Setkání církevních hnutí za účasti Chiary Lubichové

Publikováno: 25. 4. 2001 3:00

Praha: Jednodenní setkání pod názvem "Nová evangelizace pro nové tisíciletí" - otevřené pro širokou veřejnost - pořádá Rada nových církevních hnutí a komunit při České biskupské konferenci (ČBK) u příležitosti první návštěvy zakladatelky a prezidentky hnutí Fokoláre Chiary Lubichové v České republice. Setkání se uskuteční v sobotu 28. dubna od 9.00 hodin v pražské Paegas Aréně.

V úvodu dne promluví téma "Fenomén nových církevních hnutí a spolupráce mezi církevními charismaty" plzeňský biskup František Radkovský. Zástupci šesti přítomných hnutí pak formou konkrétních svědectví přiblíží účastníkům své specifické formy evangelizace. V závěru dopoledne uvede pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk Chiaru Lubichovou, která představí hnutí Fokoláre jako jeden z nástrojů uvedený Duchem svatým do života pro evangelizaci v naší době.

Hnutí Fokoláre, které vzniklo z jejího podnětu v Itálii v roce 1943, rozvíjí dnes různorodé aktivity ve 182ti zemích světa a má několik milionů členů a příznivců. V odpoledním programu vystoupí ředitelka mezinárodní školy klasického baletu Liliana Cosí z Itálie a promluví o své celoživotní umělecké činnosti, svém vztahu k víře a k evangelizaci a skupina jejích žáků předvede tři krátká baletní vystoupení. Program bude zakončen adorací a mší.

Společné akce různých církevních hnutí se u nás stávají tradicí. V návaznosti na celosvětové setkání pořádané papežem Janem Pavlem II. v Římě v květnu 1998 se 14 různých hnutí působících v českých zemích poprvé sešlo na Velehradě v červenci 1999 za účasti téměř všech členů ČBK.

Dalším krokem ve vzájemné spolupráci jednotlivých hnutí se stal kongres jejich zástupců konaný v říjnu 2000 v Koclířově. Uskutečnil se zde symbolický akt smíření mezi příslušníky různých hnutí, jímž se vytvořil prostor pro pád předsudků, které mohly vzniknout v minulosti jako plod nedostatečného vzájemného poznání. Na tomto základě se členové 20ti hnutí společně zamýšleli nad aktuálními tématy církve v naší zemi a s výsledkem jednání seznámili biskupy. Sobotní setkání bude tedy třetí společnou akcí nových církevních společenství pořádanou v průběhu posledních tří let.

Internetový přenos ze setkání bude možno sledovat 28.4. od 9 do 12 hodin na adrese: www.focolare.cz/online.

Kontakt: RNDr. Irena Sargánková, CSc., redakce časopisu Nové město, Londýnská 44, 120 00 Praha 2; tel/fax: 02/22 51 85 69; mobil: 0604/93 58 72; e-mail: novmesto@comp.cz.

Související články

Další aktuality

Školení online komunikace

Jednodenní školení je zaměřeno na praktické využití sociálních sítí v marketingu neziskových organizací. Po stručném úvodu do světa sociálních sítí se naučíte jak vytvořit kvalitní a efektivní příspěvek na Facebook, Instagram nebo Twitter, jak a kdy ho publikovat a jak ho dostat k co nejvíce uživatelům.
30.09.2020

Apoštolský list k 1600. výročí úmrtí svatého Jeronýma

Za „velkého učitele a otce církve, který položil bibli do středu svého života“ označil papež František v apoštolském listě svatého Jeronýma, jehož výročí smrti si dnes připomínáme.
30.09.2020

Papež: Laskavost je signálem Ježíšovy přítomnosti

Nádvoří sv. Damase hostilo dnes dopoledne generální audienci Petrova nástupce. Několik stovek lidí si vyslechlo závěrečnou část cyklu papežových katechezí Uzdravit svět. Papež také v závěru audience oznámil, že dnes vydal zvláštní apoštolský list o vztahu k Písmu svatému - Sacrae Scripturae affectus - u příležitosti 1600. výročí smrti svatého Jeronýma.
30.09.2020

Katolický týdeník: O „nebezpečné“ literatuře

Ve středu 7. října uplyne 60 let ode dne, kdy v sanitním voze u Vlčatína zemřel při převozu do třebíčské nemocnice básník Jan Zahradníček. Toto výročí je příležitostí připomenout si jeho tragický osud, ale i další literáty pronásledované nejen v 50. letech.
30.09.2020

Závěrečné poselství z plenárního zasedání CCEE

Na závěr plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), které se konalo 26.-27. září, vydali evropští biskupové krátké poselství určené nejen pro katolíky, ale pro všechny obyvatele Evropy:
29.09.2020