Bartolomějské poutě oživí Kravaře, Kopřivnici a Odry

Patrocinium svých farních kostelů si 26.8. připomenou věřící v chrámech zasvěcených sv. Bartoloměji.
Publikováno: 24. 8. 2001 19:00

Kravaře, Kopřivnice, Odry: Tradiční bartolomějská pouť, která patří neodmyslitelně ke konci léta v Kravařích na Opavsku, ale také v Kopřivnici a Odrách, nabízí letos návštěvníkům kulturních a společenských atrakcí i slavnostní bohoslužby.

Největší oslavy památky patrona místního kostela zažívají každoročně obyvatelé Kravař. Místní zamíří - kromě nabízených atrakcí v areálu Mezivodky - také do kostela sv. Bartoloměje, kde bude v neděli 26.8. celebrovat hlavní mši biskup ostravsko-opavské diecéze František Lobkowicz. Začátek bohoslužby je v 10.00 hodin.
Kopřivničtí letos oslavy patrocinia kostela prožijí během dvou bohoslužeb v 6.45 a 9.45 hodin. Po odpoledním požehnání, které bývá pravidelně od 14.30 hodin, předvedou místní děti scénku s písničkami na biblické motivy přímo v prostoru kostela.
V Odrách připravila obec k oslavám patrona místního kostela Bartolomějský hudebně divadelní jarmark v areálu Dělnického domu. Při bohoslužbě v 8.00 hodin bude v kostele zpívat chrámový sbor Chorus.

Sv. Bartoloměj byl jedním z prvních Ježíšových učedníků. Na několika místech se o něm v Bibli zmiňují evangelia a Skutky apoštolů. Hlásal křesťanství v Indii a v Arménii, kde také podstoupil mučednickou smrt, když z něho zaživa sedřeli kůži. Proto je také sv. Bartoloměj znázorňován na obrazech a sochách s nožem v ruce.
Byzantská liturgie slaví 25.8. přenesení jeho ostatků z Arménie do města Dary v Mezopotámii. Koncem 6. století se ostatky sv. Bartoloměje dostaly na Liparské ostrovy poblíž Sicílie, v 9. století do jihoitalského Beneventa a odtud značná jejich část do Říma (v roce 1000), kde byly uloženy na ostrově řeky Tibery v bazilice zasvěcené původně sv. Vojtěchu. Část ostatků tohoto apoštola získal také Karel IV. pro Svatovítskou katedrálu v Praze.

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019