Neziskové organizace se radily jak dál

Zástupci stovky nevládních neziskových organizací i obcí se v Opavě radili, jak postupovat dál v oblasti neziskového sektoru.
Publikováno: 7. 3. 2001 11:00

Opava: Moravskoslezská regionální koalice, kterou před více než pěti lety založily čtyři neziskové organizace v čele s Diecézní charitou ostravsko-opavskou (DCHOO) a Slezskou diakonií, pořádala (3.3.) v Opavě konferenci, na níž se zástupci stovky nevládních neziskových organizací i obcí radili, jak postupovat dál v oblasti neziskového sektoru. Akce se zúčastnil také ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla a ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz. Cílem konference bylo vytvořit základnu nevládních neziskových organizací v sociální a sociálně zdravotní oblasti, které by spolupracovaly v nově zřízeném Ostravském kraji.

Ředitel DCHOO Jiří Hořínek hodnotí konferenci pozitivně. "Přestože se v rámci diskuse objevily některé nespokojené pohledy, jsem přesvědčen, že organizace působící v sociální a zdravotní oblasti mají snahu v této činnosti pokračovat", uvedl J. Hořínek a dodal, že činnost organizací, které si do svých stanov vložily slova "pomoc" nebo "charita", stojí především na financích. "Pan ministr Vladimír Špidla vykreslil sociální reformu, jak ji vidí on a vyslechl si, jak tuto reformu vidí ostatní neziskové organizace. Debatovali jsme o připravovaném zákonu o sociálních službách a došli jsme ke shodě v tom, že současný stav nerovnoprávnosti mezi neziskovými a příspěvkovými organizacemi není vyhovující. Cesta ke smývání těchto rozdílů, např. v ceně služeb, však bude delší", řekl Hořínek.

Moravskoslezská regionální komunitní koalice také využila konferenci k průzkumu zájmu menších neziskových organizací o servisní služby. "V dotazníku nás zajímalo, zda by malé organizace využily servisních služeb koalice v oblasti legislativy, informací o grantech, konzultace v oblasti sociální, sociálně právní a dalších. A zda by za tyto služby byly ochotny také zaplatit", vysvětlil smysl dotazníku J. Hořínek, který dodal, že servis by měl menším organizacím pomoci právě v otázkách, v nichž má dlouholeté zkušenosti např. Česká katolická charita.

Související články

Další aktuality

Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k 2. neděli adventní

Přinášíme vám druhý pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, o mši svaté.
04.12.2022

Biskup Martin: „Svěřuji Bohu velkou bolest pozůstalých z Bašky“

Vražda mladého muže v Bašce na Frýdeckomístecku zasáhla nejen farnost, ale celou diecézi. Biskup Martin David ujišťuje pozůstalé o svých modlitbách a blízkosti. Dnes ráno se zaměstnanci Biskupství ostravsko-opavského za zemřelého modlili na svém adventním duchovním setkání. Biskup Martin David vzpomněl, že mladého muže před nedávnem biřmoval.
02.12.2022

Pozvání k návštěvě INSPIRACE na vánočních trzích v Praze

Upřímně Vás zveme k návštěvě prodejního stánku školní chráněné dílny Inspirace při Dívčí katolické střední škole. Na horní části Václavského náměstí v rámci tradičních adventních trhů zde ve dnech 25. 11. - 22. 12. naleznete originální výrobky handicapovaných absolventek Dívčí školy, které po studiu v Dívčí škole, respektive její chráněné dílně, nalezly i zaměstnání…. Děkujeme!
01.12.2022

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ky Střední zdravotnické školy Evangelické akademie, Šimáčkova 1, 628 00 Brno – Líšeň

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ky škol Evangelické akademie v Brně. Přihlášky k výběrovému řízení obsahující profesní životopis, motivační dopis a výpis z Rejstříku trestů zájemci doručí nejpozději do: 30. ledna 2023. Předpokládaný nástup do funkce je 1. srpna 2023.
01.12.2022

Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc prosinec 2022

Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni.
01.12.2022