Charita pomůže nuceně nasazeným

Sdružení Česká katolická charita pomůže žadatelům o odškodnění, kteří byli za války nasazeni v Německu a pracovali v zařízeních Římskokatolické církve.
Publikováno: 7. 3. 2001 12:00

Praha: Sdružení Česká katolická charita (ČKCH) pomůže žadatelům o odškodnění, kteří byli za války nasazeni v Německu a pracovali v zařízeních Římskokatolické církve. Těmto lidem poradí pracovníci ČKCH při sepisování žádosti a zašlou ji na služebnu Svazu německé charity do Mnichova.

Pro odškodnění nuceně nasazených, kteří za nacistické vlády pracovali v zařízeních patřících Římskokatolické církvi, uvolnila v loňském roce Německá biskupská konference částku pět milionů DEM. Současně pověřila touto agendou Svaz německé charity, který zřídil služebnu v Mnichově. Služebna shromažďuje žádosti o odškodnění, zajišťuje výplatu a v německých archivech pátrá po seznamech nuceně nasazených. Odškodnění spočívá zpravidla v předání jednorázové částky ve výši 5.000 DEM. Tato částka je nezávislá na čase a trvání nasazení. Katolická církev v Německu chce tímto krokem dobrovolně přispět k nápravě a smíření s obětmi nacionálně-socialistického režimu.

O dávky z fondu katolické církve pro odškodnění jsou oprávněny žádat osoby, které pracovaly jako nuceně nasazené v zařízeních této církve a ti, kdo byli propuštěni z válečného zajetí a pracovali jako civilní zaměstnanci v jejích zařízeních. Pokud oprávněný žadatel zemřel po 15.2.1999, může o odškodnění požádat manželka/manžel nebo děti, případně vnoučata nebo sourozenci. Pokud nikdo takový nežije, mohou požádat dědici, kteří byli stanoveni závětí.

Žádosti se podávají na adresu: Deutscher Caritasverband, Hauptvertretung München, Geschäftsstelle des Entschädigungsfonds, Lessingstr. 1, 80336 München, BRD. Žádost musí být doložena kopiemi věrohodných dokladů. Správa fondu přislíbila, že bude žadateli pomáhat při opatřování potřebných informací a dokladů.

Informováním české veřejnosti, shromážděním žádostí a poradenskou činností bylo stálou radou České biskupské konference pověřeno sdružení ČKCH, které umístilo český překlad žádosti a směrnic Fondu pro odškodnění katolické církve v Německu na své internetové adrese www.charita.cz - v kolonce "sekretariát sdružení". Současně ČKCH informovala své diecézní pobočky. Agendy spojené s vyplňováním žádostí se ujal sekretariát sdružení ČKCH (Vladislavova 12, Praha 1; tel: 02/96 24 33 44), základní informace by měla žadatelům poskytnout každá charitní pobočka. Vyplněný formulář žadatele zašle ČKCH na výše uvedenou adresu do Německa. Žádosti o odškodnění za nucené nasazení v zařízeních katolické církve v Německu je možné předkládat do konce roku 2002.

Kontakt: Jan Oulík, tiskové odd. sdružení ČKCH; mobil: 0603/89 59 84.

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019