Charita se představuje na pražském magistrátu

Výstava pod názvem "Charita pomáhá s Evropou" - o činnosti sdružení Česká katolická charita - je 1.3. k vidění v předsálí velkého zasedacího sálu Magistrátu hlavního města Prahy.
Publikováno: 1. 3. 2001 19:00

Praha: Výstava pod názvem "Charita pomáhá s Evropou" - o činnosti sdružení Česká katolická charita (ČKCH) - je dnes (1.3.) k vidění v předsálí velkého zasedacího sálu Magistrátu hlavního města Prahy (Mariánské nám., Praha 1).

Součástí prezentace, která se koná v rámci kampaně "30 dnů pro občanský sektor", je také prodejní výstavka chráněných dílen Oblastní charity Uherské Hradiště.

Ve velkém zasedacím sále dnes probíhá 37. zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy. Mezi přítomnými zastupiteli je o výrobky charitních dílen i o výstavu ČKCH velký zájem.

"Důležité je, že chráněné dílny zaměstnávají lidi se sníženou pracovní schopností, kteří by jinak práci těžko hledali. Podstatné je, že zboží jde do prodeje, nikoli na sklad", uvedla vedoucí uherskohradišťské chráněné dílny Marie Polehňáková. Tuto chráněnou dílnu tvoří šicí a košíkářská dílna, kde pracují lidé od lehce handicapovaných až po vážně zdravotně postižené; např. jeden z košíkářů je nevidomý. Kromě tržeb za prodané zboží je dílna odkázána na finanční příspěvky státu a dobrodinců. "Například od pracovního úřadu dostáváme prostředky na zřízení pracovního místa", uvedla Polehňáková.

Kontakt: Jan Oulík, tiskové odd. sdružení ČKCH; mobil: 0603/89 59 84.

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019