Manželství, rodina a "fakticky existující soužití"

Seznámení s novým dokumentem Papežské rady pro rodinu na téma "Manželství, rodina a 'fakticky existující soužití'" se koná 26.2. v 15.00 hodin v sále arcibiskupské kurie v Olomouci (Biskupské nám. 2).
Publikováno: 21. 2. 2001 22:00

Olomouc: Seznámení s novým dokumentem Papežské rady pro rodinu a následnou diskusi na téma "Manželství, rodina a 'fakticky existující soužití'" pořádá Katedra systematické teologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého (CMTF UP) Olomouc ve spolupráci s Centrem pro rodinný život při Arcibiskupství olomouckém v pondělí 26.2. v 15.00 hodin v sále arcibiskupské kurie v Olomouci (Biskupské nám. 2).

Své příspěvky přednesou: doc. Ctirad Václav Pospíšil Th.D., Ing. Tomáš Kvapil (poslanec Parlamentu ČR), Albert Beneš Th.D., ThLic Milan Mičo, doc. Rudolf Smahel Th.D., ThDr. Jiří Skoblík a prof.MUDr. Květoslav Šipr.

Dokument je adresován politikům, zákonodárcům, křesťanům a jejich pastýřům a všem lidem dobré vůle. V pracovní verzi je k dispozici na internetových stránkách UP www.upol.cz (CMTF/katedra systematické teologie/dokumenty).

Bližší informace: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám.2, 772 00 Olomouc; tel: 068/55 00 250-253; e-mail: rodina@arcibol.cz nebo u doc. Pospíšila na Katedře systematické teologie CMTF UP Olomouc, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc; tel: 068/52 32 025.

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019