Neziskové organizace se radily jak dál

Zástupci stovky nevládních neziskových organizací i obcí se v Opavě radili, jak postupovat dál v oblasti neziskového sektoru.
Publikováno: 7. 3. 2001 12:00

Opava: Moravskoslezská regionální koalice, kterou před více než pěti lety založily čtyři neziskové organizace v čele s Diecézní charitou ostravsko-opavskou (DCHOO) a Slezskou diakonií, pořádala (3.3.) v Opavě konferenci, na níž se zástupci stovky nevládních neziskových organizací i obcí radili, jak postupovat dál v oblasti neziskového sektoru. Akce se zúčastnil také ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla a ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz. Cílem konference bylo vytvořit základnu nevládních neziskových organizací v sociální a sociálně zdravotní oblasti, které by spolupracovaly v nově zřízeném Ostravském kraji.

Ředitel DCHOO Jiří Hořínek hodnotí konferenci pozitivně. "Přestože se v rámci diskuse objevily některé nespokojené pohledy, jsem přesvědčen, že organizace působící v sociální a zdravotní oblasti mají snahu v této činnosti pokračovat", uvedl J. Hořínek a dodal, že činnost organizací, které si do svých stanov vložily slova "pomoc" nebo "charita", stojí především na financích. "Pan ministr Vladimír Špidla vykreslil sociální reformu, jak ji vidí on a vyslechl si, jak tuto reformu vidí ostatní neziskové organizace. Debatovali jsme o připravovaném zákonu o sociálních službách a došli jsme ke shodě v tom, že současný stav nerovnoprávnosti mezi neziskovými a příspěvkovými organizacemi není vyhovující. Cesta ke smývání těchto rozdílů, např. v ceně služeb, však bude delší", řekl Hořínek.

Moravskoslezská regionální komunitní koalice také využila konferenci k průzkumu zájmu menších neziskových organizací o servisní služby. "V dotazníku nás zajímalo, zda by malé organizace využily servisních služeb koalice v oblasti legislativy, informací o grantech, konzultace v oblasti sociální, sociálně právní a dalších. A zda by za tyto služby byly ochotny také zaplatit", vysvětlil smysl dotazníku J. Hořínek, který dodal, že servis by měl menším organizacím pomoci právě v otázkách, v nichž má dlouholeté zkušenosti např. Česká katolická charita.

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019