Charita se představuje na pražském magistrátu

Výstava pod názvem "Charita pomáhá s Evropou" - o činnosti sdružení Česká katolická charita - je 1.3. k vidění v předsálí velkého zasedacího sálu Magistrátu hlavního města Prahy.
Publikováno: 1. 3. 2001 18:00

Praha: Výstava pod názvem "Charita pomáhá s Evropou" - o činnosti sdružení Česká katolická charita (ČKCH) - je dnes (1.3.) k vidění v předsálí velkého zasedacího sálu Magistrátu hlavního města Prahy (Mariánské nám., Praha 1).

Součástí prezentace, která se koná v rámci kampaně "30 dnů pro občanský sektor", je také prodejní výstavka chráněných dílen Oblastní charity Uherské Hradiště.

Ve velkém zasedacím sále dnes probíhá 37. zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy. Mezi přítomnými zastupiteli je o výrobky charitních dílen i o výstavu ČKCH velký zájem.

"Důležité je, že chráněné dílny zaměstnávají lidi se sníženou pracovní schopností, kteří by jinak práci těžko hledali. Podstatné je, že zboží jde do prodeje, nikoli na sklad", uvedla vedoucí uherskohradišťské chráněné dílny Marie Polehňáková. Tuto chráněnou dílnu tvoří šicí a košíkářská dílna, kde pracují lidé od lehce handicapovaných až po vážně zdravotně postižené; např. jeden z košíkářů je nevidomý. Kromě tržeb za prodané zboží je dílna odkázána na finanční příspěvky státu a dobrodinců. "Například od pracovního úřadu dostáváme prostředky na zřízení pracovního místa", uvedla Polehňáková.

Kontakt: Jan Oulík, tiskové odd. sdružení ČKCH; mobil: 0603/89 59 84.

Související články

Další aktuality

Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k 2. neděli adventní

Přinášíme vám druhý pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, o mši svaté.
04.12.2022

Biskup Martin: „Svěřuji Bohu velkou bolest pozůstalých z Bašky“

Vražda mladého muže v Bašce na Frýdeckomístecku zasáhla nejen farnost, ale celou diecézi. Biskup Martin David ujišťuje pozůstalé o svých modlitbách a blízkosti. Dnes ráno se zaměstnanci Biskupství ostravsko-opavského za zemřelého modlili na svém adventním duchovním setkání. Biskup Martin David vzpomněl, že mladého muže před nedávnem biřmoval.
02.12.2022

Pozvání k návštěvě INSPIRACE na vánočních trzích v Praze

Upřímně Vás zveme k návštěvě prodejního stánku školní chráněné dílny Inspirace při Dívčí katolické střední škole. Na horní části Václavského náměstí v rámci tradičních adventních trhů zde ve dnech 25. 11. - 22. 12. naleznete originální výrobky handicapovaných absolventek Dívčí školy, které po studiu v Dívčí škole, respektive její chráněné dílně, nalezly i zaměstnání…. Děkujeme!
01.12.2022

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ky Střední zdravotnické školy Evangelické akademie, Šimáčkova 1, 628 00 Brno – Líšeň

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ky škol Evangelické akademie v Brně. Přihlášky k výběrovému řízení obsahující profesní životopis, motivační dopis a výpis z Rejstříku trestů zájemci doručí nejpozději do: 30. ledna 2023. Předpokládaný nástup do funkce je 1. srpna 2023.
01.12.2022

Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc prosinec 2022

Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni.
01.12.2022