Setkání ČBK s Chiarou Lubichovou

Publikováno: 4. 5. 2001 3:00

Praha: Studijní den České biskupské konference (ČBK) s Chiarou Lubichovou proběhl 3. května v Konírně arcibiskupského paláce v Praze. Studijní den, který byl věnován duchovním hnutím v církvi jako prostředku nové evangelizace, zahájil předseda ČBK, olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk představil zakladatelku a prezidentku hnutí Fokoláre (Dílo Mariino) Chiaru Lubichovou. Ve svém úvodním příspěvku kardinál připomněl poselství papeže Jana Pavla II. adresované konferenci zakladatelů a moderátorů nových církevních hnutí a komunit, konané v předvečer svatodušních svátků 1998 na náměstí sv. Petra ve Vatikánu. Papež zde hovořil o charismatickém rozměru, který je vedle rozměru petrinského - institucionálního, jedním ze zásadních pilířů církve.

Chiara Lubichová pak hovořila na téma "Charismatická církev". Zmínila počátky hnutí Fokoláre, které vyrostlo v období 2. světové války v severoitalském Tridentu - spontánně ze způsobu života Chiary a jejích prvních společnic. Ježíšova slova "Kde jsou dva nebo tři shromáždění v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich" (Mt 18,20) a "Aby všichni byli jedno jako ty Otče ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil" (Jan 17,21) se stala Magnou chartou jejich života. "Inspirující jiskra", jak to nazval papež Jan Pavel II., přeskočila i do dalších zemí Evropy a postupně do všech kontinentů, takže hnutí Fokoláre je dnes rozšířeno ve 182 zemích a sdružuje 5 až 7 milionů lidí.

Idea původně čistě laického hnutí mužů a žen, svobodných či žijících v manželství, se rozšířila i do mužských a ženských řeholí, oslovila kněze i biskupy a zasahuje nejrůznější oblasti života církve. Jádrem spirituality je jednota, která překračuje hranice mezi církvemi, světovými náboženstvími i všemi lidmi dobré vůle, ateisty nevyjímaje. Tento stále mohutnější proud se poté začal rozlévat v církvi i do teologie a vytvořil novou teologickou školu. Specifické charisma Fokoláre se začalo přelévat rovněž do oblastí vědy, ekonomie, módy, politiky atd.

Chiara Lubichová hovořila o nové evangelizaci formou konkrétní lásky mezi lidmi. Na základě své osobní životní zkušenosti zdůraznila dva centrální body fokolarínské spirituality: jednotu a opuštěného Krista na kříži.

Po přednášce následovala živá diskuse. Biskupové měli rovněž možnost shlédnout krátký film "V duchu společenství", který ukázal význam charismatického aspektu v církvi od jejích počátků až po dnešní dobu.

Související články

Další aktuality

Školení online komunikace

Jednodenní školení je zaměřeno na praktické využití sociálních sítí v marketingu neziskových organizací. Po stručném úvodu do světa sociálních sítí se naučíte jak vytvořit kvalitní a efektivní příspěvek na Facebook, Instagram nebo Twitter, jak a kdy ho publikovat a jak ho dostat k co nejvíce uživatelům.
30.09.2020

Apoštolský list k 1600. výročí úmrtí svatého Jeronýma

Za „velkého učitele a otce církve, který položil bibli do středu svého života“ označil papež František v apoštolském listě svatého Jeronýma, jehož výročí smrti si dnes připomínáme.
30.09.2020

Papež: Laskavost je signálem Ježíšovy přítomnosti

Nádvoří sv. Damase hostilo dnes dopoledne generální audienci Petrova nástupce. Několik stovek lidí si vyslechlo závěrečnou část cyklu papežových katechezí Uzdravit svět. Papež také v závěru audience oznámil, že dnes vydal zvláštní apoštolský list o vztahu k Písmu svatému - Sacrae Scripturae affectus - u příležitosti 1600. výročí smrti svatého Jeronýma.
30.09.2020

Katolický týdeník: O „nebezpečné“ literatuře

Ve středu 7. října uplyne 60 let ode dne, kdy v sanitním voze u Vlčatína zemřel při převozu do třebíčské nemocnice básník Jan Zahradníček. Toto výročí je příležitostí připomenout si jeho tragický osud, ale i další literáty pronásledované nejen v 50. letech.
30.09.2020

Závěrečné poselství z plenárního zasedání CCEE

Na závěr plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), které se konalo 26.-27. září, vydali evropští biskupové krátké poselství určené nejen pro katolíky, ale pro všechny obyvatele Evropy:
29.09.2020