Vídeňská pouť ke sv. Klementu M. Hofbauerovi

Pouť ke sv. Klementu Maria Hofbauerovi se koná ve vídeňském dómu sv. Štěpána 11.3. v 10.15 hodin.
Publikováno: 10. 3. 2001 22:00

Vídeň (A): Pouť ke sv. Klementu Maria Hofbauerovi se koná ve vídeňském dómu sv. Štěpána v neděli 11. března v 10.15 hodin. Slavnostní mši bude celebrovat vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn. Z Hofbauerovy rodné brněnské diecéze se bohoslužby zúčastní mj. generální vikář Mons. Jiří Mikulášek. Pouť brněnské diecéze k tomuto světci se uskuteční 15.3. v 17.00 hodin v jeho rodišti - Tasovicích.

Vídeňská arcidiecéze mimořádným způsobem vzpomíná na svého městského patrona od září 2000 do konce roku 2001, kdy uplyne 250 let od jeho narození (26.12.1751). Připomínka populárního světce je také součástí ročního programu s názvem "Zvěstovat evangelium současníkům", který vyhlásila pastorační rada vídeňské arcidiecéze. K.M. Hofbauer se na počátku 19. století vydal na "zcela nové cesty, aby svým současníkům přiblížil Kristovu radostnou zvěst (evangelium) "řečí jejich doby". Podle sdělení kardinála Schönborna je vypracován zajímavý projekt evangelizace ve velkých městech "v evropsky propojené formě", který kardinál označil za "malý přínos k evropské integraci". Partnery vídeňské arcidiecéze v tomto projektu jsou Lisabon, Brusel a Paříž. Počátkem nové iniciativy je právě sobotní pěší pouť, překračující hranice.

Klement Maria Hofbauer (česky Dvořák) se nejprve vyučil pekařem doma na Moravě. Určitou dobu žil jako poustevník poblíž Říma a studoval za podpory dobrodinců teologii ve Vídni a Římě. Byl prvním středoevropanem, který vstoupil do řádu redemptoristů. V letech 1787-1808 se věnoval duchovní činnosti ve Varšavě. Poté odešel do Vídně. Zde působil nejprve v kostele minoritů, od roku 1813 jako zpovědník řádu voršilek a rektor kostela sv. Voršily. Zemřel v roce 1820. V době josefínských reforem byl Hofbauer pro své postoje ostře sledován tajnou policií a mnohokrát mu bylo bráněno v duchovní službě. Jako kazatel a duchovní správce měl ve Vídni velký vliv na studenty, vzdělance a konvertity, zejména na spisovatele pocházející z Německa (např. Friedrich Schlägel a Joseph von Eichendorff). Sv. Klement Maria Hofbauer je považován za novodobého průkopníka duchovní obnovy.

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 tis euro). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019