Naléhavé úkoly pro církve v postkomunistických zemích

Vídeňský teolog Paul M. Zulehner nedávno publikoval pokračování studie o situaci církví v postkomunistických zemích střední a východní Evropy.
Publikováno: 7. 3. 2001 19:00

Vídeň (A)/KNA: Vídeňský teolog Paul M. Zulehner nedávno publikoval pokračování studie o situaci církví v postkomunistických zemích střední a východní Evropy.

Pokračování uvedené studie obsahuje doporučení k naléhavým úkolům těchto církví v současné době a je zaměřeno především k rozšíření vzdělávací činnosti. Křesťané musí být kvalifikováni, aby mohli přispívat odbornými stanovisky k politickým a hospodářským reformám ve svých zemích. S ohledem na církevní "vnitřní architekturu" doporučuje autor "nové čtení" 2. vatikánského koncilu. Především ty části koncilních dokumentů, které se vztahují k úloze církve ve společnosti, nebyly v zemích, které žily za železnou oponou, náležitě osvojeny. Církve v těchto zemích by měly směřovat k vyšší angažovanosti laiků a rozvíjet větší schopnost dialogu.

Nad rámec sociologických výsledků a pastoračních doporučení splnila studie další účel. Prostřednictvím sdružení "Pastorální fórum" - za patronace kardinála Franze Königa - byla poprvé vytvořena "síť" mezi cca 90 teology, sociology a historiky v postkomunistických státech. Pracovat se bude i na dalších projektech, např. role církví při rozšíření EU na východ.

Související články

Další aktuality

Pražské křížové cesty pod širým nebem

V postní době organizuje několik pražských farností pobožnost křížové cesty pod širým nebem. Níže naleznete více informací, pokud byste se chtěli připojit.
27.02.2020

Komunikace s lidmi bez domova - lektorka Mgr. Leona Martinková

Oslovují Vás lidé bez domova s žádostí o pomoc? Cítíte výčitku, když jejich požadavkům vyhovíte i nevyhovíte? Leží Vám chudí na srdci a zároveň pochybujete o účinné pomoci? Jaké je skutečné poslání kněze ve vztahu k lidem bez domova?
27.02.2020

Papežská akademie pro život připravuje etické směrnice v oblasti umělé inteligence

„Správný algoritmus? Umělá inteligence: etika, zákon a zdraví“ – tak je nadepsán workshop organizovaný Papežskou akademií pro život, který bude probíhat v příštích dvou dnech (26. – 27. února) v Nové synodní aule ve Vatikánu. 28. února jej uzavře podpis apelu „Rome Call for AI Ethics“, jenž bude následně předložen papeži Františkovi.
27.02.2020

Papež: Půst je umění odříkat se marností a nadbytku

Na Svatopetrském náměstí se zrána sešlo asi 20 tisíc lidí na generální audienci. Byla zahájena čtením z Lukášova evangelia (Lk 4,1), které podává, jak Duch vodil Ježíše po čtyřicet dní pouští a ďábel ho pokoušel. Papež František věnoval svoji katechezi začátku postní doby.
26.02.2020

Postní dobu zahájí papež František na Aventinu

Podle dávné tradice zahajuje papež postní dobu na římském Aventinu. Liturgie popeleční středy začne dnes v benediktinské bazilice sv. Anselma a bude pokračovat procesím do baziliky sv. Sabiny. Ve čtvrtek bude papež zpovídat kněze v Lateránské bazilice.
26.02.2020