Generální shromáždění WUCWO

Generální shromáždění Světové unie ženských katolických organizací (WUCWO) proběhne ve dnech 15.-25.3. v Římě.
Publikováno: 12. 3. 2001 20:00

Řím (I): Generální shromáždění Světové unie ženských katolických organizací (World Union of Catholic Women Organizations - WUCWO) proběhne ve dnech 15.-25. března v Římě. Setkání se koná na téma "Prorocké poslání žen".

Z České republiky se ho účastní delegace Unie katolických žen (UKŽ) ve složení: PhDr. Markéta Koronthályová (předsedkyně), JUDr. Marie Boháčová (místopředsedkyně) a Ing. Bohuslava Boučková, CSc. (tajemnice). Účast delegátek UKŽ je možná pouze díky finanční podpoře podpůrné organizace německých katolíků Renovabis.

Shromáždění má dvě části: studijní dny, které budou zakončeny účastí na generální audienci u Svatého otce, a statutární shromáždění, které se bude zabývat především volbou nového vedení a projednáváním rezolucí. Jednou z kandidátek na členství v celosvětovém řídícím výboru WUCWO je i místopředsedkyně UKŽ Dr. Boháčová. Dále budou projednávány navržené rezoluce s následujícími tématy:

* Právo na dostatek pitné vody

* Nepřípustnost klonování

* Komerční sexuální zneužívání dětí

* Ženy jako předmět obchodování

* Násilí na ženách

* Sexuální násilí ve válečných situacích

* Ženy na rozhodujících místech

* Stejné možnosti zastoupení žen i mužů na rozhodujících místech v církvi

* Ochrana dětí v katolické církvi

* Možnost přijímání eucharistie pro rozvedené a znovu sezdané

* Liturgické užívání jazykových gramatických forem, oslovujících ženy

* Ekumenismus a mezináboženský dialog

* Rodina - základní jednotka společnosti, která potřebuje všestrannou podporu

* Sňatky lidí stejného pohlaví odporují učení katolické církve

* Nebezpečí globalizace.

Související články

Další aktuality

Papež František: Chceme ze zemského povrchu vykázat jakékoli násilí na nezletilých

Až 800 milionů dětí ve světě užívá internet, čímž tvoří více než čtvrtinu z celkového počtu tří miliard jeho uživatelů. Web je však také místem, kde se nejvíce rozbujela pedopornografie. Microsoft odhaduje, že denně se na webových stránkách objeví 270 tisíc nových videonahrávek či snímků zachycujících sexuální zneužívání nezletilých.
14.11.2019

Papež František: Půdu pro růst víry připravili laici

Pravidelná středeční audience se konala paralelně v aule Pavla VI., kde před začátkem papež pozdravil asi 250 nemocných, a na náměstí sv. Petra, kde se shromáždilo asi 14.000 poutníků. Ve své katechezi se Svatý otec věnoval 18. kapitole Skutků apoštolů a nazval ji „Priscilla a Akvila ho vzali k sobě. (Sk 18,26) Manželský pár ve službě evangelia.“
14.11.2019

Rok 2020 bude Rokem Bible

Na neděli 17. listopadu, tj. týden před Slavností Ježíše Krista Krále, připadá tradiční Den Bible, jehož cílem je podpořit šíření Bible v našich zemích. Příští rok vyhlásila Katolická biblická federace Rokem Bible, který se začne slavit o první neděli adventní 1. prosince 2019 a potrvá až do památky svatého Jeronýma 30. září 2020.
14.11.2019

Bohoslužba v lateránské bazilice zakončila národní pouť

Česká národní pouť k připomínce 30. výročí svatořečení Anežky České skončila dnes odpoledne mší svatou v bazilice svatého Jana v Lateránu. Bohoslužbu celebroval biskup litoměřický Jan Baxant, homilii pronesl biskup českobudějovický Vlastimil Kročil. Ve svém kázání se zaměřil především na téma svobody.
13.11.2019

Papež František českým poutníkům: Kéž se za vás sv. Anežka přimlouvá

Dnešní pravidelné audience se na náměstí sv. Petra zúčastnilo na čtyři tisíce poutníků z České republiky, kteří papeži předali dar - sochu Koruny svaté Anežky České a částku 1,2 milionu Kč pro chudé. Ve svém pozdravu Svatý otec připomněl svatořečení sv. Anežky a povzbudil poutníky z naší vlasti, aby žili s novým nadšením podle evangelia mezi tolika spoluobčany, kteří Pána Ježíše ještě neznají.
13.11.2019