Zasedání sekcí přípravné komise Plenárního sněmu

Publikováno: 21. 3. 2001 20:00

Praha: Pastorální sekce přípravné komise Plenárního sněmu katolické církve v ČR zasedala (15.3.) za předsednictví svého koordinátora, pražského světícího biskupa Václava Malého.

Hlavním bodem programu bylo hodnocení práce sněmovních kroužků v loňském roce, kdy se diskutovalo na téma "O církvi" - na základě konstituce 2. vatikánského koncilu "Lumen gentium". Moderátoři byli seznámeni s analýzami zápisů ze sněmovních kroužků za rok 1999, které budou v blízké době dostupné na internetu, a s plánem přípravy Zvěřinových dnů, které letos proběhnou v Hejnicích ve dnech 8.-10.6. Pozornost byla rovněž věnována připravovaným "Materiálům pro sněmovní kroužky na rok 2002", které budou obsahovat okruhy k tématům "Bible" a "Liturgie". Výchozími texty pro jejich vytvoření jsou konstituce 2. vatikánského koncilu "Dei verbum" a "Sacrosanctum concilium". Moderátoři podali zprávy o sněmovním dění ve svěřených oblastech. Přes různé obtíže a problémy lze konstatovat, že v mnoha farnostech se sněmovní kroužky rozvíjejí a čím dál více věřících se zapojuje do přípravy sněmu.

Na zasedání se rovněž sešel (19.3.) sekretariát přípravné komise Plenárního sněmu (PS). Jednání řídil jeho předseda, olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Byl projednán návrh jednacího řádu PS a podány informace o činnosti tematické (příprava podkladů pro Materiály pro sněmovní kroužky na rok 2002), analytické (historické analýzy dokumentů České biskupské konferece), informační (vytváření zpětné vazby pro veřejnost a sněmovní kroužky) a pastorální sekce (program Zvěřinových dnů s tématem PS).

Související články

Další aktuality

Červená středa: Setkání organizátorů, 30. 9. 2021 - 5. Pavel Svoboda: Jaký má západní systém hodnot „Achillovy paty“ a limity?

Přinášíme vám záznam ze setkání zájemců a organizátorů Červené středy, které proběhlo 30. září 2021 v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. 5. video: Pavel Svoboda (předseda správní rady IKDP): Jaký má západní systém hodnot „Achillovy paty“ a limity?
19.10.2021

Katolický týdeník: Pomáhají nést tíhu ztráty

Co se skrývá za souslovím perinatální hospic a komu či jak zařízení Dítě v srdci slouží, popisuje jeho ředitelka Alena Peremská.
19.10.2021

Červená středa: Setkání organizátorů, 30. 9. 2021 - 4. P. Stanislav Přibyl: Jaké jsou židovsko-křesťanské kořeny lidských práv?

Přinášíme vám záznam ze setkání zájemců a organizátorů Červené středy, které proběhlo 30. září 2021 v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. 4. video: P. Stanislav Přibyl (generální sekretář České biskupské konference): Jaké jsou židovsko-křesťanské kořeny lidských práv?
19.10.2021

V Píšti přijali zvon, vrací se z Německa jako symbol smíření

Česky, německy a polsky pozdravil poutníky biskup Martin David na začátek mše svaté, která se v sobotu 16. října stala důležitým momentem projektu Zvony míru a pokoje pro Evropu. Spolu s biskupem rottenbursko-stuttgartské diecéze Gebhardem Fürstem přivítal zvon, který z Píště zmizel rok před koncem druhé světové války. Namísto roztavení pro zbrojařské účely se ale dočkal příměří a od 50. let vyzváněl na věži kostela v městečku Grötzingen. V tamní věži visel vedle dalšího zvonu z válečné kořisti – z polského Fromburku.
19.10.2021

K Panně Marii, rozvazující uzly, se obracejí věřící z celého světa

Věřící v německém Augšpurku očekávají opětovné otevření kostela, který uchovává originál barokního obrazu Panny Marie, rozvazující uzly. Úctu k této Matce, která „svou vírou a poslušností rozuzlila to, co Eva zauzlila svou neposlušností a nevěrou“ (sv. Irenej), rozšířil v Argentině a jižní Americe vůbec někdejší mladý jezuita, Jorge Mario Bergoglio, současný papež František.
19.10.2021