Setkání nejvyšších představitelů církve a státu

Nejvyšší představitelé České biskupské konference se setkali s nejvyššími představiteli vlády České republiky 17.4.2001 v Praze.
Publikováno: 18. 4. 2001 21:00

Praha: Nejvyšší představitelé České biskupské konference (ČBK) se setkali s nejvyššími představiteli vlády České republiky (ČR). Předseda ČBK olomoucký arcibiskup Jan Graubner, pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk a místopředseda ČBK královéhradecký biskup Dominik Duka přijali 17.4. pozvání premiéra Miloše Zemana ke společné večeři, které se dále zúčastnili: místopředseda vlády Pavel Rychetský, ministr kultury Pavel Dostál a ředitelka odboru církví Ministerstva kultury ČR Jana Řepová.

Setkání trvalo 2,5 hodiny a probíhalo v otevřené atmosféře. Hovořilo se o připravovaném zákoně o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností.

Diskuse se rovněž vedla na téma majetkového narovnání a ekonomického zabezpečení církví. Obě strany se shodly v názoru, že je nejprve třeba provést majetkové narovnání a teprve na základě celkové analýzy majetkového narovnání přistoupit k přípravě nového modelu ekonomického zajištění a financování církví.

Z jednání vyplývá, že vláda se kloní spíše k naturálním restitucím než k finančnímu odškodňování. V dohledné době mají být učiněny první kroky k přípravě navrácení kultovních objektů a parcel pod klášterními budovami, které jsou dosud v držení státu.

V případě další fáze nekultovního majetku se diskutovalo o formě zákonné normy.

Vláda navrhuje výčtovou metodu, která pro církev sice není zásadně nepřijatelná, ale představitelé ČBK v této souvislosti upozorňovali na možné potíže, vzhledem k počtu asi třiceti tisíc uvažovaných položek. Teprve v další etapě bude možno zkoumat a zvažovat další zdroje, včetně např. daňových asignací.

Hovořilo se rovněž o fondu, který by měl být ekumenického charakteru a spravován církvemi.

Obě strany se rovněž vzájemně informovaly o průběhu příprav uzavření mezinárodní smlouvy mezi Apoštolským stolcem a ČR.

Související články