Vídeňská pouť ke sv. Klementu M. Hofbauerovi

Pouť ke sv. Klementu Maria Hofbauerovi se koná ve vídeňském dómu sv. Štěpána 11.3. v 10.15 hodin.
Publikováno: 10. 3. 2001 22:00

Vídeň (A): Pouť ke sv. Klementu Maria Hofbauerovi se koná ve vídeňském dómu sv. Štěpána v neděli 11. března v 10.15 hodin. Slavnostní mši bude celebrovat vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn. Z Hofbauerovy rodné brněnské diecéze se bohoslužby zúčastní mj. generální vikář Mons. Jiří Mikulášek. Pouť brněnské diecéze k tomuto světci se uskuteční 15.3. v 17.00 hodin v jeho rodišti - Tasovicích.

Vídeňská arcidiecéze mimořádným způsobem vzpomíná na svého městského patrona od září 2000 do konce roku 2001, kdy uplyne 250 let od jeho narození (26.12.1751). Připomínka populárního světce je také součástí ročního programu s názvem "Zvěstovat evangelium současníkům", který vyhlásila pastorační rada vídeňské arcidiecéze. K.M. Hofbauer se na počátku 19. století vydal na "zcela nové cesty, aby svým současníkům přiblížil Kristovu radostnou zvěst (evangelium) "řečí jejich doby". Podle sdělení kardinála Schönborna je vypracován zajímavý projekt evangelizace ve velkých městech "v evropsky propojené formě", který kardinál označil za "malý přínos k evropské integraci". Partnery vídeňské arcidiecéze v tomto projektu jsou Lisabon, Brusel a Paříž. Počátkem nové iniciativy je právě sobotní pěší pouť, překračující hranice.

Klement Maria Hofbauer (česky Dvořák) se nejprve vyučil pekařem doma na Moravě. Určitou dobu žil jako poustevník poblíž Říma a studoval za podpory dobrodinců teologii ve Vídni a Římě. Byl prvním středoevropanem, který vstoupil do řádu redemptoristů. V letech 1787-1808 se věnoval duchovní činnosti ve Varšavě. Poté odešel do Vídně. Zde působil nejprve v kostele minoritů, od roku 1813 jako zpovědník řádu voršilek a rektor kostela sv. Voršily. Zemřel v roce 1820. V době josefínských reforem byl Hofbauer pro své postoje ostře sledován tajnou policií a mnohokrát mu bylo bráněno v duchovní službě. Jako kazatel a duchovní správce měl ve Vídni velký vliv na studenty, vzdělance a konvertity, zejména na spisovatele pocházející z Německa (např. Friedrich Schlägel a Joseph von Eichendorff). Sv. Klement Maria Hofbauer je považován za novodobého průkopníka duchovní obnovy.

Související články

Další aktuality

Programové tipy Radia Proglas na 43. týden 2019

V týdnu od 21. října se můžete těšit na pořad věnovaný poutnímu místu Zlatice v Podkrkonoší nebo rozhovor s novinářem Josefem Pazderkou.
18.10.2019

Apoštolský vikář Aleppa: Turci napadli region s mučednickou minulostí

Mučednickou minulost regionu na turecko-syrské hranici připomíná také apoštolský vikář Aleppa Georges Abou Kazen. Jak říká v rozhovoru pro Vatican News, Kurdové nejsou jedinou obětí tureckého útoku.
18.10.2019

John Henry Newman: Světec pro dnešní dobu

Papež František v neděli 13. října v Římě svatořečil Johna Henryho Newmana (1801–1890). Nový světec prožil téměř celé 19. století, první polovinu svého života jako anglikán a druhou polovinu jako katolík. Byl knězem, oblíbeným kazatelem, spisovatelem a význačným teologem obou církví. Ačkoli žil už před delší dobou, stále má dnešním lidem co říct, jak to dosvědčuje také následujících devět oblastí, které nastínil Jack Valero, koordinátor Výboru pro Newmanovu kanonizaci zodpovědný za tisk a média.
18.10.2019

Beatifikační proces Chiary Lubichové postupuje do Vatikánu

Beatifikační proces zakladatelky hnutí fokokoláre Chiary Lubichové vstupuje do druhého stupně. V neděli 10. listopadu bude v katedrále sv. Petra ve Frascati u Říma zakončena diecézní fáze procesu. Pokračovat bude ve Vatikánu, na Kongregaci pro svatořečení.
17.10.2019

Justitia et Pax: Žít společně v Evropě - poučení ze Slovenska

Zveřejňujeme text závěrečného prohlášení mezinárodní Konference evropských komisí pro spravedlnost a mír, které se konalo 11. – 14. října 2019 v Bratislavě.
17.10.2019