Delegace české Charity se zúčastnila konference o rozšíření EU

Publikováno: 18. 5. 2001 4:00

Brusel (B): Volným pohybem pracovníků, koordinací sociálních systémů, otázkami zaměstnanosti, sociálními problémy v souvislosti s rozšířením EU a úlohou neziskových organizací v dnešní době se v uplynulých dnech zabývala v pořadí 2. konference o rozšíření EU, která se uskutečnila v Bruselu (14.-17.5.) na téma "Terciální sektor a budoucnost charitativní péče v kandidátských zemích střední a východní Evropy".

Mezi zástupci členských organizací Caritas Evropa byla také delegace z České republiky ve složení: Jaroslav Kopřiva, generální sekretář sdružení Česká katolická charita; Jiří Hořínek, ředitel Diecézní charity (DCH) ostravsko-opavské; Jiří Stejskal, ředitel DCH Hradec Králové; Pavel Vychopeň, ředitel Diakonie; Ondřej Mátl, zástupce ředitele oddělení sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Milan Lipner, ředitel Ústavu sociálních analýz na Moravě.

Generální sekretáři či ředitelé národních Charit se v sobotu 19. května sejdou na jednodenní Regionální konferenci členských organizací Caritas Evropa. V rámci této konference bude pobíhat i malé sympozium o práci dobrovolníků v charitních zařízeních.

Související články

Další aktuality

Futsalisté se modlili v pražské katedrále

Portugal, Belarus, Kosova, Austria: už nápisy na bundách věřících prozrazují, že tentokrát zasedli do katedrálních lavic sportovci. Jsou z celé Evropy a jsou to futsalisté. A také kněží. Na závěr 14. ročníku evropského šampionátu, který pořádají v Říčanech, se přišli pomodlit do nejvýznamnějšího chrámu v zemi.
20.02.2020

Tři kardinálové vyzývají biskupské konference přijmout uprchlíky z Řecka

Tři kardinálové ve společném dopise apelují za přemístění uprchlíků ze záchytných táborů na řeckém ostrově Lesbos prostřednictvím humanitárních koridorů do jednotlivých zemí Evropy. Kardinálové Hollerich, Czerny a Krajewski zaslali biskupským konferencím zemí Evropské unie spolu s listem i směrnice k proceduře přemístění uprchlíků a žadatelů o azyl. Pomáhat jim v tom bude Komunita sv. Egidia.
20.02.2020

Josef Toufar - akce v příštích dnech

Připomenutí 70. výročí úmrtí číhošťského faráře Josefa Toufara.
20.02.2020

Papež: Tichost spojuje, hněv rozděluje

Vatikánská aula Pavla VI. se dnes dopoledne zcela zaplnila lidmi, kteří přišli na generální audienci se Svatým otcem. Byla zahájena čtením Žalmu (Žl 37,3-8-11), který nabádá: »Doufej v Hospodina a čiň dobro, pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu«, a konstatuje, že »pokorní budou vlastnit zemi«.
19.02.2020

Katolický týdeník: Chraň své srdce

Slýcháváme řadu dobrých rad, jak předcházet infarktu a dalším srdečním onemocněním úpravou jídelníčku či sportem, ale jak často bereme ohled na svá srdce ve významu duchovním? Je to přitom výzva právě pro blížící se postní dobu.
18.02.2020