Zájem o kněžství zatím projevilo 43 mladých mužů

Publikováno: 14. 4. 2001 2:00

Ostrava: První kroky k tomu, aby mohli za několik let sloužit u oltáře jako diecézní kněží, absolvovalo v uplynulých dnech 43 mladých mužů z 8mi diecézí. Kromě vstupních pohovorů s biskupem a před přijímací komisí čekaly na kandidáty kněžského semináře také rozsáhlé psychologické testy. Nejvíce uchazečů je v současné době v Brně. Na Petrov jich dorazilo celkem 11. Po 10ti zájemcích má Ostrava a Olomouc. V Litoměřicích, Českých Budějovicích a Hradci Králové se přihlásili shodně 3 kandidáti bohosloví. V Praze to byli dva a v Plzni jeden.

Průběh přijímacích pohovorů je ve všech diecézích podobný. "Předběžně hovoří kandidát za přítomnosti kněze, který ho doporučuje, s biskupským vikářem pro bohoslovce. Před přijímacím pohovorem musí kandidát podstoupit psychologické testy," uvedl pražský světící biskup Václav Malý, který dodal, že samotný přijímací pohovor v Praze probíhá před komisí v čele s arcibiskupem. Komise je složena vždy z diecézního biskupa, generálního vikáře, rektora nebo vicerektora kněžského semináře a spirituála. Přítomni jsou vždy také rektor a spirituál Teologického konviktu v Litoměřicích, kam většina přijatých uchazečů po letních prázdninách nastupuje k roční formaci.

Přestože v těchto dnech přijímací pohovory ve většině diecézí již proběhly, dveře jsou otevřené i pro ty, kteří první termín nestihli nebo se ještě nerozhodli. Zájemci o kněžskou službu se mohou hlásit až do konce května, jen v Praze je uzávěrka o měsíc dříve.

Související články

Další aktuality

Pražská arcidiecéze vstupuje do nového roku s dvěma generálními vikáři

Od 17. ledna 2020 má pražská arcidiecéze dva generální vikáře. Pomocný biskup Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., se bude zaobírat kněžstvem, duchovním životem arcidiecéze, zdravotnictvím a posílením péče o farnosti. Mons. ThDr. Jan Balík, PhD., bude odpovídat za ekonomickou a hospodářskou činnost arcidiecéze a charitu.
17.01.2020

Programové tipy Radia Proglas na 4. týden 2020

V týdnu od 20. ledna se můžete těšit na premiérové Čtení na pokračování z knihy Radka Habáně Hádej, kdo se vrátil, nebo na speciální Myšlenky na den k týdnu modliteb za jednotu křesťanů.
17.01.2020

Open Doors: Každý osmý křesťan je pronásledovaný

260 milionů křesťanů bylo v minulém roce vystaveno nátlaku a násilí kvůli své víře. Píše o tom výroční zpráva evangelické nevládní organizace Open Doors.
17.01.2020

V americkém Texasu se bude konat děkovná mše za víru českých přistěhovalců

V kostele Svatého Cyrila a Metoděje v texaském městě Dubina (USA) bude celebrovat v pátek 14. února 2020 ve 14.00 hodin (den patroncinia kostela) mši svatou biskup Brendan Cahill z diecéze Victoria. K biskupovi se na mši připojí také kněží z České katolické nadace v Texasu - Czech Catholic Foundation of Texas (CCFT) a tři kněží z České republiky, kteří nyní působí v USA.
17.01.2020

Dokoledováno. Jubilejní Tříkrálová sbírka slibuje bohatý výnos. Děkujeme!

Papírové „tříkrálové“ koruny jsou složeny v skříních, královské pláště rozvěšeny na ramínka, alby vráceny do kostela. Letos je dokoledováno. Poslední tříkrálové koledníky s pokladničkami pro charitní Tříkrálovou sbírku bylo možné ještě tu a tam spatřit v pondělí a v úterý, teď už na obecních a městských úřadech probíhá rozpečeťování pokladniček a sčítání jejich obsahu. A dosavadní dílčí výsledky dávají tušit, že částka vybraná pro lidi v nouzi nejspíš překročí loňský rekord.
16.01.2020