Pouť ostravsko-opavské diecéze ke hrobu sv. Hedviky

23. 08. 2001 Rubrika: Domácí
V rámci oslav 5. výročí diecéze putují věřící k hrobu patronky do polské Trzebnice.

Ostrava: Přímo do města, kde je pohřbena patronka ostravsko-opavské diecéze sv. Hedvika, zamíří v sobotu 25.8. více než tisíc poutníků. Pouť do polské Trzebnice je součástí oslav pěti let od založení biskupství. Poutníci se na významné poutní místo, které leží nedaleko Wroclavi, vypraví autobusy. Během dopolední slavnostní mše budou k vidění ostatky sv. Hedviky, které jsou v chrámu uchovávány. Po bohoslužbě, při níž bude přítomen kromě zástupců ostravsko-opavské diecéze také kardinál z Wroclavi Henryk Roman Gulbinowicz, bude na programu prohlídka baziliky.

Hedvika (Slezská) se narodila kolem roku 1174 na hradě Andechsu v Bavorsku jako dcera hraběte Bertholda IV. Když jí bylo pět let, svěřili rodiče její výchovu sestrám benediktinkám v Kitzingen. Provdala se roku 1186 za slezského vévodu Jindřicha I. Měla s ním čtyři syny a tři dcery. Vynikala láskou a dobročinností k chudým a nemocným. Vštěpovala základy víry sv. Anežce České a byla tetou sv. Alžběty Uherské. Po smrti svého manžela vstoupila do řádu cisterciaček v Trzebnici, který v roce 1202 sama založila a její nejmladší dcera Gertruda tam byla představenou. Všechny ostatní děti zemřely ještě za jejího života. Sv. Hedvika zemřela 15.10.1243 v Trzebnici.
V roce 1267 byla prohlášena za svatou a její tělo bylo uloženo v trzebnickém klášterním kostele. V roce 1996 ji papež Jan Pavel II. jmenoval patronkou nové ostravsko-opavské diecéze.