Pouť ostravsko-opavské diecéze ke hrobu sv. Hedviky

V rámci oslav 5. výročí diecéze putují věřící k hrobu patronky do polské Trzebnice.
Publikováno: 23. 8. 2001 21:00

Ostrava: Přímo do města, kde je pohřbena patronka ostravsko-opavské diecéze sv. Hedvika, zamíří v sobotu 25.8. více než tisíc poutníků. Pouť do polské Trzebnice je součástí oslav pěti let od založení biskupství. Poutníci se na významné poutní místo, které leží nedaleko Wroclavi, vypraví autobusy. Během dopolední slavnostní mše budou k vidění ostatky sv. Hedviky, které jsou v chrámu uchovávány. Po bohoslužbě, při níž bude přítomen kromě zástupců ostravsko-opavské diecéze také kardinál z Wroclavi Henryk Roman Gulbinowicz, bude na programu prohlídka baziliky.

Hedvika (Slezská) se narodila kolem roku 1174 na hradě Andechsu v Bavorsku jako dcera hraběte Bertholda IV. Když jí bylo pět let, svěřili rodiče její výchovu sestrám benediktinkám v Kitzingen. Provdala se roku 1186 za slezského vévodu Jindřicha I. Měla s ním čtyři syny a tři dcery. Vynikala láskou a dobročinností k chudým a nemocným. Vštěpovala základy víry sv. Anežce České a byla tetou sv. Alžběty Uherské. Po smrti svého manžela vstoupila do řádu cisterciaček v Trzebnici, který v roce 1202 sama založila a její nejmladší dcera Gertruda tam byla představenou. Všechny ostatní děti zemřely ještě za jejího života. Sv. Hedvika zemřela 15.10.1243 v Trzebnici.
V roce 1267 byla prohlášena za svatou a její tělo bylo uloženo v trzebnickém klášterním kostele. V roce 1996 ji papež Jan Pavel II. jmenoval patronkou nové ostravsko-opavské diecéze.

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019