Papež píše mladým lidem

Papež Jan Pavel II. zaslal mladým lidem poselství, v němž je zve k duchovní přípravě na XVII. Světový den mládeže, který se uskuteční v kanadském Torontu 23.-28.7.2002.
Publikováno: 9. 8. 2001 23:00

Vatikán: Mladí lidé se opět mohou zaposlouchat do slov papeže Jana Pavla II. V posledních červencových dnech jim totiž poslal své osobní poselství, v němž mladé lidi pozval k duchovní přípravě na oslavy XVII. Světového dne mládeže (SDM), který se bude konat kanadském Torontu 23.-28.7.2002. Hlavním tématem listu je biblický citát: "Vy jste světlo světa, vy jste sůl země."
Je zvykem, že papežovy dopisy se stávají tematickým mottem setkávání mládeže v nejrůznějších skupinách. Jde o konkrétní výraz dialogu církve se světem mladých generací.


Papež v poselství vyzývá mladé lidi, aby přijali svou zodpovědnost hlasatelů evangelia a dodává jim odvahu. Vyzývá je, aby četli jeho poslední apoštolský list "Novo millennio ineunte" (Na počátku nového tisíciletí) a nacházeli v něm povzbuzení pro svůj život. V závěru je pak vyzývá k jasné angažovanosti pro spravedlnost ve světě a k projevům solidarity se všemi lidmi, kteří se ocitají v nedostatku - jak materiálním, tak i duchovním.

Mladí lidé z České republiky, kteří se ve větším množství nebudou moci zúčastnit SDM v Americe, se k tomuto velkému setkání připojí 3. Celostátním setkáním mládeže, které se koná ve Žďáru nad Sázavou 13.-18.8.2002.

Sekce pro mládež České biskupské konference připravuje nejen překlad tohoto papežova dopisu, ale také nabídne mladým lidem krátkou metodickou pomůcku k prohloubení myšlenek Svatého otce.

Související články

Další aktuality

Přímé přenosy bohoslužeb od 29. září do 4. října 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
29.09.2020

Kardinál Czerny sloužil mši u oltáře sv. Václava ve vatikánské bazilice

Jako každý rok na slavnost sv. Václava oslavila národního patrona také česká komunita žijící v Římě. Bohoslužbu zorganizovali členové České papežské koleje Nepomucenum v čele rektorem, otcem Romanem Czudkem. Svého křestního patrona uctil také velvyslanec České republiky při Svatém stolci, Václav Kolaja, spolu s ostatními členy naší římské ambasády. Mši svatou sloužil kardinál Michael Czerny SI, kterého, jak známo, pojí s naší vlastí rodové kořeny.
28.09.2020

Ve Staré Boleslavi se konala Národní svatováclavská pouť

I přes přísná koronavirová opatření se dnes ve Staré Boleslavi konala Národní svatováclavská pouť. Hlavním celebrantem poutní bohoslužby byl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, kazatelem olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK. Společně s nimi koncelebrovali čeští a moravští biskupové a řada kněží.
28.09.2020

Obrácení je milost, o kterou musíme neustále prosit

V neděli před polednem se na Svatopetrském náměstí sešlo několik set lidí, aby si v dešti vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
27.09.2020

Papež vyzval evropské církve k duchovnímu výkladu pandemie

Papež ve svém poselství pro účastníky plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí, které se z důvodu pandemie koná 26.-27. října pouze online, ujistil biskupy o své duchovní podpoře.
25.09.2020