Pouť ostravsko-opavské diecéze ke hrobu sv. Hedviky

V rámci oslav 5. výročí diecéze putují věřící k hrobu patronky do polské Trzebnice.
Publikováno: 23. 8. 2001 19:00

Ostrava: Přímo do města, kde je pohřbena patronka ostravsko-opavské diecéze sv. Hedvika, zamíří v sobotu 25.8. více než tisíc poutníků. Pouť do polské Trzebnice je součástí oslav pěti let od založení biskupství. Poutníci se na významné poutní místo, které leží nedaleko Wroclavi, vypraví autobusy. Během dopolední slavnostní mše budou k vidění ostatky sv. Hedviky, které jsou v chrámu uchovávány. Po bohoslužbě, při níž bude přítomen kromě zástupců ostravsko-opavské diecéze také kardinál z Wroclavi Henryk Roman Gulbinowicz, bude na programu prohlídka baziliky.

Hedvika (Slezská) se narodila kolem roku 1174 na hradě Andechsu v Bavorsku jako dcera hraběte Bertholda IV. Když jí bylo pět let, svěřili rodiče její výchovu sestrám benediktinkám v Kitzingen. Provdala se roku 1186 za slezského vévodu Jindřicha I. Měla s ním čtyři syny a tři dcery. Vynikala láskou a dobročinností k chudým a nemocným. Vštěpovala základy víry sv. Anežce České a byla tetou sv. Alžběty Uherské. Po smrti svého manžela vstoupila do řádu cisterciaček v Trzebnici, který v roce 1202 sama založila a její nejmladší dcera Gertruda tam byla představenou. Všechny ostatní děti zemřely ještě za jejího života. Sv. Hedvika zemřela 15.10.1243 v Trzebnici.
V roce 1267 byla prohlášena za svatou a její tělo bylo uloženo v trzebnickém klášterním kostele. V roce 1996 ji papež Jan Pavel II. jmenoval patronkou nové ostravsko-opavské diecéze.

Související články

Další aktuality

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021

IROP podpoří projekty v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a IZS

Evropská unie poskytne ČR dodatečné prostředky z nového investičního nástroje REACT-EU. Celkem se jedná o cca 21,7 mld. Kč, které budou rozděleny prostřednictvím nových výzev Integrovaného regionálního operačního programu.
19.01.2021