Církev přispívá k usmíření a stabilitě na Balkáně

O roli katolické církve v procesu stabilizace a usmíření na Balkáně diskutovali ve Vídni (14.-15.3.) předsedové biskupských konferencí Albánie, Bosny-Hercegoviny, Chorvatska, Slovinska a Jugoslávie.
Publikováno: 16. 3. 2001 22:00

Vídeň (A)/CCEE/COMECE: O roli katolické církve v procesu stabilizace a usmíření na Balkáně diskutovali ve Vídni (14.-15.3.) předsedové biskupských konferencí Albánie, Bosny-Hercegoviny, Chorvatska, Slovinska a Jugoslávie. Vídeňské setkání předsedů biskupských konferencí s představiteli katolických organizací, jiných církví, islámské komunity a politických institucí, které jsou v dané oblasti aktivní, je vůbec první svého druhu. Setkání, pořádanému ve spolupráci Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) a Komise biskupských konferencí států Evropské unie (COMECE), předsedal vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn.

Zástupci katolických organizací, které usilují o prohlubování míru nebo poskytují humanitární pomoc na Balkáně - např. Charita, Papežská rada "Justitia et pax" (Spravelnost a mír), podpůrná organizace německých katolíků "Renovabis", Pax Christi, komunita Sant´Egidio a ICMC (Mezinárodní katolická komise pro migraci) - poskytli biskupům přehled svých aktivit. Konkrétně se jedná o pomoc v humanitární oblasti, vytváření pracovních příležitostí, zprostředkování návratu utečenců, vzdělávání a usmíření pomocí dialogu a výměny zkušeností. Také zástupci Evropského parlamentu, Evropské komise a Paktu stability k urovnání situace na Balkáně hovořili o svých programech, které rozvíjejí v jihovýchodní Evropě. Vzhledem k tomu, že instituce Evropské unie často nemají přehled o aktivitách církve v dané oblasti, byla navržena vzájemná spolupráce.

Církev v jihovýchodní Evropě čelí dvěma základním výzvám. První je dialog s ostatními církvemi - tzn. především s pravoslavnou církví a s islámskou komunitou. Druhou výzvou je vývoj demokratické pluralitní společnosti po pádu komunismu a nacionalismu. Předsedové biskupských konferencí zdůraznili důležitost formace laiků tak, aby byli aktivními a odpovědnými občany v nových společenských podmínkách. Zvláštní pozornost věnovali biskupové potřebě svobodných, nezávislých a demokratických médií, a roli církve v této oblasti.

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019