Charita pomůže nuceně nasazeným

Sdružení Česká katolická charita pomůže žadatelům o odškodnění, kteří byli za války nasazeni v Německu a pracovali v zařízeních Římskokatolické církve.
Publikováno: 7. 3. 2001 12:00

Praha: Sdružení Česká katolická charita (ČKCH) pomůže žadatelům o odškodnění, kteří byli za války nasazeni v Německu a pracovali v zařízeních Římskokatolické církve. Těmto lidem poradí pracovníci ČKCH při sepisování žádosti a zašlou ji na služebnu Svazu německé charity do Mnichova.

Pro odškodnění nuceně nasazených, kteří za nacistické vlády pracovali v zařízeních patřících Římskokatolické církvi, uvolnila v loňském roce Německá biskupská konference částku pět milionů DEM. Současně pověřila touto agendou Svaz německé charity, který zřídil služebnu v Mnichově. Služebna shromažďuje žádosti o odškodnění, zajišťuje výplatu a v německých archivech pátrá po seznamech nuceně nasazených. Odškodnění spočívá zpravidla v předání jednorázové částky ve výši 5.000 DEM. Tato částka je nezávislá na čase a trvání nasazení. Katolická církev v Německu chce tímto krokem dobrovolně přispět k nápravě a smíření s obětmi nacionálně-socialistického režimu.

O dávky z fondu katolické církve pro odškodnění jsou oprávněny žádat osoby, které pracovaly jako nuceně nasazené v zařízeních této církve a ti, kdo byli propuštěni z válečného zajetí a pracovali jako civilní zaměstnanci v jejích zařízeních. Pokud oprávněný žadatel zemřel po 15.2.1999, může o odškodnění požádat manželka/manžel nebo děti, případně vnoučata nebo sourozenci. Pokud nikdo takový nežije, mohou požádat dědici, kteří byli stanoveni závětí.

Žádosti se podávají na adresu: Deutscher Caritasverband, Hauptvertretung München, Geschäftsstelle des Entschädigungsfonds, Lessingstr. 1, 80336 München, BRD. Žádost musí být doložena kopiemi věrohodných dokladů. Správa fondu přislíbila, že bude žadateli pomáhat při opatřování potřebných informací a dokladů.

Informováním české veřejnosti, shromážděním žádostí a poradenskou činností bylo stálou radou České biskupské konference pověřeno sdružení ČKCH, které umístilo český překlad žádosti a směrnic Fondu pro odškodnění katolické církve v Německu na své internetové adrese www.charita.cz - v kolonce "sekretariát sdružení". Současně ČKCH informovala své diecézní pobočky. Agendy spojené s vyplňováním žádostí se ujal sekretariát sdružení ČKCH (Vladislavova 12, Praha 1; tel: 02/96 24 33 44), základní informace by měla žadatelům poskytnout každá charitní pobočka. Vyplněný formulář žadatele zašle ČKCH na výše uvedenou adresu do Německa. Žádosti o odškodnění za nucené nasazení v zařízeních katolické církve v Německu je možné předkládat do konce roku 2002.

Kontakt: Jan Oulík, tiskové odd. sdružení ČKCH; mobil: 0603/89 59 84.

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019