Výročí úmrtí Edity Steinové

Publikováno: 8. 8. 2001 12:00

Svátek sv. Terezie Benedikty, křesťanské mučednice židovského původu, která je všeobecně známa pod svým civilním jménem Edita Steinová, připadá na 9. srpna - den její smrti.

Edita Steinová se narodila 12.10.1891 jako dcera židovských rodičů v Breslau (Vratislav v dnešním Polsku). Měla celkem 10 sourozenců. Studovala filozofii ve Vratislavi a Göttingenu. Po dosažení doktorátu několik let spolupracovala s fenomenologem Edmundem Husserlem (rodákem z Prostějova) ve Freiburgu. V 31 letech konvertovala ke katolicismu a v roce 1922 byla pokřtěna. Poté pracovala nejprve jako učitelka němčiny, později jako docentka Německého institutu vědecké pedagogiky. V roce 1933 se v Kolíně nad Rýnem stala řeholnicí karmelitánského řádu a ke svému křestnímu jménu Terezie přijala jméno Benedikta od Kříže; slavné sliby složila 15.4.1938.
Protože v Německu zesílilo pronásledování Židů a Edita nechtěla vystavovat nebezpečí kolínský klášter a spolusestry, přijaly ji na Nový rok 1939 do svého konventu karmelitky v holandském Echtu. O rok později tam za ní přišla také její rodná sestra Růžena, která rovněž vstoupila ke karmelitkám. Právě když dopisovala své vrcholné dílo "Věda kříže", byla 2.8.1942 spolu se svou sestrou zatčena gestapem a 7.8. byly obě odvezeny do koncentračního tábora v Osvětimi-Březince, kde zemřely 9.8.1942 v plynové komoře.
Edita nevyužila možnosti uprchnout na Karmel ve Švýcarsku, protože tam nemohla vzít svou sestru. Při zatčení jí řekla: "Pojď, jdeme za náš národ."

Papež Jan Pavel II. blahořečil Editu Steinovou 1.5.1987 a za svatou ji prohlásil 11.10.1998.
1.10.1999 vyhlásil papež Jan Pavel II. Editu Steinovou spolu se sv. Brigitou Švédskou a Kateřinou Sienskou za spolupatronky Evropy.

(Zpracováno podle knihy "Rok se svatými", kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 1994.)

Související články

Další aktuality

Přímé přenosy bohoslužeb od 29. září do 4. října 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
29.09.2020

Kardinál Czerny sloužil mši u oltáře sv. Václava ve vatikánské bazilice

Jako každý rok na slavnost sv. Václava oslavila národního patrona také česká komunita žijící v Římě. Bohoslužbu zorganizovali členové České papežské koleje Nepomucenum v čele rektorem, otcem Romanem Czudkem. Svého křestního patrona uctil také velvyslanec České republiky při Svatém stolci, Václav Kolaja, spolu s ostatními členy naší římské ambasády. Mši svatou sloužil kardinál Michael Czerny SI, kterého, jak známo, pojí s naší vlastí rodové kořeny.
28.09.2020

Ve Staré Boleslavi se konala Národní svatováclavská pouť

I přes přísná koronavirová opatření se dnes ve Staré Boleslavi konala Národní svatováclavská pouť. Hlavním celebrantem poutní bohoslužby byl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, kazatelem olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK. Společně s nimi koncelebrovali čeští a moravští biskupové a řada kněží.
28.09.2020

Obrácení je milost, o kterou musíme neustále prosit

V neděli před polednem se na Svatopetrském náměstí sešlo několik set lidí, aby si v dešti vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
27.09.2020

Papež vyzval evropské církve k duchovnímu výkladu pandemie

Papež ve svém poselství pro účastníky plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí, které se z důvodu pandemie koná 26.-27. října pouze online, ujistil biskupy o své duchovní podpoře.
25.09.2020