Charita pomáhá zatopené Ukrajině

Česká katolická charita připravila pomoc a vyhlásila sbírku pro oblasti na Ukrajině, které zasáhly povodně.
Publikováno: 12. 3. 2001 20:00

Praha: Česká katolická charita (ČKCH) připravila pomoc a vyhlásila sbírku pro oblasti na Ukrajině, které zasáhly povodně. Charita Otrokovice vypraví v tomto týdnu dva kamiony ošacení, které převezmou zástupci ukrajinské charity v Užhorodě a Chustu. Na Ukrajinu dnes (12.3.) odjeli pracovníci ČKCH, aby na místě prověřili situaci. Na základě získaných poznatků pak zpracují konkrétní návrhy přímé pomoci v daných městech - s důrazem na účinnost a rychlost pomoci. Pracovníci ČKCH rovněž na místě nakoupí potravinovou pomoc pro postižené povodněmi za částku 100 tisíc Kč. ČKCH je již v kontaktu se svými partnerskými organizacemi v Užgorodu, Chustu a Rachivu.

ČKCH pomáhá Ukrajině dlouhodobě, zejména dovozem materiální pomoci. Významná byla pomoc po povodních, které postihly tuto zemi na podzim 1998. V následujícím roce zprostředkovala ČKCH - ve spolupráci s tuzemskými dárci a díky síti partnerů v postižených zemích - pomoc ve výši téměř 5ti milionů korun. Ve spolupráci s rakouskými partnery zprostředkovala rovněž potravinovou pomoc ve výši půl milionu eur - v rámci programu Evropské unie pro katastrofy "ECHO".

Charita shromažďuje finanční prostředky na pomoc Ukrajině na účtu číslo 101 101 7777/5500 u Raiffeisenbank, Praha 1, Vodičkova 38, variabilní symbol 104.

Kontakt: Jan Oulík, tiskové odd. sdružení ČKCH; mobil: 0603/89 59 84.

Související články

Další aktuality

Modlitba a mše za oběti střelby v Ostravě

ČBK vyzývá k modlitbám za oběti tragické události z dnešního rána ve Fakultní nemocnici v Ostravě a jejich rodiny.
10.12.2019

Nikdo nesmí na ulici umrznout. V Praze byla otevřena nová noclehárna pro lidi bez domova.

V Praze žijí bez domova čtyři tisíce lidí. Přespávají na ubytovnách, na gauči u přátel, ale také venku v parcích a opuštěných objektech. Když se ochladí, vyhledávají noclehárny. Jejich kapacita ale v zimních měsících nestačí. Aby lidé venku neumrzli, otevřela na začátku prosince Arcidiecézní charita Praha spolu s Armádou spásy krizovou noclehárnu v Praze-Michli. Bude fungovat až do konce března.
10.12.2019

Justitia et Pax Europa: Domorodé národy jsou živou výzvou k naději

Prohlášení Justitia et Pax Europa (Spravedlnost a mír) u příležitosti Dne lidských práv, 10. prosince 2019. Text přinášíme v plném překladu.
10.12.2019

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec 2019

Modleme se za to, abychom lépe chápali odezvu mladých lidí na podněty, které církev před ně klade.
10.12.2019

Papež jmenoval kardinála Tagleho prefektem Kongregace pro evangelizaci národů

Tiskové středisko Svatého stolce včera oznámilo jmenování nového prefekta Kongregace pro evangelizaci národů, latinsky tradičně nazývané propaganda fide, jakož i výměny velmistra rytířského řádu strážců svatého hrobu jeruzalémského.
09.12.2019