Charita pomůže nuceně nasazeným

Sdružení Česká katolická charita pomůže žadatelům o odškodnění, kteří byli za války nasazeni v Německu a pracovali v zařízeních Římskokatolické církve.
Publikováno: 7. 3. 2001 12:00

Praha: Sdružení Česká katolická charita (ČKCH) pomůže žadatelům o odškodnění, kteří byli za války nasazeni v Německu a pracovali v zařízeních Římskokatolické církve. Těmto lidem poradí pracovníci ČKCH při sepisování žádosti a zašlou ji na služebnu Svazu německé charity do Mnichova.

Pro odškodnění nuceně nasazených, kteří za nacistické vlády pracovali v zařízeních patřících Římskokatolické církvi, uvolnila v loňském roce Německá biskupská konference částku pět milionů DEM. Současně pověřila touto agendou Svaz německé charity, který zřídil služebnu v Mnichově. Služebna shromažďuje žádosti o odškodnění, zajišťuje výplatu a v německých archivech pátrá po seznamech nuceně nasazených. Odškodnění spočívá zpravidla v předání jednorázové částky ve výši 5.000 DEM. Tato částka je nezávislá na čase a trvání nasazení. Katolická církev v Německu chce tímto krokem dobrovolně přispět k nápravě a smíření s obětmi nacionálně-socialistického režimu.

O dávky z fondu katolické církve pro odškodnění jsou oprávněny žádat osoby, které pracovaly jako nuceně nasazené v zařízeních této církve a ti, kdo byli propuštěni z válečného zajetí a pracovali jako civilní zaměstnanci v jejích zařízeních. Pokud oprávněný žadatel zemřel po 15.2.1999, může o odškodnění požádat manželka/manžel nebo děti, případně vnoučata nebo sourozenci. Pokud nikdo takový nežije, mohou požádat dědici, kteří byli stanoveni závětí.

Žádosti se podávají na adresu: Deutscher Caritasverband, Hauptvertretung München, Geschäftsstelle des Entschädigungsfonds, Lessingstr. 1, 80336 München, BRD. Žádost musí být doložena kopiemi věrohodných dokladů. Správa fondu přislíbila, že bude žadateli pomáhat při opatřování potřebných informací a dokladů.

Informováním české veřejnosti, shromážděním žádostí a poradenskou činností bylo stálou radou České biskupské konference pověřeno sdružení ČKCH, které umístilo český překlad žádosti a směrnic Fondu pro odškodnění katolické církve v Německu na své internetové adrese www.charita.cz - v kolonce "sekretariát sdružení". Současně ČKCH informovala své diecézní pobočky. Agendy spojené s vyplňováním žádostí se ujal sekretariát sdružení ČKCH (Vladislavova 12, Praha 1; tel: 02/96 24 33 44), základní informace by měla žadatelům poskytnout každá charitní pobočka. Vyplněný formulář žadatele zašle ČKCH na výše uvedenou adresu do Německa. Žádosti o odškodnění za nucené nasazení v zařízeních katolické církve v Německu je možné předkládat do konce roku 2002.

Kontakt: Jan Oulík, tiskové odd. sdružení ČKCH; mobil: 0603/89 59 84.

Související články