Svatohubertské slavnosti na Kuksu

Součástí sobotních Svatohubertských slavností na Kuksu bude mše, kterou bude celebrovat emeritní arcibiskup Karel Otčenášek.
Publikováno: 4. 10. 2001 23:00

Kuks: Tradiční Svatohubertské slavnosti, které pořádá Řád svatého Huberta v čele s velmistrem RNDr. Josefem Štychem ve spolupráci se Střední odbornou lesnickou školou v Trutnově, se uskuteční v sobotu 6. října v areálu barokního špitálu v Kuksu u Dvora Králové nad Labem. Program začíná ve 12.00 hodin "Hubertskou jízdou", bude pokračovat ukázkami výcviku psů a sokolnictví, národní soutěží ve vábení jelenů, výstavou loveckých zbraní, střelbou z luku a kuše apod. Programu se zúčastní také královéhradecký diecézní biskup Dominik Duka. Slavnostní troubenou svatohubertskou mši bude od 18.00 hodin celebrovat emeritní královéhradecký arcibiskup Karel Otčenáček v kapli hospitálu. Slavnost zakončí v nočních hodinách ohňostroj.

Lovecký Řád sv. Huberta založil hrabě František Antonín Sporck (1662-1738) na svátek sv. Huberta 3.11.1695 v Lysé nad Labem. Jeho členy, kteří měli mj. "šířit vzájemnou svornost mezi milovníky honby ve jménu lásky k bližnímu a úcty ke Stvořiteli světa", se stali významní šlechtici i šlechtičny, zastávající ve své době nejvyšší státní úřady a příslušníci několika panovnických rodů. Sporck sám se jmenoval velmistrem a členství uděloval podle svého uvážení. Členy se však mohli stát jen ti, kdo se na svých panstvích aktivně věnovali myslivosti. Podpisem do řádové knihy se pak zavázali, že budou dodržovat přibližně 30 zvláštních pravidel, která se týkala např. průběhu lovu, myslivecké etiky, doby lovu a ochrany mláďat. Zajímavé bylo také ustanovení o povinnosti účastnit se mše 3. listopadu - na svátek patrona sv. Huberta, po níž měl následovat lov. 3.11.1723 přijal členství v řádu sám císař Karel VI. (1685-1740) a v následujících letech díky tomu došlo k významnému rozvoji řádu.
Činnost Řádu sv. Huberta po smrti hraběte Sporcka postupně ustala a první pokusy o jeho obnovu učinili představitelé tehdejší Českomoravské myslivecké jednoty až v roce 1938. Tyto snahy však přerušila válka a nový pokus na jaře roku 1968 skončil podobným nezdarem. Současný Řád sv. Huberta byl obnoven v duchu Sporckových ideí 3.11.1978 skupinou nadšenců před vchodem do krypty pod kostelem Nejsvětější Trojice v Kuksu, kde jsou uloženy ostatky hraběte a celé jeho rodiny. Po listopadu 1989 byl řád oficiálně zaregistrován Ministerstvem vnitra ČR (16.6.1992) jako přímý pokračovatel řádu původního.

Dnešní Řád sv. Huberta se sídlem v Kuksu je podle svých stanov především mezinárodním výběrovým sdružením všech myslivců, kteří při všech svých mysliveckých aktivitách vyznávají zejména zásady etického provozování lovu a úcty k ulovené zvěři. Řád usiluje o záchranu a obnovu všech památek na hraběte Františka A. Sporcka a v současné době připravuje rozsáhlý projekt záchrany areálu kukského zámku. Řád vyvíjí také humanitární, osvětovou a propagační činnost, je spolupořadatelem některých významných společenských akcí a podílí se na významných akcích kynologických. Každý rok, první pátek v říjnu, se v Kuksu pořádá mezinárodní seminář s tematikou historie myslivosti, po němž se v sobotu koná "Svatohubertský den" se slavností, na níž jsou předváděny všechny ukázky myslivecké činnosti, včetně sokolnictví.

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 tis euro). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019