Zasedání sekcí přípravné komise Plenárního sněmu

Publikováno: 21. 3. 2001 21:00

Praha: Pastorální sekce přípravné komise Plenárního sněmu katolické církve v ČR zasedala (15.3.) za předsednictví svého koordinátora, pražského světícího biskupa Václava Malého.

Hlavním bodem programu bylo hodnocení práce sněmovních kroužků v loňském roce, kdy se diskutovalo na téma "O církvi" - na základě konstituce 2. vatikánského koncilu "Lumen gentium". Moderátoři byli seznámeni s analýzami zápisů ze sněmovních kroužků za rok 1999, které budou v blízké době dostupné na internetu, a s plánem přípravy Zvěřinových dnů, které letos proběhnou v Hejnicích ve dnech 8.-10.6. Pozornost byla rovněž věnována připravovaným "Materiálům pro sněmovní kroužky na rok 2002", které budou obsahovat okruhy k tématům "Bible" a "Liturgie". Výchozími texty pro jejich vytvoření jsou konstituce 2. vatikánského koncilu "Dei verbum" a "Sacrosanctum concilium". Moderátoři podali zprávy o sněmovním dění ve svěřených oblastech. Přes různé obtíže a problémy lze konstatovat, že v mnoha farnostech se sněmovní kroužky rozvíjejí a čím dál více věřících se zapojuje do přípravy sněmu.

Na zasedání se rovněž sešel (19.3.) sekretariát přípravné komise Plenárního sněmu (PS). Jednání řídil jeho předseda, olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Byl projednán návrh jednacího řádu PS a podány informace o činnosti tematické (příprava podkladů pro Materiály pro sněmovní kroužky na rok 2002), analytické (historické analýzy dokumentů České biskupské konferece), informační (vytváření zpětné vazby pro veřejnost a sněmovní kroužky) a pastorální sekce (program Zvěřinových dnů s tématem PS).

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020