Charita zapůjčí do Maďarska 150 vysoušečů

Publikováno: 14. 3. 2001 19:00

Praha: Sdružení Česká katolická charita (ČKCH) zapůjčí Maďarské charitě přibližně sto padesát kondenzačních odvlhčovačů Wood´s ED 36. Tyto vysoušeče půjčovala ČKCH domácnostem v České republice k vysoušení zaplavených domů a bytů po povodních v letech 1997-2000.

V roce 1999 bylo zapůjčeno 60 odvlhčovačů také do zahraničí, např. německé Diecézní charitě Regensburg na pomoc při odstraňování následků povodně ve městě Neustadt an der Donau. Tyto přístroje pomáhaly po záplavách také na Ukrajině a na Slovensku.

Zásilku do Maďarska dopraví nákladním automobilem Diecézní charita Hradec Králové koncem března - poté, co opadne voda.

Kontakt: Jan Oulík, tiskové odd. sdružení ČKCH; mobil: 0603/89 59 84.

Související články

Další aktuality

Přímé přenosy bohoslužeb od 10. do 16. srpna 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe, České televizi a Radiu Proglas.
10.08.2020

Nestyďme se křičet jako Petr: Pane zachraň mě!

Před polednem přišlo na Svatopetrské náměstí několik set lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Petrův nástupce komentoval (Mt 14,22-33) evangelium této, 19. neděle liturgického mezidobí o Ježíši kráčejícím po vodě genezaretského jezera k loďce s učedníky zmítané v bouři.
09.08.2020

Náš život je milostí Ducha svatého povolán stát se modlitbou

Papež František zaslal list řeholní kongregaci Nejmenších františkánek od Nejsvětějšího Srdce (M.S.C.), u příležitosti jejich dnes zahájeného jubilejního roku, pojícího se k nadcházejícímu 100. výročí narození pro nebe jejich zakladatelky bl. Marie Markéty Caiani (1863-1921).
08.08.2020

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti - 19. neděle v mezidobí

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti na 19. neděli v mezidobí má název Zachraň mě.
08.08.2020

Papež František poslal církvi v Libanonu finanční dar 250 tisíc eur

Svatý otec poslal prostřednictvím Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji počáteční pomoc libanonské církvi ve výši 250 tisíc eur. Dar je určen pro potřeby místní církve a je výrazem pozornosti a otcovské blízkosti Svatého otce vůči postiženému lidu, který se nachází ve vážných obtížích.
07.08.2020