Papež píše mladým lidem

Papež Jan Pavel II. zaslal mladým lidem poselství, v němž je zve k duchovní přípravě na XVII. Světový den mládeže, který se uskuteční v kanadském Torontu 23.-28.7.2002.
Publikováno: 9. 8. 2001 23:00

Vatikán: Mladí lidé se opět mohou zaposlouchat do slov papeže Jana Pavla II. V posledních červencových dnech jim totiž poslal své osobní poselství, v němž mladé lidi pozval k duchovní přípravě na oslavy XVII. Světového dne mládeže (SDM), který se bude konat kanadském Torontu 23.-28.7.2002. Hlavním tématem listu je biblický citát: "Vy jste světlo světa, vy jste sůl země."
Je zvykem, že papežovy dopisy se stávají tematickým mottem setkávání mládeže v nejrůznějších skupinách. Jde o konkrétní výraz dialogu církve se světem mladých generací.


Papež v poselství vyzývá mladé lidi, aby přijali svou zodpovědnost hlasatelů evangelia a dodává jim odvahu. Vyzývá je, aby četli jeho poslední apoštolský list "Novo millennio ineunte" (Na počátku nového tisíciletí) a nacházeli v něm povzbuzení pro svůj život. V závěru je pak vyzývá k jasné angažovanosti pro spravedlnost ve světě a k projevům solidarity se všemi lidmi, kteří se ocitají v nedostatku - jak materiálním, tak i duchovním.

Mladí lidé z České republiky, kteří se ve větším množství nebudou moci zúčastnit SDM v Americe, se k tomuto velkému setkání připojí 3. Celostátním setkáním mládeže, které se koná ve Žďáru nad Sázavou 13.-18.8.2002.

Sekce pro mládež České biskupské konference připravuje nejen překlad tohoto papežova dopisu, ale také nabídne mladým lidem krátkou metodickou pomůcku k prohloubení myšlenek Svatého otce.

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019