Petice proti přijetí zákona o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví

Publikováno: 5. 6. 2001 1:00

Brno: Přinášíme plné znění petice Národního centra pro rodinu v Brně proti přijetí zákona o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví, jejíž text schválili biskupové na 41. plenárním zasedání České biskupské konference počátkem dubna t.r. v Hejnicích:

"Parlament České republiky má opět projednávat zákon o registrovaném partnerství, který hodlá postavit soužití dvou osob stejného pohlaví na roveň manželství.

Aniž bychom měli v úmyslu tyto osoby diskriminovat, chceme zdůraznit, že manželství a rodina má pro celou společnost naprosto výjimečnou hodnotu. Ta je vyjádřena mimo jiné i tím, že stát poskytuje manželům a rodinám jisté výjimečné právní postavení, které nenáleží členům žádného jiného společenství.

Případným schválením tohoto zákona by byli mladí lidé informováni, že manželství je možno uzavřít nejen s osobou opačného, ale i stejného pohlaví. Tato informace může být pro mnoho mladých lidí velmi matoucí a může poškodit jejich další osobnostní vývoj.

Žádáme, aby Parlament neschvaloval tento zákon."

Související články