Povodně na Ukrajině mají katastrofální následky

Děsivé zážitky si přivezl z Ukrajiny - podle vlastních slov - Jan Lauterbach, soukromý autodopravce a dobrovolný spolupracovník ADRY, který se vrátil z humanitární výpravy na zaplavenou Zakarpatskou Ukrajinu v noci 16.3.
Publikováno: 19. 3. 2001 20:00

Praha: Děsivé zážitky si přivezl z Ukrajiny - podle vlastních slov - Jan Lauterbach, soukromý autodopravce a dobrovolný spolupracovník ADRY, který se vrátil z humanitární výpravy na zaplavenou Zakarpatskou Ukrajinu v noci 16.3. V Tjačevu předal aktivistům ADRY a členům Církve adventistů sedmého dne k distribuci humanitární pomoc pro lidi, kteří při povodni přišli o všechno. Osobně se také účastnil rozdělování pomoci v hodnotě přes 1/4 milionu korun (mouka, olej, rýže, strouhanka, cukr, těstoviny, hroznový kompot, zelí, zimní ošacení, tři pračky, tři kočárky a sladkosti pro děti) ve dvou nejvíce postižených vesnicích - Černo Tisovo a Sasovo.

"Z Ukrajiny si přivážím děsivé zážitky. Od roku 1998, kdy Zakarpatskou Ukrajinu postihly ničivé povodně, jsem tam humanitární pomoc předával několikrát, ale to, co jsem viděl dnes, je tragédie. Co se materiálních škod týká, katastrofa je podle mne srovnatelná pouze se zemětřesením v Turecku. Mezi popadanými domy a zničenou infrastrukturou je všude plno vody a bahna. Nikdo nechápe, kde se během dvou dnů vzalo tak obrovské množství vody, které od Rachivu přes Tjačev, Vinogradovo a dál směrem k Maďarsku zaplavilo 250 vesnic, smetlo 1550 domů, 7 velkých mostů, kompletně zničilo několik silnic, odplavilo vlakové náspy a zabilo 7 lidí. Koryto řeky Tisy místy naplnila voda až 7,5 m nad normál a rozlila se do krajiny do výše tří metrů. Ve vesnici Luk voda podemlela místní hřbitov a naplavila pozůstatky zemřelých lidem do chalup. Nejméně 15 tisíc lidí přišlo úplně o všechno", telefonoval při zpáteční cestě J. Lauterbach.

Přes životu nebezpečnou situaci, v níž se obyvatelstvo postižené oblasti nacházelo, trvaly úřady v okresním městě Tjačev na provedení kompletní analýzy všech dovezených potravin, aby se prý lidé v záplavách nenakazili našimi potravinami - vyhovujícími všem atestům. Distribuce potravin se proto zdržela o celý den.

"Na situaci v Zakarpatské Ukrajině chceme urychleně reagovat další pomocí. Lidé tam potřebují kromě potravin holínky, dezinfekční prostředky, hygienické potřeby, přikrývky atd. Pro nákup tohoto materiálu uvolníme z pohotovostního fondu ADRA ÚL 100 tisíc korun. Dále využijeme finanční prostředky ze sbírky "Mince denně". O vyčlenění prostředků na pomoc Ukrajině požádáme také českou vládu", uvedl předseda ADRY ČR Rudolf Reitz.

Bližší informace: ADRA ČR, Peroutkova 570/83, 158 00 Praha 5-Jinonice; tel: 02/51 04 50 51; e-mail: adra@adra.cz; www.adra.cz.

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace, která má pobočky ve více než 140ti zemích světa. Pomáhá obětem přírodních katastrof, hladomorů, válečných konfliktů a realizuje rozvojové projekty. V loňském roce podnikla ADRA ČR 28 humanitárních výprav a předala pomoc v hodnotě přes 18 milionů Kč v zemích Balkánu, na Ukrajině, v Turecku, Maďarsku, ve Venezuele, Mosambiku, Dagestánu a v Bangladéši. Letos předávala ADRA humanitární pomoc na Ukrajině, v Černé Hoře, Srbsku, Kosovu, Maďarsku a v Bosně. Z pohotovostního fondu ADRA ÚL, do kterého pravidelně přispívá více než 600 dárců z celé republiky, uvolnila finanční prostředky na pomoc obětem zemětřesení v Salvadoru a Indii.

Související články

Další aktuality

Modlitba a mše za oběti střelby v Ostravě

ČBK vyzývá k modlitbám za oběti tragické události z dnešního rána ve Fakultní nemocnici v Ostravě a jejich rodiny.
10.12.2019

Nikdo nesmí na ulici umrznout. V Praze byla otevřena nová noclehárna pro lidi bez domova.

V Praze žijí bez domova čtyři tisíce lidí. Přespávají na ubytovnách, na gauči u přátel, ale také venku v parcích a opuštěných objektech. Když se ochladí, vyhledávají noclehárny. Jejich kapacita ale v zimních měsících nestačí. Aby lidé venku neumrzli, otevřela na začátku prosince Arcidiecézní charita Praha spolu s Armádou spásy krizovou noclehárnu v Praze-Michli. Bude fungovat až do konce března.
10.12.2019

Justitia et Pax Europa: Domorodé národy jsou živou výzvou k naději

Prohlášení Justitia et Pax Europa (Spravedlnost a mír) u příležitosti Dne lidských práv, 10. prosince 2019. Text přinášíme v plném překladu.
10.12.2019

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec 2019

Modleme se za to, abychom lépe chápali odezvu mladých lidí na podněty, které církev před ně klade.
10.12.2019

Papež jmenoval kardinála Tagleho prefektem Kongregace pro evangelizaci národů

Tiskové středisko Svatého stolce včera oznámilo jmenování nového prefekta Kongregace pro evangelizaci národů, latinsky tradičně nazývané propaganda fide, jakož i výměny velmistra rytířského řádu strážců svatého hrobu jeruzalémského.
09.12.2019