Charita zaslala do Indie léky

20.040 balení antibiotik Ampicilin o celkové hmotnosti 705 kg, které věnovala firma Léčiva a.s., zaslala do Indie Česká katolická charita.
Publikováno: 28. 2. 2001 22:00

Praha-Bhuje (Indie): Zásilku léků do indického Bhuje dopravilo letecky sdružení Česká katolická charita (ČKCH). Jedná se o 20.040 balení antibiotik Ampicilin o celkové hmotnosti 705 kg, které věnovala firma Léčiva a.s. Cena léků přesahuje jeden milion korun. Zásilku převzal na bhujském letišti ředitel místní pobočky Indické charity (Caritas India).

Indická charita provozuje tři střediska pro ty, které lednové zemětřesení připravilo o jejich blízké a o střechu nad hlavou - ubytovací tábor v Bhachau, středisko pomoci v Kutch Vikas Trust a tábor u nemocnice sv. Josefa v Gandhidhamu. 800 dobrovolníků se zde stará téměř o 20.000 rodin. Charita již rozdala přes 1.500 stanů, postavila na 5.000 provizorních přístřešků a rozdala 50.000 potravinových a hygienických balíčků. Pro operativnější možnost pomoci bylo zakoupeno také šest mobilních telefonů, tři nákladní automobily a pět počítačů.

Na této pomoci se podílejí i dárci z České republiky. Sdružení ČKCH totiž zaslalo na konto Indické charity ve dvou platbách celkem půl milionu korun, pocházejících z darů občanů a institucí České republiky, a uhradilo rovněž dopravu zmíněných antibiotik.

"Ze zpráv Indické charity je patrné, že pomoc je poskytována velmi profesionálně, včetně evidence", uvedla Květa Princová, vedoucí charitní humanitární pomoci do zahraničí. "V Indii potřebují hygienické potřeby, cukr, svíčky a čaj, ale také drobné nářadí a kuchyňské potřeby, protože lidé si již začínají stavět nová obydlí", upřesnila Princová. Zároveň upozornila, že pomoc se vyplatí zasílat pouze ve velkém množství. Zájem je také o školní potřeby pro děti, což je další znamení, že se situace začíná normalizovat. ČKCH nyní jedná o dlouhodobé pomoci při výstavbě nových obydlí.

Tragické zemětřesení, které si vyžádalo životy několik desítek tisíc obyvatel, postihlo západní Indii 26.1.2001. O den později zveřejnila ČKCH sbírkové konto na pomoc obětem - číslo účtu: 101 101 7777/5500 u Raiffeisenbank Praha 1, variabilní symbol 107 - Indická republika. Na konto zaslali dárci z České republiky již více než 1,200.000 Kč.

Kontakt: Jan Oulík, tiskové odd. sdružení ČKCH; mobil: 0603/89 59 84.

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019