Prohlášení olomouckého arcibiskupa k napadení zahraničních studentů ve Šternberku a Olomouci

Publikováno: 14. 4. 2001 1:00

Olomouc: Prohlášení olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera k napadení středoškolského studenta z Francie ve Šternberku (5.4.2001) a indického studenta medicíny v Olomouci (7.4.2001):

V uplynulých dnech se dva mladí lidé s odlišnou barvou pleti v našem regionu stali obětí rasistického útoku. Právě na Velký pátek, kdy církev slaví ukřižování Ježíše Krista, jehož smrt znamená vysvobození a zboření bariér mezi lidmi různých národností, skupin či kultur, musím na tyto politováníhodné skutečnosti reagovat.

Nepochybuji o vládních i parlamentních snahách o zlepšení atmosféry ve společnosti. Sleduji a znám také řadu iniciativ v rámci občanské společnosti, které se snaží vést naši společnost k větší toleranci. Ovšem to vše je málo. Policie České republiky nemůže tolerovat otevřené projevy fašismu a rasismu, jak jsme mohli sledovat v televizním zpravodajství v tomto týdnu. Stát musí garantovat nejen právní oblast, ale také faktické chránění a podepírání práv cizinců a národnostních menšin. Ztratili jsme citlivost pro naše bližní, řadu televizních záběrů vnímáme jen jako kulisu, se kterou nelze nic udělat, a která nás vede k apatii a pasivitě.

Právě ve velikonočním období bych chtěl všechny požádat a povzbudit ke společné práci, která ponese plody pro dobro menšin a postupně zbaví občany řady předsudků před cizinci. Hledejme na všech úrovních cesty, které povedou k tomu, aby se lidé jiné národnosti či odlišné barvy pleti nemuseli u nás bát studovat, přijet jako turisté či aby ti, kteří u nás žijí, se nemuseli cítit druhořadými občany. Cestu nevidím jen ve speciálních mediálních projektech, nýbrž ve zdravém sebevědomí národa, který se nebojí vlastního vymírání a může být k cizincům velkorysý, a především v dlouhodobém programu, který povede k většímu otevření se, ve kterém nalezneme více křesťanské lásky k bližnímu a také větší připravenost ke sdílení a pomoci. Z evangelia známe příklad Samaritána, "který se sklání nad cizincem, aby mu pomohl a zachránil ho" (Lk 10,25-37).

Doufám, že i mé setkání s postiženým studentem z Indie, jež chci co nejdříve realizovat, přispěje u něj a jeho přátel k jinému obrazu o naší zemi.

Související články

Další aktuality

Volná pracovní pozice v COMECE: Politický poradce pro sociální a ekonomické záležitosti

COMECE do svého bruselského týmu hledá vhodného kandidáta na post politického poradce pro ekonomické a sociální záležitosti. Jedná se o práci na plný úvazek a na dobu neurčitou
02.04.2020

Přímé přenosy velikonočních bohoslužeb biskupů

Přinášíme vám seznam velikonočních bohoslužeb celebrovaných biskupy z jednotlivých diecézí, které budou přenášeny online nebo v televizi.
02.04.2020

Benefiční koncert Pomozme Itálii

Mimořádný benefiční koncert na pomoc nemocnicím Milosrdných bratří v Itálii v boji s pandemií COVID-19 připravili Milosrdní bratři v Brně ve spolupráci s Triem Bohémo a Televizí Noe. Koncert se uskuteční v neděli 5. dubna večer v brněnské vile Stiassni, v přímém přenosu ho bude vysílat Televize Noe a Radio Proglas.
02.04.2020

Připomínáme si 15. výročí smrti papeže Jana Pavla II.

Před 15 lety dne 2. dubna 2005 ve 21.37 hodin zemřel papež Jan Pavel II. Během liturgické slavnosti Božího milosrdenství se tak uzavřel třetí nejdelší pontifikát v dějinách křesťanství.
02.04.2020

Papež František: Nemějme strach, otevřme brány svého srdce Duchu svatému, aby nás očistil a vedl cestou vstříc plné radosti.

Při pravidelné středeční katechezi se papež František v knihovně Apoštolského paláce věnoval šestému blahoslavenství "Blahoslavení čistého srdce" jehož příslibem je vidění Boha, a podmínkou čistota srdce.
01.04.2020