Biologická soutěž "Mendelovy Hynčice 2001"

Publikováno: 11. 4. 2001 0:00

Vražné: Život a dílo Johanna Gregora Mendela bylo tématem biologické soutěže "Mendelovy Hynčice 2001", která proběhla za účasti 16ti studentů z celé republiky v Základní škole Vražné (3.4.). Projekt připravila Církevní střední škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České v Odrách ve spolupráci s Gymnáziem Vítkov a obcí Vražné.

"Téměř všichni studenti přiznali, že před přihlášením se do soutěže neměli o osobnosti J.G. Mendela mnoho znalostí. Tušili jen, že měl nějaký vztah ke genetice," uvedla za pořadatele soutěže Jana Marková, zástupkyně ředitelky církevní školy v Odrách. "Všichni se však shodli, že právě díky zpracování své práce se blíže seznámili s touto světově uznávanou osobností, která je považována za otce genetiky," uvedla dále Marková a dodala, že studenti si všímali také jeho přínosu pro meteorologii, ovocnářství, včelařství a další disciplíny. "Nebyl opomenut ani fakt, že J.G. Mendel byl knězem a později opatem augustiniánského kláštera v Brně," sdělila J. Marková.

V odborné porotě, která posuzovala práce studentů, zasedl do předsednického křesla přednosta Biologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně prof.MUDr. Augustin Svoboda, CSc. V hodnocení mu pomáhali: vedoucí Mendeliana při Moravském zemském muzeu v Brně PhDr. Jiří Sekerák; Mgr. Alena Kulíšková a Mgr. Josef Bryja.

Soutěž nezaujala jen studenty a pořadatele, ale přilákala mj. také Mgr. Blaženu Mačákovou, asistentku senátorky RNDr. Jitky Seitlové; ředitele Vlastivědného muzea v Novém Jičíně Ing. Ivo Otáhala; jeho kolegyni PhDr. Sylvii Dvořáčkovou a majitelky Mendelova rodného domu.

Vítězkou nultého ročníku se stala studentka Gymnázia Šternberk Michaela Vymyslická; 2. místo obsadily studentky Gymnázia T.G. Masaryka ze Zastávky u Brna Jana Fúdorová a Helena Sedláčková a na 3. místě se umístila Lenka Štrublíková, studentka Gymnázia Vítkov. Oceněné soutěžící obdržely pamětní listy a medaile Johanna Gregora Mendela a společně s porotou a organizátory soutěže si prohlédly jeho rodný dům.

Po nultém ročníku přijde na řadu v roce 2002 první ročník biologické soutěže "Mendelovy Hynčice", nad níž převzala záštitu Česká komise pro UNESCO.

Související články

Další aktuality

Červená středa: Setkání organizátorů, 30. 9. 2021 - 5. Pavel Svoboda: Jaký má západní systém hodnot „Achillovy paty“ a limity?

Přinášíme vám záznam ze setkání zájemců a organizátorů Červené středy, které proběhlo 30. září 2021 v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. 5. video: Pavel Svoboda (předseda správní rady IKDP): Jaký má západní systém hodnot „Achillovy paty“ a limity?
19.10.2021

Katolický týdeník: Pomáhají nést tíhu ztráty

Co se skrývá za souslovím perinatální hospic a komu či jak zařízení Dítě v srdci slouží, popisuje jeho ředitelka Alena Peremská.
19.10.2021

Červená středa: Setkání organizátorů, 30. 9. 2021 - 4. P. Stanislav Přibyl: Jaké jsou židovsko-křesťanské kořeny lidských práv?

Přinášíme vám záznam ze setkání zájemců a organizátorů Červené středy, které proběhlo 30. září 2021 v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. 4. video: P. Stanislav Přibyl (generální sekretář České biskupské konference): Jaké jsou židovsko-křesťanské kořeny lidských práv?
19.10.2021

V Píšti přijali zvon, vrací se z Německa jako symbol smíření

Česky, německy a polsky pozdravil poutníky biskup Martin David na začátek mše svaté, která se v sobotu 16. října stala důležitým momentem projektu Zvony míru a pokoje pro Evropu. Spolu s biskupem rottenbursko-stuttgartské diecéze Gebhardem Fürstem přivítal zvon, který z Píště zmizel rok před koncem druhé světové války. Namísto roztavení pro zbrojařské účely se ale dočkal příměří a od 50. let vyzváněl na věži kostela v městečku Grötzingen. V tamní věži visel vedle dalšího zvonu z válečné kořisti – z polského Fromburku.
19.10.2021

K Panně Marii, rozvazující uzly, se obracejí věřící z celého světa

Věřící v německém Augšpurku očekávají opětovné otevření kostela, který uchovává originál barokního obrazu Panny Marie, rozvazující uzly. Úctu k této Matce, která „svou vírou a poslušností rozuzlila to, co Eva zauzlila svou neposlušností a nevěrou“ (sv. Irenej), rozšířil v Argentině a jižní Americe vůbec někdejší mladý jezuita, Jorge Mario Bergoglio, současný papež František.
19.10.2021