List synodní rady ČCE ke sčítání lidu

Synodní rada Českobratrské církve evangelické (ČCE) vydala ke sčítání lidu 2001 list, který je adresován všem kazatelům a presbyterům ČCE.
Publikováno: 26. 2. 2001 22:00

Praha: Synodní rada Českobratrské církve evangelické (ČCE) vydala ke sčítání lidu 2001 následující list, který je adresován všem kazatelům a presbyterům ČCE:

Vážení bratři a sestry,

jak jste byli informováni sdělovacími prostředky, během února tohoto roku bude probíhat již druhé sčítání lidu v porevolučním období. K tradici Českobratrské církve evangelické zcela jistě nepatří snaha získat co nejvíce hlasů prostřednictvím cílené agitace a reklamních prostředků. Už první sčítání ukázalo, že naše vlastní evidence členů církve je podstatně náročnější než občanské statistiky. Většina evangelických sborů považuje za své členy jen ty, kdo v nich byli pokřtěni a k církvi se aktivně hlásí. Přesto Vás prosíme, abyste tentokrát sčítání lidu věnovali zvláštní pozornost. Podle dostupných informací vyplnit rubriku o příslušnosti k církvi je dobrovolné a tak by se mohlo stát, že někteří členové církve budou považovat příslušnost k církvi za svou soukromou věc a rubriku nevyplní. Přesto výsledky sčítání budou pro dalších deset let východiskem pro všechna jednání se státní správou, především o formě a výši podpory církevní práce.

Prosíme Vás, abyste své členy včas s touto skutečností seznámili, vyzvali je, aby neopomněli tuto rubriku řádně vyplnit (do příslušného řádku napsali plné jméno naší církve: Českobratrská církev evangelická) a požádali je, aby o celé záležitosti informovali také svou širší rodinu i své známé. Na mnoha místech se můžete spojit s ostatními církvemi a vyzvat své spoluobčany prostřednictvím místního tisku a rozhlasu, aby v dotaznících označili svou církevní příslušnost. Jsme přesvědčeni, že patří k vyznavačské odpovědnosti křesťanů i veřejné přiznání se k vlastní církvi.

Přejeme Vám moudrost Ducha svatého pro všechnu sborovou práci a upřímně Vás zdravíme jménem synodní rady ČCE.

Podepsáni: synodní senior Pavel Smetana, synodní kurátorka Lydie Roskovcová.

Související články

Další aktuality

Programové tipy Radia Proglas na 43. týden 2019

V týdnu od 21. října se můžete těšit na pořad věnovaný poutnímu místu Zlatice v Podkrkonoší nebo rozhovor s novinářem Josefem Pazderkou.
18.10.2019

Apoštolský vikář Aleppa: Turci napadli region s mučednickou minulostí

Mučednickou minulost regionu na turecko-syrské hranici připomíná také apoštolský vikář Aleppa Georges Abou Kazen. Jak říká v rozhovoru pro Vatican News, Kurdové nejsou jedinou obětí tureckého útoku.
18.10.2019

John Henry Newman: Světec pro dnešní dobu

Papež František v neděli 13. října v Římě svatořečil Johna Henryho Newmana (1801–1890). Nový světec prožil téměř celé 19. století, první polovinu svého života jako anglikán a druhou polovinu jako katolík. Byl knězem, oblíbeným kazatelem, spisovatelem a význačným teologem obou církví. Ačkoli žil už před delší dobou, stále má dnešním lidem co říct, jak to dosvědčuje také následujících devět oblastí, které nastínil Jack Valero, koordinátor Výboru pro Newmanovu kanonizaci zodpovědný za tisk a média.
18.10.2019

Beatifikační proces Chiary Lubichové postupuje do Vatikánu

Beatifikační proces zakladatelky hnutí fokokoláre Chiary Lubichové vstupuje do druhého stupně. V neděli 10. listopadu bude v katedrále sv. Petra ve Frascati u Říma zakončena diecézní fáze procesu. Pokračovat bude ve Vatikánu, na Kongregaci pro svatořečení.
17.10.2019

Justitia et Pax: Žít společně v Evropě - poučení ze Slovenska

Zveřejňujeme text závěrečného prohlášení mezinárodní Konference evropských komisí pro spravedlnost a mír, které se konalo 11. – 14. října 2019 v Bratislavě.
17.10.2019