Výročí úmrtí Edity Steinové

08. 08. 2001 Rubrika: Zahraniční

Svátek sv. Terezie Benedikty, křesťanské mučednice židovského původu, která je všeobecně známa pod svým civilním jménem Edita Steinová, připadá na 9. srpna - den její smrti.

Edita Steinová se narodila 12.10.1891 jako dcera židovských rodičů v Breslau (Vratislav v dnešním Polsku). Měla celkem 10 sourozenců. Studovala filozofii ve Vratislavi a Göttingenu. Po dosažení doktorátu několik let spolupracovala s fenomenologem Edmundem Husserlem (rodákem z Prostějova) ve Freiburgu. V 31 letech konvertovala ke katolicismu a v roce 1922 byla pokřtěna. Poté pracovala nejprve jako učitelka němčiny, později jako docentka Německého institutu vědecké pedagogiky. V roce 1933 se v Kolíně nad Rýnem stala řeholnicí karmelitánského řádu a ke svému křestnímu jménu Terezie přijala jméno Benedikta od Kříže; slavné sliby složila 15.4.1938.
Protože v Německu zesílilo pronásledování Židů a Edita nechtěla vystavovat nebezpečí kolínský klášter a spolusestry, přijaly ji na Nový rok 1939 do svého konventu karmelitky v holandském Echtu. O rok později tam za ní přišla také její rodná sestra Růžena, která rovněž vstoupila ke karmelitkám. Právě když dopisovala své vrcholné dílo "Věda kříže", byla 2.8.1942 spolu se svou sestrou zatčena gestapem a 7.8. byly obě odvezeny do koncentračního tábora v Osvětimi-Březince, kde zemřely 9.8.1942 v plynové komoře.
Edita nevyužila možnosti uprchnout na Karmel ve Švýcarsku, protože tam nemohla vzít svou sestru. Při zatčení jí řekla: "Pojď, jdeme za náš národ."

Papež Jan Pavel II. blahořečil Editu Steinovou 1.5.1987 a za svatou ji prohlásil 11.10.1998.
1.10.1999 vyhlásil papež Jan Pavel II. Editu Steinovou spolu se sv. Brigitou Švédskou a Kateřinou Sienskou za spolupatronky Evropy.

(Zpracováno podle knihy "Rok se svatými", kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 1994.)