Výroční pouť k Panně Marii Montserratské u Cizkrajova

Poutní mši v chrámu Matky Boží Montserratské u Cizkrajova bude celebrovat brněnský biskup Vojtěch Cikrle 11.8. od 9.00 hodin.
Publikováno: 10. 8. 2001 22:00

Cizkrajov: Poutní mši u příležitosti 350. výročí založení chrámu Matky Boží Montserratské u Cizkrajova (okr. Jindřichův Hradec) bude celebrovat brněnský biskup Vojtěch Cikrle v sobotu 11. srpna od 9.00 hodin. Poutní místo se nachází mezi obcemi Cizkrajov, Mutná a Mutišov - poblíž hraničního přechodu Slavonice.

Vznik zdejšího poutního chrámu sahá do doby Třicetileté války, které se účastnil také rytíř Bartoloměj z Tannazoll-Zillu. V jedné z bitev byl vážně raněn a slíbil, že pokud se uzdraví, vydá se na pouť do španělského Montserratu. To se stalo, a on po svém návratu z pouti nechal postavit (1651) na svém panství kostelík k poctě Panny Marie Montserratské, kam také umístil její sochu. Okolo dal po španělském vzoru postavit 6 kaplí a 4 poustevny. Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu poutníků byl kostelík v následujících desetiletích přestaven ve veliký poutní chrám. Během prací vytryskl přímo uvnitř kostela pramen vody. Stavitelé na tom místě vykopali studnu, která se dochovala až dodnes. Stavební úpravy byly dokončeny v roce 1761.
Avšak již v roce 1785 dal císař Josef II. zdejší poutní místo zavřít a nařídil jeho likvidaci. Zachráněna byla jen socha Montserratské Madony, která byla přenesena do kostela v Cizkrajově. V roce 1830 bylo použito několik velkých kamenů ze zříceniny Montserratu na stavbu mostu přes strouhu v Mutné. Ještě téhož roku byl most zničen přívalem vody. Lidé v tom viděli varování a začali se znovu zajímat o poutní chrám, že něhož zbyly jen obvodové zdi. Obnova poutního místa byla zahájena v roce 1857. Nový chrám vysvětil brněnský biskup Antonín Arnošt Schaffgotsche v roce 1865.
Montserrat přečkal i poválečný násilný odsun původních obyvatel pohraničí, kteří k němu neztratili hluboký vztah a od roku 1989 se pravidelně účastní zdejších poutí.

Bližší informace: P. Jiří Plhoň; tel: 0332/49 31 24.

Související články

Další aktuality

Kardinál Czerny sloužil mši u oltáře sv. Václava ve vatikánské bazilice

Jako každý rok na slavnost sv. Václava oslavila národního patrona také česká komunita žijící v Římě. Bohoslužbu zorganizovali členové České papežské koleje Nepomucenum v čele rektorem, otcem Romanem Czudkem. Svého křestního patrona uctil také velvyslanec České republiky při Svatém stolci, Václav Kolaja, spolu s ostatními členy naší římské ambasády. Mši svatou sloužil kardinál Michael Czerny SI, kterého, jak známo, pojí s naší vlastí rodové kořeny.
28.09.2020

Ve Staré Boleslavi se konala Národní svatováclavská pouť

I přes přísná koronavirová opatření se dnes ve Staré Boleslavi konala Národní svatováclavská pouť. Hlavním celebrantem poutní bohoslužby byl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, kazatelem olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK. Společně s nimi koncelebrovali čeští a moravští biskupové a řada kněží.
28.09.2020

Obrácení je milost, o kterou musíme neustále prosit

V neděli před polednem se na Svatopetrském náměstí sešlo několik set lidí, aby si v dešti vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
27.09.2020

Papež vyzval evropské církve k duchovnímu výkladu pandemie

Papež ve svém poselství pro účastníky plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí, které se z důvodu pandemie koná 26.-27. října pouze online, ujistil biskupy o své duchovní podpoře.
25.09.2020

U příležitosti Dne české státnosti ocenil Senát biskupa Václava Malého

U příležitosti Dne české státnosti předal dnes předseda horní komory Parlamentu ČR Miloš Vystrčil stříbrné pamětní medaile. Mezi oceněnými byl i pražský pomocný biskup Václav Malý.
25.09.2020