Arcibiskup Graubner v Senátu

Předseda ČBK olomoucký arcibiskup Jan Graubner promluvil v Senátu.
Publikováno: 5. 10. 2001 0:00

Praha: Předseda České biskupské konference (ČBK) olomoucký arcibiskup Jan Graubner promluvil dnes na 3. veřejném slyšení Senátu Parlamentu ČR. Cílem veřejného slyšení bylo zmapovat neonacistickou a rasistickou scénu v ČR, definovat vývojové tendence na tomto poli a zjistit možnosti prevence a nápravy.
K vystoupení s příspěvky na dané téma byli přizváni znalci této problematiky, zástupci církví a nevládních organizací, organizací národnostních menšin i odborné veřejnosti. Za Římskokatolickou církev se veřejného slyšení zúčastnil kromě arcibiskupa Jana Graubnera též pražský světící biskup Václav Malý. Přítomni byli rovněž zástupci nekatolických církví a Židovské náboženské obce.

Ve svém příspěvku se arcibiskup Graubner zamýšlel nad výchovou k toleranci v naší společnosti. Arcibiskup kromě jiného doslova řekl:
"Tolerance se často zaměňuje za lhostejnost. Nelze být tolerantní k násilí, k porušování zákonů, ale také k ničení duchovních hodnot a porušování důstojnosti a svobody každého jednotlivého člověka. Tolerance je jedním z rysů zdravé osobnosti. Rasismus, netolerance a diskriminace rostou úměrně s nedostatkem výchovy, vnitřní prázdnotou a negativním očekáváním. Umocňují se sklonem k agresivitě. Domnívám se, že deformovaná výchova a absence duchovních hodnot ve formaci celých generací vyrostlých v komunismu, se v minulých deseti letech nenapravila."

Kriticky hodnotil předseda ČBK i podíl médií na výchově k agresivitě.
"Obávám se, že vedle pěstování agresivity se sdělovací prostředky někdy dopouštějí i skryté propagace násilí a samotného rasismu. Když jejich informace o trestuhodné aktivitě neonacistů či jiných skupin dostává velký časový prostor a bohatou ilustraci, stává se propagandou. Mnohé pozitivní akce se na obrazovku vůbec nedostanou a divákovi se tak namlouvá, že normální je násilí a zlo, protože převažuje. Zdravá rodina, věrnost a poctivost, tolerance a pomoc slabším je vzácností. Ukazuje se tak společnost, proti níž se vzbouřit je zdravé. Ale divákovi se už neukáže jak je možné zlo přemáhat dobrem. Pak se nedivme, když někdo praktikuje násilí, k němuž dostává návod mnoho hodin denně a přidává hodiny tréninku v počítačových hrách... Po tragickém náletu letadel do newyorského World Trade Center se v Hollywoodu rozhodli přestat s výrobou katastrofických filmů. Škoda, že musel přijít impuls tak otřesný."

Celý příspěk je k dispozici na tiskovém středisku ČBK.

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019