Charita zaslala do Indie léky

20.040 balení antibiotik Ampicilin o celkové hmotnosti 705 kg, které věnovala firma Léčiva a.s., zaslala do Indie Česká katolická charita.
Publikováno: 28. 2. 2001 21:00

Praha-Bhuje (Indie): Zásilku léků do indického Bhuje dopravilo letecky sdružení Česká katolická charita (ČKCH). Jedná se o 20.040 balení antibiotik Ampicilin o celkové hmotnosti 705 kg, které věnovala firma Léčiva a.s. Cena léků přesahuje jeden milion korun. Zásilku převzal na bhujském letišti ředitel místní pobočky Indické charity (Caritas India).

Indická charita provozuje tři střediska pro ty, které lednové zemětřesení připravilo o jejich blízké a o střechu nad hlavou - ubytovací tábor v Bhachau, středisko pomoci v Kutch Vikas Trust a tábor u nemocnice sv. Josefa v Gandhidhamu. 800 dobrovolníků se zde stará téměř o 20.000 rodin. Charita již rozdala přes 1.500 stanů, postavila na 5.000 provizorních přístřešků a rozdala 50.000 potravinových a hygienických balíčků. Pro operativnější možnost pomoci bylo zakoupeno také šest mobilních telefonů, tři nákladní automobily a pět počítačů.

Na této pomoci se podílejí i dárci z České republiky. Sdružení ČKCH totiž zaslalo na konto Indické charity ve dvou platbách celkem půl milionu korun, pocházejících z darů občanů a institucí České republiky, a uhradilo rovněž dopravu zmíněných antibiotik.

"Ze zpráv Indické charity je patrné, že pomoc je poskytována velmi profesionálně, včetně evidence", uvedla Květa Princová, vedoucí charitní humanitární pomoci do zahraničí. "V Indii potřebují hygienické potřeby, cukr, svíčky a čaj, ale také drobné nářadí a kuchyňské potřeby, protože lidé si již začínají stavět nová obydlí", upřesnila Princová. Zároveň upozornila, že pomoc se vyplatí zasílat pouze ve velkém množství. Zájem je také o školní potřeby pro děti, což je další znamení, že se situace začíná normalizovat. ČKCH nyní jedná o dlouhodobé pomoci při výstavbě nových obydlí.

Tragické zemětřesení, které si vyžádalo životy několik desítek tisíc obyvatel, postihlo západní Indii 26.1.2001. O den později zveřejnila ČKCH sbírkové konto na pomoc obětem - číslo účtu: 101 101 7777/5500 u Raiffeisenbank Praha 1, variabilní symbol 107 - Indická republika. Na konto zaslali dárci z České republiky již více než 1,200.000 Kč.

Kontakt: Jan Oulík, tiskové odd. sdružení ČKCH; mobil: 0603/89 59 84.

Související články

Další aktuality

Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k 2. neděli adventní

Přinášíme vám druhý pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, o mši svaté.
04.12.2022

Biskup Martin: „Svěřuji Bohu velkou bolest pozůstalých z Bašky“

Vražda mladého muže v Bašce na Frýdeckomístecku zasáhla nejen farnost, ale celou diecézi. Biskup Martin David ujišťuje pozůstalé o svých modlitbách a blízkosti. Dnes ráno se zaměstnanci Biskupství ostravsko-opavského za zemřelého modlili na svém adventním duchovním setkání. Biskup Martin David vzpomněl, že mladého muže před nedávnem biřmoval.
02.12.2022

Pozvání k návštěvě INSPIRACE na vánočních trzích v Praze

Upřímně Vás zveme k návštěvě prodejního stánku školní chráněné dílny Inspirace při Dívčí katolické střední škole. Na horní části Václavského náměstí v rámci tradičních adventních trhů zde ve dnech 25. 11. - 22. 12. naleznete originální výrobky handicapovaných absolventek Dívčí školy, které po studiu v Dívčí škole, respektive její chráněné dílně, nalezly i zaměstnání…. Děkujeme!
01.12.2022

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ky Střední zdravotnické školy Evangelické akademie, Šimáčkova 1, 628 00 Brno – Líšeň

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ky škol Evangelické akademie v Brně. Přihlášky k výběrovému řízení obsahující profesní životopis, motivační dopis a výpis z Rejstříku trestů zájemci doručí nejpozději do: 30. ledna 2023. Předpokládaný nástup do funkce je 1. srpna 2023.
01.12.2022

Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc prosinec 2022

Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni.
01.12.2022