Arcibiskup Graubner v Senátu

Předseda ČBK olomoucký arcibiskup Jan Graubner promluvil v Senátu.
Publikováno: 5. 10. 2001 0:00

Praha: Předseda České biskupské konference (ČBK) olomoucký arcibiskup Jan Graubner promluvil dnes na 3. veřejném slyšení Senátu Parlamentu ČR. Cílem veřejného slyšení bylo zmapovat neonacistickou a rasistickou scénu v ČR, definovat vývojové tendence na tomto poli a zjistit možnosti prevence a nápravy.
K vystoupení s příspěvky na dané téma byli přizváni znalci této problematiky, zástupci církví a nevládních organizací, organizací národnostních menšin i odborné veřejnosti. Za Římskokatolickou církev se veřejného slyšení zúčastnil kromě arcibiskupa Jana Graubnera též pražský světící biskup Václav Malý. Přítomni byli rovněž zástupci nekatolických církví a Židovské náboženské obce.

Ve svém příspěvku se arcibiskup Graubner zamýšlel nad výchovou k toleranci v naší společnosti. Arcibiskup kromě jiného doslova řekl:
"Tolerance se často zaměňuje za lhostejnost. Nelze být tolerantní k násilí, k porušování zákonů, ale také k ničení duchovních hodnot a porušování důstojnosti a svobody každého jednotlivého člověka. Tolerance je jedním z rysů zdravé osobnosti. Rasismus, netolerance a diskriminace rostou úměrně s nedostatkem výchovy, vnitřní prázdnotou a negativním očekáváním. Umocňují se sklonem k agresivitě. Domnívám se, že deformovaná výchova a absence duchovních hodnot ve formaci celých generací vyrostlých v komunismu, se v minulých deseti letech nenapravila."

Kriticky hodnotil předseda ČBK i podíl médií na výchově k agresivitě.
"Obávám se, že vedle pěstování agresivity se sdělovací prostředky někdy dopouštějí i skryté propagace násilí a samotného rasismu. Když jejich informace o trestuhodné aktivitě neonacistů či jiných skupin dostává velký časový prostor a bohatou ilustraci, stává se propagandou. Mnohé pozitivní akce se na obrazovku vůbec nedostanou a divákovi se tak namlouvá, že normální je násilí a zlo, protože převažuje. Zdravá rodina, věrnost a poctivost, tolerance a pomoc slabším je vzácností. Ukazuje se tak společnost, proti níž se vzbouřit je zdravé. Ale divákovi se už neukáže jak je možné zlo přemáhat dobrem. Pak se nedivme, když někdo praktikuje násilí, k němuž dostává návod mnoho hodin denně a přidává hodiny tréninku v počítačových hrách... Po tragickém náletu letadel do newyorského World Trade Center se v Hollywoodu rozhodli přestat s výrobou katastrofických filmů. Škoda, že musel přijít impuls tak otřesný."

Celý příspěk je k dispozici na tiskovém středisku ČBK.

Související články

Další aktuality

Modlitba a mše za oběti střelby v Ostravě

ČBK vyzývá k modlitbám za oběti tragické události z dnešního rána ve Fakultní nemocnici v Ostravě a jejich rodiny.
10.12.2019

Nikdo nesmí na ulici umrznout. V Praze byla otevřena nová noclehárna pro lidi bez domova.

V Praze žijí bez domova čtyři tisíce lidí. Přespávají na ubytovnách, na gauči u přátel, ale také venku v parcích a opuštěných objektech. Když se ochladí, vyhledávají noclehárny. Jejich kapacita ale v zimních měsících nestačí. Aby lidé venku neumrzli, otevřela na začátku prosince Arcidiecézní charita Praha spolu s Armádou spásy krizovou noclehárnu v Praze-Michli. Bude fungovat až do konce března.
10.12.2019

Justitia et Pax Europa: Domorodé národy jsou živou výzvou k naději

Prohlášení Justitia et Pax Europa (Spravedlnost a mír) u příležitosti Dne lidských práv, 10. prosince 2019. Text přinášíme v plném překladu.
10.12.2019

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec 2019

Modleme se za to, abychom lépe chápali odezvu mladých lidí na podněty, které církev před ně klade.
10.12.2019

Papež jmenoval kardinála Tagleho prefektem Kongregace pro evangelizaci národů

Tiskové středisko Svatého stolce včera oznámilo jmenování nového prefekta Kongregace pro evangelizaci národů, latinsky tradičně nazývané propaganda fide, jakož i výměny velmistra rytířského řádu strážců svatého hrobu jeruzalémského.
09.12.2019