Návštěva sestry Goretti a setkání s "adoptivními rodiči"

Publikováno: 4. 5. 2001 3:00

Praha: Sestra Marie Goretti, která již řadu let působí jako vedoucí projektu "Adopce na dálku" ve středisku Bala Pragathi Kendra v jihozápadní Indii (diecéze Karvar), navštíví Českou republiku ve dnech 3.-8. května. Osobní setkání "adoptivních rodičů" se sestrou Goretti se uskuteční na čtyřech místech - v Praze, Ostravě, Olomouci a Plzni. Součástí setkání bude kromě besedy také promítání obrazového materiálu z Indie. Účastníci tak budou mít příležitost seznámit se s aktuální situací ve středisku Bala Pragathi Kendra a s životem sponzorovaných indických dětí.

Program setkání:

* 4.5. Ostrava

17.00 Moravská Ostrava, Kostelní nám. 2 (vedle budovy biskupství; přízemí)

* 5.5. Olomouc

15.00 Vyšší odborná škola sociální Caritas, Křížkovského 6 (budova ACHO; 1. p.)

* 6.5. Praha

15.00 Karlovo nám. 2 - palác Caritas, Praha 2

* 7.5. Plzeň

17.00 Úřad městského obvodu, Koterovská 83, Plzeň 2

V České republice se do projektu "Adopce na dálku" zapojilo již přes 3300 "adoptivních rodičů". Jedná se o projekt Arcidiecézní charity (ACHO) Praha, který je zaměřen na trvalou pomoc dětem. Nejvíce dětí (3000) je v Indii, 176 v Litvě a v Ugandě našlo během prvního měsíce trvání projektu své "adoptivní rodiče" již 35 dětí. Projekt se nyní připravuje také v Čečensku. Finanční pomoc v projektu "Adopce na dálku" se ročně pohybuje kolem 10 milionů Kč.

V indickém středisku Bala Pragathi Kendra je "adoptováno" českými "rodiči" již 2100 dětí. Díky českým sponzorům zde byla rovněž vybudována Technická škola, kterou děti mohou navštěvovat po absolvování základní školy. Ročně je do střediska zasíláno přibližně 8 milionů korun. Za finanční dar cca 5.000 Kč ročně od dárců (= adoptivních rodičů) z České republiky je dětem v chudých částech světa poskytnuto vzdělání a základní péče. Vše se děje v jejich místních podmínkách, děti tak neopouštějí své zázemí, místní kulturu a zvyky. Dítěti je zajištěno školné, pomůcky do školy, jídlo, v případě sirotků i ubytování. "Adoptivní děti" jsou se svými "rodiči" v České republice v písemným kontaktu. Jednou za rok obdrží "adoptivní rodič" od školy vysvědčení "svého" dítěte.

Všude je převážně podporováno vzdělání "adoptivních dětí", v Litvě jde zejména o osobní kontakt "adoptivních" rodičů a dětí a je zde podporována chudá rodina, v níž dítě vyrůstá. Konkrétní projekty v jednotlivých zemích jsou popsány na nových webových stránkách ACHO Praha www.charita-adopce.cz. Je zde zahájen i zkušební provoz výběru "adoptivních dětí" podle dotazníku a fotografie.

Bližší informace: Ing. Jaroslav Němec, ředitel ACHO Praha; mobil: 0603/24 59 59; e-mail: adopce@charita-adopce.cz; www.charita-adopce.cz.

Související články

Další aktuality

Futsalisté se modlili v pražské katedrále

Portugal, Belarus, Kosova, Austria: už nápisy na bundách věřících prozrazují, že tentokrát zasedli do katedrálních lavic sportovci. Jsou z celé Evropy a jsou to futsalisté. A také kněží. Na závěr 14. ročníku evropského šampionátu, který pořádají v Říčanech, se přišli pomodlit do nejvýznamnějšího chrámu v zemi.
20.02.2020

Tři kardinálové vyzývají biskupské konference přijmout uprchlíky z Řecka

Tři kardinálové ve společném dopise apelují za přemístění uprchlíků ze záchytných táborů na řeckém ostrově Lesbos prostřednictvím humanitárních koridorů do jednotlivých zemí Evropy. Kardinálové Hollerich, Czerny a Krajewski zaslali biskupským konferencím zemí Evropské unie spolu s listem i směrnice k proceduře přemístění uprchlíků a žadatelů o azyl. Pomáhat jim v tom bude Komunita sv. Egidia.
20.02.2020

Josef Toufar - akce v příštích dnech

Připomenutí 70. výročí úmrtí číhošťského faráře Josefa Toufara.
20.02.2020

Papež: Tichost spojuje, hněv rozděluje

Vatikánská aula Pavla VI. se dnes dopoledne zcela zaplnila lidmi, kteří přišli na generální audienci se Svatým otcem. Byla zahájena čtením Žalmu (Žl 37,3-8-11), který nabádá: »Doufej v Hospodina a čiň dobro, pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu«, a konstatuje, že »pokorní budou vlastnit zemi«.
19.02.2020

Katolický týdeník: Chraň své srdce

Slýcháváme řadu dobrých rad, jak předcházet infarktu a dalším srdečním onemocněním úpravou jídelníčku či sportem, ale jak často bereme ohled na svá srdce ve významu duchovním? Je to přitom výzva právě pro blížící se postní dobu.
18.02.2020