Charita veze do Polska vysoušeče, lopaty a svetry

Na výzvu v médiích se ozvalo několik dárců, jejichž pomoc vezou pracovníci ostravské Charity sv. ALexandra do Polska.
Publikováno: 9. 8. 2001 14:00

Ostrava: 20 vysoušečů vlhkého zdiva, lopaty, krumpáče, ale i pletené oblečení pro Poláky postižené povodní, odváží dnes pracovníci ostravské Charity sv. Alexandra do Krakova. Polské Arcidiecézní krakovské charitě nabídli čeští kolegové pomoc již v minulém týdnu a postiženou oblast již jednou navštívili.

V nejbližších dnech bude moci Charita zveřejnit i konto, kam lidé mohou zasílat finanční prostředky. "Vše je připraveno, jen čekáme na povolení krajského úřadu," uvedl ředitel Charity sv. Alexandra Petr Putnioř. Komise, která schvaluje veřejné sbírky, však nemůže rozhodnout dřív, než bude mít čerstvý výpis z rejstříku trestů odpovědné osoby. Na ten musí čekat Charita i úředníci Moravskoslezského kraje.

Související články

Další aktuality

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021

IROP podpoří projekty v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a IZS

Evropská unie poskytne ČR dodatečné prostředky z nového investičního nástroje REACT-EU. Celkem se jedná o cca 21,7 mld. Kč, které budou rozděleny prostřednictvím nových výzev Integrovaného regionálního operačního programu.
19.01.2021