Návštěva sestry Goretti a setkání s "adoptivními rodiči"

Publikováno: 4. 5. 2001 3:00

Praha: Sestra Marie Goretti, která již řadu let působí jako vedoucí projektu "Adopce na dálku" ve středisku Bala Pragathi Kendra v jihozápadní Indii (diecéze Karvar), navštíví Českou republiku ve dnech 3.-8. května. Osobní setkání "adoptivních rodičů" se sestrou Goretti se uskuteční na čtyřech místech - v Praze, Ostravě, Olomouci a Plzni. Součástí setkání bude kromě besedy také promítání obrazového materiálu z Indie. Účastníci tak budou mít příležitost seznámit se s aktuální situací ve středisku Bala Pragathi Kendra a s životem sponzorovaných indických dětí.

Program setkání:

* 4.5. Ostrava

17.00 Moravská Ostrava, Kostelní nám. 2 (vedle budovy biskupství; přízemí)

* 5.5. Olomouc

15.00 Vyšší odborná škola sociální Caritas, Křížkovského 6 (budova ACHO; 1. p.)

* 6.5. Praha

15.00 Karlovo nám. 2 - palác Caritas, Praha 2

* 7.5. Plzeň

17.00 Úřad městského obvodu, Koterovská 83, Plzeň 2

V České republice se do projektu "Adopce na dálku" zapojilo již přes 3300 "adoptivních rodičů". Jedná se o projekt Arcidiecézní charity (ACHO) Praha, který je zaměřen na trvalou pomoc dětem. Nejvíce dětí (3000) je v Indii, 176 v Litvě a v Ugandě našlo během prvního měsíce trvání projektu své "adoptivní rodiče" již 35 dětí. Projekt se nyní připravuje také v Čečensku. Finanční pomoc v projektu "Adopce na dálku" se ročně pohybuje kolem 10 milionů Kč.

V indickém středisku Bala Pragathi Kendra je "adoptováno" českými "rodiči" již 2100 dětí. Díky českým sponzorům zde byla rovněž vybudována Technická škola, kterou děti mohou navštěvovat po absolvování základní školy. Ročně je do střediska zasíláno přibližně 8 milionů korun. Za finanční dar cca 5.000 Kč ročně od dárců (= adoptivních rodičů) z České republiky je dětem v chudých částech světa poskytnuto vzdělání a základní péče. Vše se děje v jejich místních podmínkách, děti tak neopouštějí své zázemí, místní kulturu a zvyky. Dítěti je zajištěno školné, pomůcky do školy, jídlo, v případě sirotků i ubytování. "Adoptivní děti" jsou se svými "rodiči" v České republice v písemným kontaktu. Jednou za rok obdrží "adoptivní rodič" od školy vysvědčení "svého" dítěte.

Všude je převážně podporováno vzdělání "adoptivních dětí", v Litvě jde zejména o osobní kontakt "adoptivních" rodičů a dětí a je zde podporována chudá rodina, v níž dítě vyrůstá. Konkrétní projekty v jednotlivých zemích jsou popsány na nových webových stránkách ACHO Praha www.charita-adopce.cz. Je zde zahájen i zkušební provoz výběru "adoptivních dětí" podle dotazníku a fotografie.

Bližší informace: Ing. Jaroslav Němec, ředitel ACHO Praha; mobil: 0603/24 59 59; e-mail: adopce@charita-adopce.cz; www.charita-adopce.cz.

Související články

Další aktuality

Školení online komunikace

Jednodenní školení je zaměřeno na praktické využití sociálních sítí v marketingu neziskových organizací. Po stručném úvodu do světa sociálních sítí se naučíte jak vytvořit kvalitní a efektivní příspěvek na Facebook, Instagram nebo Twitter, jak a kdy ho publikovat a jak ho dostat k co nejvíce uživatelům.
30.09.2020

Apoštolský list k 1600. výročí úmrtí svatého Jeronýma

Za „velkého učitele a otce církve, který položil bibli do středu svého života“ označil papež František v apoštolském listě svatého Jeronýma, jehož výročí smrti si dnes připomínáme.
30.09.2020

Papež: Laskavost je signálem Ježíšovy přítomnosti

Nádvoří sv. Damase hostilo dnes dopoledne generální audienci Petrova nástupce. Několik stovek lidí si vyslechlo závěrečnou část cyklu papežových katechezí Uzdravit svět. Papež také v závěru audience oznámil, že dnes vydal zvláštní apoštolský list o vztahu k Písmu svatému - Sacrae Scripturae affectus - u příležitosti 1600. výročí smrti svatého Jeronýma.
30.09.2020

Katolický týdeník: O „nebezpečné“ literatuře

Ve středu 7. října uplyne 60 let ode dne, kdy v sanitním voze u Vlčatína zemřel při převozu do třebíčské nemocnice básník Jan Zahradníček. Toto výročí je příležitostí připomenout si jeho tragický osud, ale i další literáty pronásledované nejen v 50. letech.
30.09.2020

Závěrečné poselství z plenárního zasedání CCEE

Na závěr plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), které se konalo 26.-27. září, vydali evropští biskupové krátké poselství určené nejen pro katolíky, ale pro všechny obyvatele Evropy:
29.09.2020