Charita vyhlašuje konto na pomoc Polsku

Ode dneška je možno zasílat finanční dary na pomoc Polsku. Konto Polsko-povodeň 275553030237/0100, v.s. 2101, k.s. 558 u Komerční banky Ostrava.
Publikováno: 20. 8. 2001 17:00

Ostrava/Praha: Od dnešního dne mohou lidé zasílat finanční dary na pomoc Polsku na sbírkové konto, které zřídila Česká katolická charita (ČKCH) u Komerční banky Ostrava: Konto Polsko-povodeň 275553030237/0100, variabilní symbol 2101, konstantní symbol 558. Českou charitní humanitární pomoc do postižených oblastí Polska koordinuje Diecézní charita ostravsko-opavská.
Prvních 100 tisíc korun pro finanční pomoc polským sousedům uvolnila Česká katolická charita (ČKCH) z výtěžku letošní Tříkrálové sbírky již počátkem srpna.

Dalších 30 vysoušečů odveze v úterý 21.8. pracovník ostravské Charity sv. Alexandra do povodněmi postiženého Krakova. Vysoušeče zapůjčila Diecézní charita Hradec Králové.
"Stejně jako těch předchozích 20, jsou i tyto určeny pro Zator, nejvíce postiženou obec krakovské arcidiecéze," uvedl ředitel ostravské Charity Petr Putnioř. "V Zatoru koordinuje humanitární pomoc ředitel tamního charitního domu pro mentálně postižené. Se spolupracovníky mj. rozděluje vysoušeče do domácností," dodal Putnioř.
Podle něj bude do konce léta vypravena z Ostravy do Polska ještě nejméně jedna zásilka vysoušečů. Další vysoušecí přístroje bude ČKCH postupně stahovat z Maďarska, kde posloužily lidem po záplavách letos v březnu.

Během tohoto týdne dovezou z Ostravy do Krakova ještě zásilku nového oblečení, které Charitě daroval karvinský podnikatel Marek Luczuk.

Kontakt: Marta Fišerová, tiskové odd. sdružení ČKCH; mobil: 0723/33 50 60 a Petr Putnioř, ředitel Charity sv. Alexandra, Ostrava-Kunčičky; tel: 069/623 78 31-2.

Související články

Další aktuality

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021

IROP podpoří projekty v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a IZS

Evropská unie poskytne ČR dodatečné prostředky z nového investičního nástroje REACT-EU. Celkem se jedná o cca 21,7 mld. Kč, které budou rozděleny prostřednictvím nových výzev Integrovaného regionálního operačního programu.
19.01.2021