Spolupráce firmy Kenvelo, ADRY a Společnosti křesťanů a Židů

Publikováno: 3. 10. 2001 21:00

Praha: Společnost křesťanů a Židů (SKŽ) se v říjnu 2001 podílí na významné humanitární akci, kterou se podařilo zorganizovat propojením komerční firmy Kenvelo, která se zabývá prodejem oblečení (její majitelé jsou židovského původu), a křesťanské humanitární organizace ADRA.

Firma Kenvelo, která má v České republice přibližně 60 obchodů, a působí také na Slovensku, v Rumunsku a Izraeli, poskytne své prodejny pro sběr použitého oblečení pro humanitární účely. Ti, kdo si při této příležitosti také zakoupí některý výrobek firmy Kenvelo, dostanou 15% slevu na zboží.
Humanitární organizace ADRA, která byla např. první se svou pomocí ve válkou zničeném Sarajevu, jedna z prvních v Turecku postiženém zemětřesením atd., bude darované oblečení shromažďovat, lisovat do balíků a odvážet do potřebných zemí.

Kontakt: předseda SKŽ Mgr. Robert Řehák; e-mail: skz_scj@yahoo.com; http://www.etf.cuni.cz/skz.

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019