Svatohubertské slavnosti na Kuksu

Součástí sobotních Svatohubertských slavností na Kuksu bude mše, kterou bude celebrovat emeritní arcibiskup Karel Otčenášek.
Publikováno: 4. 10. 2001 23:00

Kuks: Tradiční Svatohubertské slavnosti, které pořádá Řád svatého Huberta v čele s velmistrem RNDr. Josefem Štychem ve spolupráci se Střední odbornou lesnickou školou v Trutnově, se uskuteční v sobotu 6. října v areálu barokního špitálu v Kuksu u Dvora Králové nad Labem. Program začíná ve 12.00 hodin "Hubertskou jízdou", bude pokračovat ukázkami výcviku psů a sokolnictví, národní soutěží ve vábení jelenů, výstavou loveckých zbraní, střelbou z luku a kuše apod. Programu se zúčastní také královéhradecký diecézní biskup Dominik Duka. Slavnostní troubenou svatohubertskou mši bude od 18.00 hodin celebrovat emeritní královéhradecký arcibiskup Karel Otčenáček v kapli hospitálu. Slavnost zakončí v nočních hodinách ohňostroj.

Lovecký Řád sv. Huberta založil hrabě František Antonín Sporck (1662-1738) na svátek sv. Huberta 3.11.1695 v Lysé nad Labem. Jeho členy, kteří měli mj. "šířit vzájemnou svornost mezi milovníky honby ve jménu lásky k bližnímu a úcty ke Stvořiteli světa", se stali významní šlechtici i šlechtičny, zastávající ve své době nejvyšší státní úřady a příslušníci několika panovnických rodů. Sporck sám se jmenoval velmistrem a členství uděloval podle svého uvážení. Členy se však mohli stát jen ti, kdo se na svých panstvích aktivně věnovali myslivosti. Podpisem do řádové knihy se pak zavázali, že budou dodržovat přibližně 30 zvláštních pravidel, která se týkala např. průběhu lovu, myslivecké etiky, doby lovu a ochrany mláďat. Zajímavé bylo také ustanovení o povinnosti účastnit se mše 3. listopadu - na svátek patrona sv. Huberta, po níž měl následovat lov. 3.11.1723 přijal členství v řádu sám císař Karel VI. (1685-1740) a v následujících letech díky tomu došlo k významnému rozvoji řádu.
Činnost Řádu sv. Huberta po smrti hraběte Sporcka postupně ustala a první pokusy o jeho obnovu učinili představitelé tehdejší Českomoravské myslivecké jednoty až v roce 1938. Tyto snahy však přerušila válka a nový pokus na jaře roku 1968 skončil podobným nezdarem. Současný Řád sv. Huberta byl obnoven v duchu Sporckových ideí 3.11.1978 skupinou nadšenců před vchodem do krypty pod kostelem Nejsvětější Trojice v Kuksu, kde jsou uloženy ostatky hraběte a celé jeho rodiny. Po listopadu 1989 byl řád oficiálně zaregistrován Ministerstvem vnitra ČR (16.6.1992) jako přímý pokračovatel řádu původního.

Dnešní Řád sv. Huberta se sídlem v Kuksu je podle svých stanov především mezinárodním výběrovým sdružením všech myslivců, kteří při všech svých mysliveckých aktivitách vyznávají zejména zásady etického provozování lovu a úcty k ulovené zvěři. Řád usiluje o záchranu a obnovu všech památek na hraběte Františka A. Sporcka a v současné době připravuje rozsáhlý projekt záchrany areálu kukského zámku. Řád vyvíjí také humanitární, osvětovou a propagační činnost, je spolupořadatelem některých významných společenských akcí a podílí se na významných akcích kynologických. Každý rok, první pátek v říjnu, se v Kuksu pořádá mezinárodní seminář s tematikou historie myslivosti, po němž se v sobotu koná "Svatohubertský den" se slavností, na níž jsou předváděny všechny ukázky myslivecké činnosti, včetně sokolnictví.

Související články

Další aktuality

Programové tipy Radia Proglas na 43. týden 2019

V týdnu od 21. října se můžete těšit na pořad věnovaný poutnímu místu Zlatice v Podkrkonoší nebo rozhovor s novinářem Josefem Pazderkou.
18.10.2019

Apoštolský vikář Aleppa: Turci napadli region s mučednickou minulostí

Mučednickou minulost regionu na turecko-syrské hranici připomíná také apoštolský vikář Aleppa Georges Abou Kazen. Jak říká v rozhovoru pro Vatican News, Kurdové nejsou jedinou obětí tureckého útoku.
18.10.2019

John Henry Newman: Světec pro dnešní dobu

Papež František v neděli 13. října v Římě svatořečil Johna Henryho Newmana (1801–1890). Nový světec prožil téměř celé 19. století, první polovinu svého života jako anglikán a druhou polovinu jako katolík. Byl knězem, oblíbeným kazatelem, spisovatelem a význačným teologem obou církví. Ačkoli žil už před delší dobou, stále má dnešním lidem co říct, jak to dosvědčuje také následujících devět oblastí, které nastínil Jack Valero, koordinátor Výboru pro Newmanovu kanonizaci zodpovědný za tisk a média.
18.10.2019

Beatifikační proces Chiary Lubichové postupuje do Vatikánu

Beatifikační proces zakladatelky hnutí fokokoláre Chiary Lubichové vstupuje do druhého stupně. V neděli 10. listopadu bude v katedrále sv. Petra ve Frascati u Říma zakončena diecézní fáze procesu. Pokračovat bude ve Vatikánu, na Kongregaci pro svatořečení.
17.10.2019

Justitia et Pax: Žít společně v Evropě - poučení ze Slovenska

Zveřejňujeme text závěrečného prohlášení mezinárodní Konference evropských komisí pro spravedlnost a mír, které se konalo 11. – 14. října 2019 v Bratislavě.
17.10.2019