Setkání církevních hnutí za účasti Chiary Lubichové

Publikováno: 25. 4. 2001 3:00

Praha: Jednodenní setkání pod názvem "Nová evangelizace pro nové tisíciletí" - otevřené pro širokou veřejnost - pořádá Rada nových církevních hnutí a komunit při České biskupské konferenci (ČBK) u příležitosti první návštěvy zakladatelky a prezidentky hnutí Fokoláre Chiary Lubichové v České republice. Setkání se uskuteční v sobotu 28. dubna od 9.00 hodin v pražské Paegas Aréně.

V úvodu dne promluví téma "Fenomén nových církevních hnutí a spolupráce mezi církevními charismaty" plzeňský biskup František Radkovský. Zástupci šesti přítomných hnutí pak formou konkrétních svědectví přiblíží účastníkům své specifické formy evangelizace. V závěru dopoledne uvede pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk Chiaru Lubichovou, která představí hnutí Fokoláre jako jeden z nástrojů uvedený Duchem svatým do života pro evangelizaci v naší době.

Hnutí Fokoláre, které vzniklo z jejího podnětu v Itálii v roce 1943, rozvíjí dnes různorodé aktivity ve 182ti zemích světa a má několik milionů členů a příznivců. V odpoledním programu vystoupí ředitelka mezinárodní školy klasického baletu Liliana Cosí z Itálie a promluví o své celoživotní umělecké činnosti, svém vztahu k víře a k evangelizaci a skupina jejích žáků předvede tři krátká baletní vystoupení. Program bude zakončen adorací a mší.

Společné akce různých církevních hnutí se u nás stávají tradicí. V návaznosti na celosvětové setkání pořádané papežem Janem Pavlem II. v Římě v květnu 1998 se 14 různých hnutí působících v českých zemích poprvé sešlo na Velehradě v červenci 1999 za účasti téměř všech členů ČBK.

Dalším krokem ve vzájemné spolupráci jednotlivých hnutí se stal kongres jejich zástupců konaný v říjnu 2000 v Koclířově. Uskutečnil se zde symbolický akt smíření mezi příslušníky různých hnutí, jímž se vytvořil prostor pro pád předsudků, které mohly vzniknout v minulosti jako plod nedostatečného vzájemného poznání. Na tomto základě se členové 20ti hnutí společně zamýšleli nad aktuálními tématy církve v naší zemi a s výsledkem jednání seznámili biskupy. Sobotní setkání bude tedy třetí společnou akcí nových církevních společenství pořádanou v průběhu posledních tří let.

Internetový přenos ze setkání bude možno sledovat 28.4. od 9 do 12 hodin na adrese: www.focolare.cz/online.

Kontakt: RNDr. Irena Sargánková, CSc., redakce časopisu Nové město, Londýnská 44, 120 00 Praha 2; tel/fax: 02/22 51 85 69; mobil: 0604/93 58 72; e-mail: novmesto@comp.cz.

Související články

Další aktuality

Futsalisté se modlili v pražské katedrále

Portugal, Belarus, Kosova, Austria: už nápisy na bundách věřících prozrazují, že tentokrát zasedli do katedrálních lavic sportovci. Jsou z celé Evropy a jsou to futsalisté. A také kněží. Na závěr 14. ročníku evropského šampionátu, který pořádají v Říčanech, se přišli pomodlit do nejvýznamnějšího chrámu v zemi.
20.02.2020

Tři kardinálové vyzývají biskupské konference přijmout uprchlíky z Řecka

Tři kardinálové ve společném dopise apelují za přemístění uprchlíků ze záchytných táborů na řeckém ostrově Lesbos prostřednictvím humanitárních koridorů do jednotlivých zemí Evropy. Kardinálové Hollerich, Czerny a Krajewski zaslali biskupským konferencím zemí Evropské unie spolu s listem i směrnice k proceduře přemístění uprchlíků a žadatelů o azyl. Pomáhat jim v tom bude Komunita sv. Egidia.
20.02.2020

Josef Toufar - akce v příštích dnech

Připomenutí 70. výročí úmrtí číhošťského faráře Josefa Toufara.
20.02.2020

Papež: Tichost spojuje, hněv rozděluje

Vatikánská aula Pavla VI. se dnes dopoledne zcela zaplnila lidmi, kteří přišli na generální audienci se Svatým otcem. Byla zahájena čtením Žalmu (Žl 37,3-8-11), který nabádá: »Doufej v Hospodina a čiň dobro, pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu«, a konstatuje, že »pokorní budou vlastnit zemi«.
19.02.2020

Katolický týdeník: Chraň své srdce

Slýcháváme řadu dobrých rad, jak předcházet infarktu a dalším srdečním onemocněním úpravou jídelníčku či sportem, ale jak často bereme ohled na svá srdce ve významu duchovním? Je to přitom výzva právě pro blížící se postní dobu.
18.02.2020