Vídeňská pouť ke sv. Klementu M. Hofbauerovi

Pouť ke sv. Klementu Maria Hofbauerovi se koná ve vídeňském dómu sv. Štěpána 11.3. v 10.15 hodin.
Publikováno: 10. 3. 2001 22:00

Vídeň (A): Pouť ke sv. Klementu Maria Hofbauerovi se koná ve vídeňském dómu sv. Štěpána v neděli 11. března v 10.15 hodin. Slavnostní mši bude celebrovat vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn. Z Hofbauerovy rodné brněnské diecéze se bohoslužby zúčastní mj. generální vikář Mons. Jiří Mikulášek. Pouť brněnské diecéze k tomuto světci se uskuteční 15.3. v 17.00 hodin v jeho rodišti - Tasovicích.

Vídeňská arcidiecéze mimořádným způsobem vzpomíná na svého městského patrona od září 2000 do konce roku 2001, kdy uplyne 250 let od jeho narození (26.12.1751). Připomínka populárního světce je také součástí ročního programu s názvem "Zvěstovat evangelium současníkům", který vyhlásila pastorační rada vídeňské arcidiecéze. K.M. Hofbauer se na počátku 19. století vydal na "zcela nové cesty, aby svým současníkům přiblížil Kristovu radostnou zvěst (evangelium) "řečí jejich doby". Podle sdělení kardinála Schönborna je vypracován zajímavý projekt evangelizace ve velkých městech "v evropsky propojené formě", který kardinál označil za "malý přínos k evropské integraci". Partnery vídeňské arcidiecéze v tomto projektu jsou Lisabon, Brusel a Paříž. Počátkem nové iniciativy je právě sobotní pěší pouť, překračující hranice.

Klement Maria Hofbauer (česky Dvořák) se nejprve vyučil pekařem doma na Moravě. Určitou dobu žil jako poustevník poblíž Říma a studoval za podpory dobrodinců teologii ve Vídni a Římě. Byl prvním středoevropanem, který vstoupil do řádu redemptoristů. V letech 1787-1808 se věnoval duchovní činnosti ve Varšavě. Poté odešel do Vídně. Zde působil nejprve v kostele minoritů, od roku 1813 jako zpovědník řádu voršilek a rektor kostela sv. Voršily. Zemřel v roce 1820. V době josefínských reforem byl Hofbauer pro své postoje ostře sledován tajnou policií a mnohokrát mu bylo bráněno v duchovní službě. Jako kazatel a duchovní správce měl ve Vídni velký vliv na studenty, vzdělance a konvertity, zejména na spisovatele pocházející z Německa (např. Friedrich Schlägel a Joseph von Eichendorff). Sv. Klement Maria Hofbauer je považován za novodobého průkopníka duchovní obnovy.

Související články

Další aktuality

Česká tenisová špička podpořila Arcidiecézní charitu Praha

V areálu pražské Sparty se odehrává charitativní turnaj O pohár prezidenta Českého tenisového svazu. Akce se účastní nejlepší čeští tenisté a tenistky včetně Petry Kvitové, Barbory Strýcové, Jiřího Veselého či Lukáše Rosola. Hráči se rozhodli vzdát části startovného ve prospěch Nadace Pohyb bez pomoci a Arcidiecézní charity Praha.
28.05.2020

Brno ozdobí socha P. Martina Středy

V rámci projektu Magistrátu statutárního města Brna "Sochy pro Brno" ozdobí jihomoravskou metropoli nová socha, tentokrát jezuitského kněze P. Martina Středy. Slavnostně bude odhalena v rámci srpnových oslav Dne Brna.
28.05.2020

P. Jiří Mannl oslavil sté narozeniny

Před sto lety se 21.5. narodil kněz královéhradecké diecéze Jiří Mannl, který nyní žije ve farnosti ve Vysokém Mýtě.
28.05.2020

Nominantka za ČBK Hana Lipovská byla zvolena do Rady České televize

ČBK nominovala do Rady České televize Hanu Lipovskou, která dnes tuto nominaci proměnila a poslanci ji 114 hlasy zvolili za novou členku rady.
27.05.2020

Papež: Modlitba přitahuje Boží moc

Pravidelná středeční katecheze byla papežem pronesena v knihovně Apoštolského paláce před televizními kamerami. Uvedena byla četbou několika veršů ze Žalmu (Žl 17, 1-3.5): »Slyš, Hospodine, spravedlivou žádost, všimni si mého nářku«. V katechezi se pak papež František zaměřil na modlitbu spravedlivých.
27.05.2020