Bartolomějské poutě oživí Kravaře, Kopřivnici a Odry

24. 08. 2001 Rubrika: Domácí
Patrocinium svých farních kostelů si 26.8. připomenou věřící v chrámech zasvěcených sv. Bartoloměji.

Kravaře, Kopřivnice, Odry: Tradiční bartolomějská pouť, která patří neodmyslitelně ke konci léta v Kravařích na Opavsku, ale také v Kopřivnici a Odrách, nabízí letos návštěvníkům kulturních a společenských atrakcí i slavnostní bohoslužby.

Největší oslavy památky patrona místního kostela zažívají každoročně obyvatelé Kravař. Místní zamíří - kromě nabízených atrakcí v areálu Mezivodky - také do kostela sv. Bartoloměje, kde bude v neděli 26.8. celebrovat hlavní mši biskup ostravsko-opavské diecéze František Lobkowicz. Začátek bohoslužby je v 10.00 hodin.
Kopřivničtí letos oslavy patrocinia kostela prožijí během dvou bohoslužeb v 6.45 a 9.45 hodin. Po odpoledním požehnání, které bývá pravidelně od 14.30 hodin, předvedou místní děti scénku s písničkami na biblické motivy přímo v prostoru kostela.
V Odrách připravila obec k oslavám patrona místního kostela Bartolomějský hudebně divadelní jarmark v areálu Dělnického domu. Při bohoslužbě v 8.00 hodin bude v kostele zpívat chrámový sbor Chorus.

Sv. Bartoloměj byl jedním z prvních Ježíšových učedníků. Na několika místech se o něm v Bibli zmiňují evangelia a Skutky apoštolů. Hlásal křesťanství v Indii a v Arménii, kde také podstoupil mučednickou smrt, když z něho zaživa sedřeli kůži. Proto je také sv. Bartoloměj znázorňován na obrazech a sochách s nožem v ruce.
Byzantská liturgie slaví 25.8. přenesení jeho ostatků z Arménie do města Dary v Mezopotámii. Koncem 6. století se ostatky sv. Bartoloměje dostaly na Liparské ostrovy poblíž Sicílie, v 9. století do jihoitalského Beneventa a odtud značná jejich část do Říma (v roce 1000), kde byly uloženy na ostrově řeky Tibery v bazilice zasvěcené původně sv. Vojtěchu. Část ostatků tohoto apoštola získal také Karel IV. pro Svatovítskou katedrálu v Praze.