Náměty rozhovoru Jana Pavla II. s prezidentem Bushem

Papež připomněl prezidentu Bushovi kořeny americké demokracie.
Publikováno: 24. 7. 2001 20:00

Vatikán/VIS: Jan Pavel II. během setkání s prezidentem Spojených států Georgem W. Bushem ve své letní rezidenci v Castel Gandolfo (23.7.) mj. připomněl, že američtí otcové - zakladatelé "byli vedeni hlubokým smyslem pro zodpovědnost, aby hledání obecného blaha bylo dosahováno s úctou k Bohem dané důstojnosti a k nezcizitelným právům každého člověka. Amerika se stále poměřuje vznešeností své zakladatelské vize, která chce budovat svobodnou, kvalitní a spravedlivou právní společnost."

"Úcta k lidské důstojnosti a víra v rovnocennou důstojnost všech členů lidské rodiny, úcta všech lidí k přírodě, politika otevřenosti k imigrantům, zrušení nebo značné snížení dluhů chudších zemí, podpora míru pomocí dialogu a vyjednávání, nadřazenost vlády zákona - to jsou priority, které vůdcové rozvinutých národů nemohou opomíjet. Globální svět je v podstatě světem solidarity."

Svatý otec dále poznamenal, že "úcta k důstojnosti každého člověka má své nejvyšší vyjádření v respektování náboženské svobody. Toto právo je prvním právem jmenovaným v Listině práv vašeho národa (...) a podpora náboženské svobody zůstává důležitým cílem americké politiky v nitru mezinárodní komunity."

V závěru Svatý otec zdůraznil důležitost politických a morálních postojů v oblasti práva na život. "Zkušenost nám již ukazuje, jak tragické prokletí svědomí provází útok na nevinný lidský život v matčině lůně, což vede k souhlasnému postoji s podobnými zly jako je eutanázie, vraždy dětí a v poslední době návrhy na vytvoření výzkumu lidských zárodků, které jsou určeny ke zničení během tohoto procesu."

Další aktuality

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021

IROP podpoří projekty v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a IZS

Evropská unie poskytne ČR dodatečné prostředky z nového investičního nástroje REACT-EU. Celkem se jedná o cca 21,7 mld. Kč, které budou rozděleny prostřednictvím nových výzev Integrovaného regionálního operačního programu.
19.01.2021