Charita zaslala do Indie léky

20.040 balení antibiotik Ampicilin o celkové hmotnosti 705 kg, které věnovala firma Léčiva a.s., zaslala do Indie Česká katolická charita.
Publikováno: 28. 2. 2001 22:00

Praha-Bhuje (Indie): Zásilku léků do indického Bhuje dopravilo letecky sdružení Česká katolická charita (ČKCH). Jedná se o 20.040 balení antibiotik Ampicilin o celkové hmotnosti 705 kg, které věnovala firma Léčiva a.s. Cena léků přesahuje jeden milion korun. Zásilku převzal na bhujském letišti ředitel místní pobočky Indické charity (Caritas India).

Indická charita provozuje tři střediska pro ty, které lednové zemětřesení připravilo o jejich blízké a o střechu nad hlavou - ubytovací tábor v Bhachau, středisko pomoci v Kutch Vikas Trust a tábor u nemocnice sv. Josefa v Gandhidhamu. 800 dobrovolníků se zde stará téměř o 20.000 rodin. Charita již rozdala přes 1.500 stanů, postavila na 5.000 provizorních přístřešků a rozdala 50.000 potravinových a hygienických balíčků. Pro operativnější možnost pomoci bylo zakoupeno také šest mobilních telefonů, tři nákladní automobily a pět počítačů.

Na této pomoci se podílejí i dárci z České republiky. Sdružení ČKCH totiž zaslalo na konto Indické charity ve dvou platbách celkem půl milionu korun, pocházejících z darů občanů a institucí České republiky, a uhradilo rovněž dopravu zmíněných antibiotik.

"Ze zpráv Indické charity je patrné, že pomoc je poskytována velmi profesionálně, včetně evidence", uvedla Květa Princová, vedoucí charitní humanitární pomoci do zahraničí. "V Indii potřebují hygienické potřeby, cukr, svíčky a čaj, ale také drobné nářadí a kuchyňské potřeby, protože lidé si již začínají stavět nová obydlí", upřesnila Princová. Zároveň upozornila, že pomoc se vyplatí zasílat pouze ve velkém množství. Zájem je také o školní potřeby pro děti, což je další znamení, že se situace začíná normalizovat. ČKCH nyní jedná o dlouhodobé pomoci při výstavbě nových obydlí.

Tragické zemětřesení, které si vyžádalo životy několik desítek tisíc obyvatel, postihlo západní Indii 26.1.2001. O den později zveřejnila ČKCH sbírkové konto na pomoc obětem - číslo účtu: 101 101 7777/5500 u Raiffeisenbank Praha 1, variabilní symbol 107 - Indická republika. Na konto zaslali dárci z České republiky již více než 1,200.000 Kč.

Kontakt: Jan Oulík, tiskové odd. sdružení ČKCH; mobil: 0603/89 59 84.

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019