Vatikánský viceministr školství navštívil zasedání ČBK

Zasedání České biskupské konference v Hejnicích navštívil sekretář Kongregace pro katolickou výchovu arcibiskup Giuseppe Pittau SJ.
Publikováno: 2. 4. 2001 19:00

Hejnice: Zasedání České biskupské konference (ČBK) v Hejnicích navštívil - v rámci studijního dne o významu teologických fakult v rámci univerzitního vzdělání - sekretář Kongregace pro katolickou výchovu arcibiskup Giuseppe Pittau SJ. V nedělní večerní rozpravě (1.4.) seznámil české biskupy a zástupce teologických fakult s prací této kongregace, která koordinuje 945 katolických univerzit. Biskupové osobní kontakt se zástupcem kongregace uvítali.

Největší počet těchto škol (240) se nachází v USA. Mezi nejvýznamnější z nich patří: Notre Dame University, Georgtown University a Boston College. Druhou zemí v pořadí v počtu katolických univerzit jsou Filipíny (120), kde je nejvýznamnější Univerzita sv. Tomáše Akvinského a jezuitská univerzita Atheneo. Několik set katolických univerzit se nalézá v Latinské Americe. V Evropě vede v počtu katolických univerzit Španělsko (6) a Francie (5). V postkomunistických zemích je to Polsko se třemi univerzitami a Maďarsko s jednou. Kromě toho má kongregace na starosti 180 církevních fakult a 3250 seminářů. Celkový počet vysokoškolských studentů je cca 4 miliony. Dále kongregace řídí činnost 180ti tisíc katolických základních a středních škol s více než 50 miliony žákyň a žáků.

Kongregace pro katolickou výchovu má 26 pracovníků, kteří pracují ve čtyřech sekcích a v 7mi jazycích (latina, angličtina, francouzština, španělština, portugalština, němčina a polština). Vatikánský "viceministr školství" reprezentuje pravděpodobně nejmenší ministerstvo školství na světě s největším počtem školských zařízení a studentů.

Související články