Historie českobudějovické diecéze

Publikováno: 23. 2. 2001 18:00

Za vlády Marie Terezie a jejího syna Josefa II. došlo k mnoha reformám církevní správy v zemích rakouské monarchie. Ze zásahů, které lze počítat k pozitivním, bylo založení několika biskupství. Za panování Josefa II. vzniklo také českobudějovické biskupství.

Prvním biskupem jmenoval císař olomouckého kanovníka hraběte Jana Prokopa Schaaffgotscheho, který si měl vyžádat schválení papežského stolce. Tehdejší pražský arcibiskup se založením tohoto biskupství také souhlasil a podal do Říma žádost o jeho zřízení. Papež Pius VI. bulou "Cunctis ubique" ze dne 20.9.1785 nové biskupství založil a současně potvrdil jmenování Schaaffgotscheho biskupem. Novému biskupovi byl určen za katedrální chrám farní kostel sv. Mikuláše, při kterém je zřízena katedrální kapitula. Sídlem biskupa se stala bývalá kolej piaristů.

Na Nový rok 1786 oznámil biskup pastýřským listem kněžím a věřícím budějovického, táborského, prácheňského a klatovského kraje, že tímto dnem vchází v platnost zakládací bula a vzniká biskupství českobudějovické.

Roku 1808 byly k českobudějovické diecézi připojeny Železná Ruda a Grafenried, které do té doby patřily diecézi řezenské. Po připojení Vitorazska k Československu 31.7.1920 spravoval tamní čtyři farnosti českobudějovický biskup jako apoštolský administrátor; do českobudějovické diecéze byly plně začleněny až v r. 1937. Po obsazení pohraničních oblastí s německým obyvatelstvem Německem na podzim r. 1938 byl pro zabraná území zřízen biskupský komisariát Vyšší Brod. S platností od 1.1.1940 byl rozdělen na čtyři části spravované biskupy ze sousedních německých diecézí (Linec, St. Pölten, Pasov, Řezno) ve funkci apoštolských administrátorů. Tato jejich funkce zanikla de facto osvobozením r. 1945, de iure až v lednu 1946.

Při vzniku plzeňské diecéze r. 1993 jí byl z českobudějovické diecéze postoupen celý domažlický vikariát, větší část nepomuckého vikariátu a polovina vikariátu klatovského - celkem 89 farností o rozloze cca 2 500 km2 s cca 115 000 obyvateli, kde působilo 19 kněží. Tehdy byly také upraveny hranice s pražskou arcidiecézí, které byla postoupena jedna farnost a od ní převzato 7 farností, a královéhradeckou diecézí, od níž bylo převzato 8 farností a jedna expozitura. 

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019