List synodní rady ČCE ke sčítání lidu

Synodní rada Českobratrské církve evangelické (ČCE) vydala ke sčítání lidu 2001 list, který je adresován všem kazatelům a presbyterům ČCE.
Publikováno: 26. 2. 2001 22:00

Praha: Synodní rada Českobratrské církve evangelické (ČCE) vydala ke sčítání lidu 2001 následující list, který je adresován všem kazatelům a presbyterům ČCE:

Vážení bratři a sestry,

jak jste byli informováni sdělovacími prostředky, během února tohoto roku bude probíhat již druhé sčítání lidu v porevolučním období. K tradici Českobratrské církve evangelické zcela jistě nepatří snaha získat co nejvíce hlasů prostřednictvím cílené agitace a reklamních prostředků. Už první sčítání ukázalo, že naše vlastní evidence členů církve je podstatně náročnější než občanské statistiky. Většina evangelických sborů považuje za své členy jen ty, kdo v nich byli pokřtěni a k církvi se aktivně hlásí. Přesto Vás prosíme, abyste tentokrát sčítání lidu věnovali zvláštní pozornost. Podle dostupných informací vyplnit rubriku o příslušnosti k církvi je dobrovolné a tak by se mohlo stát, že někteří členové církve budou považovat příslušnost k církvi za svou soukromou věc a rubriku nevyplní. Přesto výsledky sčítání budou pro dalších deset let východiskem pro všechna jednání se státní správou, především o formě a výši podpory církevní práce.

Prosíme Vás, abyste své členy včas s touto skutečností seznámili, vyzvali je, aby neopomněli tuto rubriku řádně vyplnit (do příslušného řádku napsali plné jméno naší církve: Českobratrská církev evangelická) a požádali je, aby o celé záležitosti informovali také svou širší rodinu i své známé. Na mnoha místech se můžete spojit s ostatními církvemi a vyzvat své spoluobčany prostřednictvím místního tisku a rozhlasu, aby v dotaznících označili svou církevní příslušnost. Jsme přesvědčeni, že patří k vyznavačské odpovědnosti křesťanů i veřejné přiznání se k vlastní církvi.

Přejeme Vám moudrost Ducha svatého pro všechnu sborovou práci a upřímně Vás zdravíme jménem synodní rady ČCE.

Podepsáni: synodní senior Pavel Smetana, synodní kurátorka Lydie Roskovcová.

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 tis euro). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019