Zájem o kněžství zatím projevilo 43 mladých mužů

Publikováno: 14. 4. 2001 0:00

Ostrava: První kroky k tomu, aby mohli za několik let sloužit u oltáře jako diecézní kněží, absolvovalo v uplynulých dnech 43 mladých mužů z 8mi diecézí. Kromě vstupních pohovorů s biskupem a před přijímací komisí čekaly na kandidáty kněžského semináře také rozsáhlé psychologické testy. Nejvíce uchazečů je v současné době v Brně. Na Petrov jich dorazilo celkem 11. Po 10ti zájemcích má Ostrava a Olomouc. V Litoměřicích, Českých Budějovicích a Hradci Králové se přihlásili shodně 3 kandidáti bohosloví. V Praze to byli dva a v Plzni jeden.

Průběh přijímacích pohovorů je ve všech diecézích podobný. "Předběžně hovoří kandidát za přítomnosti kněze, který ho doporučuje, s biskupským vikářem pro bohoslovce. Před přijímacím pohovorem musí kandidát podstoupit psychologické testy," uvedl pražský světící biskup Václav Malý, který dodal, že samotný přijímací pohovor v Praze probíhá před komisí v čele s arcibiskupem. Komise je složena vždy z diecézního biskupa, generálního vikáře, rektora nebo vicerektora kněžského semináře a spirituála. Přítomni jsou vždy také rektor a spirituál Teologického konviktu v Litoměřicích, kam většina přijatých uchazečů po letních prázdninách nastupuje k roční formaci.

Přestože v těchto dnech přijímací pohovory ve většině diecézí již proběhly, dveře jsou otevřené i pro ty, kteří první termín nestihli nebo se ještě nerozhodli. Zájemci o kněžskou službu se mohou hlásit až do konce května, jen v Praze je uzávěrka o měsíc dříve.

Související články