Spolupráce firmy Kenvelo, ADRY a Společnosti křesťanů a Židů

Publikováno: 3. 10. 2001 21:00

Praha: Společnost křesťanů a Židů (SKŽ) se v říjnu 2001 podílí na významné humanitární akci, kterou se podařilo zorganizovat propojením komerční firmy Kenvelo, která se zabývá prodejem oblečení (její majitelé jsou židovského původu), a křesťanské humanitární organizace ADRA.

Firma Kenvelo, která má v České republice přibližně 60 obchodů, a působí také na Slovensku, v Rumunsku a Izraeli, poskytne své prodejny pro sběr použitého oblečení pro humanitární účely. Ti, kdo si při této příležitosti také zakoupí některý výrobek firmy Kenvelo, dostanou 15% slevu na zboží.
Humanitární organizace ADRA, která byla např. první se svou pomocí ve válkou zničeném Sarajevu, jedna z prvních v Turecku postiženém zemětřesením atd., bude darované oblečení shromažďovat, lisovat do balíků a odvážet do potřebných zemí.

Kontakt: předseda SKŽ Mgr. Robert Řehák; e-mail: skz_scj@yahoo.com; http://www.etf.cuni.cz/skz.

Související články