Spolupráce firmy Kenvelo, ADRY a Společnosti křesťanů a Židů

Publikováno: 3. 10. 2001 21:00

Praha: Společnost křesťanů a Židů (SKŽ) se v říjnu 2001 podílí na významné humanitární akci, kterou se podařilo zorganizovat propojením komerční firmy Kenvelo, která se zabývá prodejem oblečení (její majitelé jsou židovského původu), a křesťanské humanitární organizace ADRA.

Firma Kenvelo, která má v České republice přibližně 60 obchodů, a působí také na Slovensku, v Rumunsku a Izraeli, poskytne své prodejny pro sběr použitého oblečení pro humanitární účely. Ti, kdo si při této příležitosti také zakoupí některý výrobek firmy Kenvelo, dostanou 15% slevu na zboží.
Humanitární organizace ADRA, která byla např. první se svou pomocí ve válkou zničeném Sarajevu, jedna z prvních v Turecku postiženém zemětřesením atd., bude darované oblečení shromažďovat, lisovat do balíků a odvážet do potřebných zemí.

Kontakt: předseda SKŽ Mgr. Robert Řehák; e-mail: skz_scj@yahoo.com; http://www.etf.cuni.cz/skz.

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019