Neziskové organizace se radily jak dál

Zástupci stovky nevládních neziskových organizací i obcí se v Opavě radili, jak postupovat dál v oblasti neziskového sektoru.
Publikováno: 7. 3. 2001 12:00

Opava: Moravskoslezská regionální koalice, kterou před více než pěti lety založily čtyři neziskové organizace v čele s Diecézní charitou ostravsko-opavskou (DCHOO) a Slezskou diakonií, pořádala (3.3.) v Opavě konferenci, na níž se zástupci stovky nevládních neziskových organizací i obcí radili, jak postupovat dál v oblasti neziskového sektoru. Akce se zúčastnil také ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla a ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz. Cílem konference bylo vytvořit základnu nevládních neziskových organizací v sociální a sociálně zdravotní oblasti, které by spolupracovaly v nově zřízeném Ostravském kraji.

Ředitel DCHOO Jiří Hořínek hodnotí konferenci pozitivně. "Přestože se v rámci diskuse objevily některé nespokojené pohledy, jsem přesvědčen, že organizace působící v sociální a zdravotní oblasti mají snahu v této činnosti pokračovat", uvedl J. Hořínek a dodal, že činnost organizací, které si do svých stanov vložily slova "pomoc" nebo "charita", stojí především na financích. "Pan ministr Vladimír Špidla vykreslil sociální reformu, jak ji vidí on a vyslechl si, jak tuto reformu vidí ostatní neziskové organizace. Debatovali jsme o připravovaném zákonu o sociálních službách a došli jsme ke shodě v tom, že současný stav nerovnoprávnosti mezi neziskovými a příspěvkovými organizacemi není vyhovující. Cesta ke smývání těchto rozdílů, např. v ceně služeb, však bude delší", řekl Hořínek.

Moravskoslezská regionální komunitní koalice také využila konferenci k průzkumu zájmu menších neziskových organizací o servisní služby. "V dotazníku nás zajímalo, zda by malé organizace využily servisních služeb koalice v oblasti legislativy, informací o grantech, konzultace v oblasti sociální, sociálně právní a dalších. A zda by za tyto služby byly ochotny také zaplatit", vysvětlil smysl dotazníku J. Hořínek, který dodal, že servis by měl menším organizacím pomoci právě v otázkách, v nichž má dlouholeté zkušenosti např. Česká katolická charita.

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019