Děti uprchlíků potřebují mléko, ne mražené hovězí

Polovinu uprchlíků v okolí Gnjilane tvoří děti do 10 let. Proto rodiny zoufale potřebují sušené mléko.
Publikováno: 28. 8. 2001 19:00

Praha/Gnjilane (Kosovo): Distribuci potravinové pomoci v Kosovu zkomplikovalo také České katolické charitě (ČKCH) červencové rozhodnutí ministra zemědělství Jana Fencla, který chce částečně řešit nízkou poptávku po hovězím tím, že se bude vyvážet jako humanitární pomoc na Balkán.

ČKCH společně s místní Charitou v kosovském městě Gnjilane zásobuje od konce července téměř 3 tisíce uprchlíků z Makedonie, kteří přebývají v hostitelských rodinách v 11 vesnicích v okolí města. Zásilku sušeného mléko ze státních hmotných rezerv měla Charita přislíbenu od Ministerstva zemědělství ČR na začátku léta. Ministerstvo však změnilo názor a místo mléka pro uprchlické děti nabídlo Charitě 30kilogramové bloky mraženého hovězího.

"Polovinu uprchlíků v okolí Gnjilane tvoří děti do deseti let. Proto rodiny zoufale potřebovaly sušené mléko," vysvětluje vedoucí humanitárního střediska sdružení ČKCH Květa Princová. Charita tedy použila vlastní finanční rezervu, původně určenou na nové projekty sociálního centra v Gnjilane. "Je to absurdní a neuvážený krok," komentuje ministerské rozhodnutí Princová a dodává: "Nemůžeme přece vyvážet potraviny, které sami nechceme a bojíme se je jíst."

Kontakt: Marta Fišerová, tiskové odd. sdružení ČKCH; mobil: 0723/335 060.

Související články

Další aktuality

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021

IROP podpoří projekty v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a IZS

Evropská unie poskytne ČR dodatečné prostředky z nového investičního nástroje REACT-EU. Celkem se jedná o cca 21,7 mld. Kč, které budou rozděleny prostřednictvím nových výzev Integrovaného regionálního operačního programu.
19.01.2021