Stav okolí Krakova po povodni

06. 08. 2001 Rubrika: Domácí
Pracovníci ostravské Charity sv. Alexandra navštívili 2.8. Krakov a domluvili s vedením tamní charity konkrétní pomoc.

Krakov: Přímo do centra Malopolského vojvodství - královského města Krakova - vyrazili 2.8. dva pracovníci ostravské Charity sv. Alexandra v doprovodu dvou novinářů, aby zjistili, jak vypadá situace po povodni v sousední zemi. Pracovníci Arcidiecézní charity v Krakově poděkovali svým kolegům z Ostravy za vstřícnost i za povzbudivý dopis ostravsko-opavského biskupa Františka Lobkowicze a zasvětili je do situace v regionu.
"Jednou z nejpostiženějších obcí jsou Lechowicze, vzdálené 50 km od Krakova. V této vesnici bylo zcela zničeno 10 domů. Jejich obyvatelé bydlí na polních lůžkách ve škole, kde dostávají jíst a pít a prožívají drama ze skutečnosti, že se nemají kam vrátit," líčí situaci zástupce ředitele Arcidiecézní charity Krakov P. Wojciech Olszowski.

Po odklizení trosek domů a škod způsobených povodňovou vlnou, budou pracovníci charity po dohodě s vedením obce hledat místo, kde ve vsi postaví pro oběti povodně nové domy. Přímo do charitního střediska v Krakově míří od firem i soukromníků materiální pomoc, kterou dobrovolníci z řad místních studentů balí a nakládají do dodávek. "Lidé se pomalu probouzejí z šoku, který zažili. Začínají všechno umývat a uklízet. Proto potřebují čistící prostředky, pracovní oděvy, gumové boty, lopaty a krumpáče," říká vedoucí humanitárního skladu sestra Ermina z řádu Služebnic Naší Paní Dembickie. Řeholnice dodala, že se na charitu obracejí i lidé s žádostmi o postel, kterou jim voda i s domem odnesla. S věcmi, které se podaří získat, pak charitní pracovníci míří do postižených lokalit. Z Krakova odjíždějí auta naložená balenou vodou, potravinami, čistícími prostředky, šatstvem, lopatami a dalším nářadím.

Mezi obcemi, které utrpěly škody, je také historické městečko Zator, které leží nedaleko rodiště papeže Jana Pavla II. - Wadowicz. V Zatoru a přilehlých obcích je podle informací místního faráře 12 domů narušených natolik, že je bude nutno strhnout. Desítky dalších pak budou potřebovat vysoušeče, aby z mokrých zdí vytáhly vodu. Nedaleko Zatora je částečně poškozena i železniční trať na trase Krakov - Osvětim a na silnici ve stejném směru dokonce chybí most.
"Po celém Polsku je zavřeno 150 silnic, kde voda strhla mosty," řekli dva dělníci, kteří budovali provizorní dřevěnou lávku přes řeku v místě zvaném Przecisów-Łowiczki. Asfaltová komunikace zde bude neprůjezdná několik měsíců.

Arcidiecézní charita v polském Krakově začala pomáhat lidem v nejpostiženějších oblastech již 25.7. Dříve než začaly na konto přicházet finanční dary, nakoupili pracovníci charity potraviny a vodu z finančních rezerv a vydali se zásobovat krajany v nouzi. Na charitní konto od té doby přišlo téměř půl milionu polských zlotých a další hmotná pomoc v hodnotě 60.000 zlotých naplnila humanitární sklad. Do pomoci se po celém Polsku kromě charity zapojuje také Polský červený kříž a další humanitární organizace. K odstraňováním následků povodně přijíždějí na brigádu studenti a mladí lidé z míst, které voda nezasáhla.

Pracovníci Diecézní charity ostravsko-opavské jsou po Němcích a Rakušanech třetí zahraniční charitní organizací, která Polákům nabídla pomocnou ruku. "Díky cestě do Polska víme co konkrétně naši sousedé potřebují a hned, jak potřebné věci od dárců nasbíráme, vyšleme do Krakova zásilku. Povezeme tam také naše vysoušeče," řekl ředitel Charity sv. Alexandra Petr Putnioř, který již v minulých dnech vybídl tuzemské firmy k solidaritě se sousední zemí.

Dary do Polska se shromažďují v humanitárním skladu v Ostravě-Kunčičkách na adrese: Holvekova 140; tel: 069/62 37 831-2; e-mail: humsklad@volny.cz.