Charita pomáhá zatopené Ukrajině

Česká katolická charita připravila pomoc a vyhlásila sbírku pro oblasti na Ukrajině, které zasáhly povodně.
Publikováno: 12. 3. 2001 20:00

Praha: Česká katolická charita (ČKCH) připravila pomoc a vyhlásila sbírku pro oblasti na Ukrajině, které zasáhly povodně. Charita Otrokovice vypraví v tomto týdnu dva kamiony ošacení, které převezmou zástupci ukrajinské charity v Užhorodě a Chustu. Na Ukrajinu dnes (12.3.) odjeli pracovníci ČKCH, aby na místě prověřili situaci. Na základě získaných poznatků pak zpracují konkrétní návrhy přímé pomoci v daných městech - s důrazem na účinnost a rychlost pomoci. Pracovníci ČKCH rovněž na místě nakoupí potravinovou pomoc pro postižené povodněmi za částku 100 tisíc Kč. ČKCH je již v kontaktu se svými partnerskými organizacemi v Užgorodu, Chustu a Rachivu.

ČKCH pomáhá Ukrajině dlouhodobě, zejména dovozem materiální pomoci. Významná byla pomoc po povodních, které postihly tuto zemi na podzim 1998. V následujícím roce zprostředkovala ČKCH - ve spolupráci s tuzemskými dárci a díky síti partnerů v postižených zemích - pomoc ve výši téměř 5ti milionů korun. Ve spolupráci s rakouskými partnery zprostředkovala rovněž potravinovou pomoc ve výši půl milionu eur - v rámci programu Evropské unie pro katastrofy "ECHO".

Charita shromažďuje finanční prostředky na pomoc Ukrajině na účtu číslo 101 101 7777/5500 u Raiffeisenbank, Praha 1, Vodičkova 38, variabilní symbol 104.

Kontakt: Jan Oulík, tiskové odd. sdružení ČKCH; mobil: 0603/89 59 84.

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019