Církev přispívá k usmíření a stabilitě na Balkáně

O roli katolické církve v procesu stabilizace a usmíření na Balkáně diskutovali ve Vídni (14.-15.3.) předsedové biskupských konferencí Albánie, Bosny-Hercegoviny, Chorvatska, Slovinska a Jugoslávie.
Publikováno: 16. 3. 2001 22:00

Vídeň (A)/CCEE/COMECE: O roli katolické církve v procesu stabilizace a usmíření na Balkáně diskutovali ve Vídni (14.-15.3.) předsedové biskupských konferencí Albánie, Bosny-Hercegoviny, Chorvatska, Slovinska a Jugoslávie. Vídeňské setkání předsedů biskupských konferencí s představiteli katolických organizací, jiných církví, islámské komunity a politických institucí, které jsou v dané oblasti aktivní, je vůbec první svého druhu. Setkání, pořádanému ve spolupráci Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) a Komise biskupských konferencí států Evropské unie (COMECE), předsedal vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn.

Zástupci katolických organizací, které usilují o prohlubování míru nebo poskytují humanitární pomoc na Balkáně - např. Charita, Papežská rada "Justitia et pax" (Spravelnost a mír), podpůrná organizace německých katolíků "Renovabis", Pax Christi, komunita Sant´Egidio a ICMC (Mezinárodní katolická komise pro migraci) - poskytli biskupům přehled svých aktivit. Konkrétně se jedná o pomoc v humanitární oblasti, vytváření pracovních příležitostí, zprostředkování návratu utečenců, vzdělávání a usmíření pomocí dialogu a výměny zkušeností. Také zástupci Evropského parlamentu, Evropské komise a Paktu stability k urovnání situace na Balkáně hovořili o svých programech, které rozvíjejí v jihovýchodní Evropě. Vzhledem k tomu, že instituce Evropské unie často nemají přehled o aktivitách církve v dané oblasti, byla navržena vzájemná spolupráce.

Církev v jihovýchodní Evropě čelí dvěma základním výzvám. První je dialog s ostatními církvemi - tzn. především s pravoslavnou církví a s islámskou komunitou. Druhou výzvou je vývoj demokratické pluralitní společnosti po pádu komunismu a nacionalismu. Předsedové biskupských konferencí zdůraznili důležitost formace laiků tak, aby byli aktivními a odpovědnými občany v nových společenských podmínkách. Zvláštní pozornost věnovali biskupové potřebě svobodných, nezávislých a demokratických médií, a roli církve v této oblasti.

Související články

Další aktuality

Papež Thajcům: Jste lid úsměvu

Dnešním dnem začal oficiální program papežovy návštěvy v Bangkoku. Dopoledne se Svatý otec setkal s předsedou thajské vlády a veřejnými činiteli. Poté následovala návštěva u nejvyššího patriarchy buddhistů a nemocnice St. Louis. Posledním bodem programu byla mše svatá, která se konala na národním stadiónu.
21.11.2019

Papež František dorazil do Thajska

Dnes v brzkých ranních hodinách středoevropského času dorazil papež František do Thajska, kde zahájil svoji 32. zahraniční cestu. Na letišti v Bangkoku ho kromě oficiální delegace přivítala i jeho sestřenice řeholnice Ana Rosa Sivoriová, která uvedla, že v zemi panuje tzv. „papežská horečka“, neboť všichni chtějí vidět papeže.
20.11.2019

Vyjádření kardinála Dominika Duky k rozhodnutí Krajského soudu v Brně

Přinášíme vyjádření kardinála Dominika Duky k dnešnímu rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který zamítl žalobu ohledně omluvy Brněnských divadel za uvedení hry O. Frljiče.
20.11.2019

Ignác Stuchlý pokročil směrem k blahořečení

Dne 5. listopadu 2019 se sešel poradní sbor teologů-konzultorů při vatikánské Kongregaci pro blahořečení a jednomyslně schválili dokument o hrdinských ctnostech Božího služebníka Ignáce Stuchlého (1869–1953), od jehož narození v polovině prosince uplyne 150 let. Je to druhý krůček k oficiálnímu prohlášení zakladatele českého salesiánského díla za „ctihodného“. Třetím krokem bude schválení kauzy od kardinálů téže kongregace.
20.11.2019

Tomáš Kraus: Zájem veřejnosti o Červenou středu nás velmi potěšil

Příští středu 27. listopadu se v Praze a v dalších městech a obcích ČR uskuteční iniciativa Červená středa (#RedWednesday), která chce veřejně připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Při této příležitosti jsme udělali rozhovor s Tomášem Krausem, tajemníkem Federace židovských obcí, která se na této akci podílí společně s ČBK a ERC.
20.11.2019