Charita vyhlašuje konto na pomoc Polsku

Ode dneška je možno zasílat finanční dary na pomoc Polsku. Konto Polsko-povodeň 275553030237/0100, v.s. 2101, k.s. 558 u Komerční banky Ostrava.
Publikováno: 20. 8. 2001 19:00

Ostrava/Praha: Od dnešního dne mohou lidé zasílat finanční dary na pomoc Polsku na sbírkové konto, které zřídila Česká katolická charita (ČKCH) u Komerční banky Ostrava: Konto Polsko-povodeň 275553030237/0100, variabilní symbol 2101, konstantní symbol 558. Českou charitní humanitární pomoc do postižených oblastí Polska koordinuje Diecézní charita ostravsko-opavská.
Prvních 100 tisíc korun pro finanční pomoc polským sousedům uvolnila Česká katolická charita (ČKCH) z výtěžku letošní Tříkrálové sbírky již počátkem srpna.

Dalších 30 vysoušečů odveze v úterý 21.8. pracovník ostravské Charity sv. Alexandra do povodněmi postiženého Krakova. Vysoušeče zapůjčila Diecézní charita Hradec Králové.
"Stejně jako těch předchozích 20, jsou i tyto určeny pro Zator, nejvíce postiženou obec krakovské arcidiecéze," uvedl ředitel ostravské Charity Petr Putnioř. "V Zatoru koordinuje humanitární pomoc ředitel tamního charitního domu pro mentálně postižené. Se spolupracovníky mj. rozděluje vysoušeče do domácností," dodal Putnioř.
Podle něj bude do konce léta vypravena z Ostravy do Polska ještě nejméně jedna zásilka vysoušečů. Další vysoušecí přístroje bude ČKCH postupně stahovat z Maďarska, kde posloužily lidem po záplavách letos v březnu.

Během tohoto týdne dovezou z Ostravy do Krakova ještě zásilku nového oblečení, které Charitě daroval karvinský podnikatel Marek Luczuk.

Kontakt: Marta Fišerová, tiskové odd. sdružení ČKCH; mobil: 0723/33 50 60 a Petr Putnioř, ředitel Charity sv. Alexandra, Ostrava-Kunčičky; tel: 069/623 78 31-2.

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019