Den nenarozených dětí

25. březen jako "Den nenarozených dětí" vyhlásily dnes (1.3.) na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR následující organizace: Hnutí "Pro život ČR" (HPŽ ČR), Asociace pro právní ochranu dětí a mládeže a Občanský institut.
Publikováno: 1. 3. 2001 19:00

Praha: 25. březen jako "Den nenarozených dětí" vyhlásily dnes (1.3.) na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR následující organizace: Hnutí "Pro život ČR" (HPŽ ČR), Asociace pro právní ochranu dětí a mládeže a Občanský institut - za podpory deseti nevládních organizací. Na podporu této iniciativy zahájilo HPŽ ČR celonárodní informační kampaň zaměřenou na obnovení úcty k lidskému životu.

HPŽ ČR tak reaguje na neutěšený stav naší legislativy, která nerespektuje ústavní klauzuli, že "člověk je hoden ochrany již před narozením", a stagnuje na předlistopadovém právním stavu. "Usilujeme o zlepšení legislativy týkající se prosazení plné právní ochrany dětí již před narozením a účinné pomoci těhotným matkám", prohlásila Zdeňka Rybová, viceprezidentka HPŽ ČR.

Informační kampaň probíhá v prostředcích městské hromadné dopravy od 1. března v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Plzni, Jihlavě a Kladně. V menším rozsahu je veřejnost informována v mnoha dalších městech České republiky. Kampaň se dotýká dnes často tabuizovaných témat: počátku lidského života, potratů a absence praktické pomoci těhotným ženám v nesnadných životních situacích.

Vyhlášením Dne nenarozených dětí navazuje HPŽ ČR na obdobný vývoj na Slovensku a z mezinárodního pohledu zejména na Argentinu, kde je 25. březen dokonce státním svátkem. HPŽ ČR usiluje o to, aby se tento den stal oficiálním Dnem nenarozených dětí nejen v České republice, ale také v celé západní Evropě.

Hnutí "Pro život ČR" je neziskovým občanským sdružením s cílem šířit a prosazovat úctu k lidskému životu od početí do přirozené smrti, především k životu nenarozených dětí, starých, postižených a nevyléčitelně nemocných lidí, podporovat rodinu a šířit vědecké poznatky o souvisejících věcech.

Další informace: Zdeňka Rybová, hnutí "Pro život ČR", Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha 5; tel: 0603/97 62 31; e-mail: prolife@prolife.cz; www.prolife.cz.

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 tis euro). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019