Generální shromáždění WUCWO

Generální shromáždění Světové unie ženských katolických organizací (WUCWO) proběhne ve dnech 15.-25.3. v Římě.
Publikováno: 12. 3. 2001 20:00

Řím (I): Generální shromáždění Světové unie ženských katolických organizací (World Union of Catholic Women Organizations - WUCWO) proběhne ve dnech 15.-25. března v Římě. Setkání se koná na téma "Prorocké poslání žen".

Z České republiky se ho účastní delegace Unie katolických žen (UKŽ) ve složení: PhDr. Markéta Koronthályová (předsedkyně), JUDr. Marie Boháčová (místopředsedkyně) a Ing. Bohuslava Boučková, CSc. (tajemnice). Účast delegátek UKŽ je možná pouze díky finanční podpoře podpůrné organizace německých katolíků Renovabis.

Shromáždění má dvě části: studijní dny, které budou zakončeny účastí na generální audienci u Svatého otce, a statutární shromáždění, které se bude zabývat především volbou nového vedení a projednáváním rezolucí. Jednou z kandidátek na členství v celosvětovém řídícím výboru WUCWO je i místopředsedkyně UKŽ Dr. Boháčová. Dále budou projednávány navržené rezoluce s následujícími tématy:

* Právo na dostatek pitné vody

* Nepřípustnost klonování

* Komerční sexuální zneužívání dětí

* Ženy jako předmět obchodování

* Násilí na ženách

* Sexuální násilí ve válečných situacích

* Ženy na rozhodujících místech

* Stejné možnosti zastoupení žen i mužů na rozhodujících místech v církvi

* Ochrana dětí v katolické církvi

* Možnost přijímání eucharistie pro rozvedené a znovu sezdané

* Liturgické užívání jazykových gramatických forem, oslovujících ženy

* Ekumenismus a mezináboženský dialog

* Rodina - základní jednotka společnosti, která potřebuje všestrannou podporu

* Sňatky lidí stejného pohlaví odporují učení katolické církve

* Nebezpečí globalizace.

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 tis euro). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019