Charita se zaměřuje na pomoc afghánským uprchlíkům

Sdružení Česká katolická charita se podílí na cílené pomoci Caritas Internationalis afghánským uprchlíkům. Uvádíme také číslo charitního konta pro tuto pomoc.
Publikováno: 10. 10. 2001 23:00

Praha: Mezinárodní společenství Charit - Caritas Internationalis (CI) - soustředí humanitární pomoc na stávající a nově budované uprchlické tábory v Pákistánu. Další část pomoci bude směřovat k tzv. vnitřním uprchlíkům v táborech v okolí afghánského města Kandaháru, jak uvedl generální sekretář sdružení Česká katolická charita (ČKCH) Jaroslav Kopřiva. Podle jeho informací vybuduje UNHCR v Pákistánu během několika dnů 32 nových táborů pro 320 tisíc afghánských uprchlíků.
"Je to na území 'nikoho' vzdáleném několik kilometrů od afghánských hranic, s minimální možností zásobování vodou. Podle našich posledních informací zatím Pákistán hranice neotevřel. Propouštějí jen ohrožené skupiny obyvatel - matky s dětmi, nemocné. U afghánských hranic se hromadí desetitisíce lidí. Přestože je území, na němž mají vyrůst tábory, nehostinné, jeho poloha je pro hladovějící uprchlíky důležitá," vysvětlil Kopřiva.

CI plánuje dopravit do nových táborů UNHCR stany pro 10 tisíc rodin (přibližně pro 60 tisíc lidí) a deky, matrace, základní oblečení, nádobí, plastikové nádoby a konve na vodu pro 50 tisíc rodin (cca 300 tisíc osob). "V šesti táborech se Charita postará o zavedení vody a vybudování hygienického zázemí. Ve dvou táborech bude zajišťovat základní zdravotnickou péči a potravinovou humanitární pomoc," popsala plánovanou pomoc vedoucí humanitárního střediska sdružení ČKCH Květa Princová.

Charitní pomoc bude směřovat také k lidem, kteří opustili Afghánistán před hrozbami Talibanu před několika měsíci a přežívají v horách nebo provizorních táborech v Pákistánu. "V těchto táborech, kde žijí statisíce lidí, se nedostává potravin, vody, léků. Chybí jakákoliv zdravotnická péče. Už tak zoufalou situaci zhoršuje počasí a blížící se zima. Denní teplotní rozdíly jsou obrovské a mnoho lidí přežívá jen pod igelity nebo dekami," říká K. Princová. Charita zakoupí materiál pro stavbu hliněných domků pro 1.700 neúplných rodin (např. vdovy a sirotky) a zajistí zdravotnické služby v táborech. Podvyživeným dětem v 7 existujících táborech bude zajišťovat základní dětskou výživu a provizorní výuku.

Pomoc vnitřním uprchlíkům v Afghánistánu, kterých nyní UNHCR eviduje kolem 1,2 milionu, bude Charita poskytovat prostřednictvím IbnSina - místní humanitární organizace, s níž již dlouho spolupracuje. "V Afghánistánu se CI zaměří na zásobování vodou a sanitaci v táborech pro 100 tisíc lidí v okolí Kandaháru, dodávky zdravotnického materiálu, mobilní zdravotnické ambulance a potraviny pro děti trpící podvýživou," řekla Princová.

Jak dále uvedla, celkový rozpočet CI na pomoc afghánským uprchlíkům činí předběžně 14,5 milionu dolarů. "Na tuto částku se složí jednotlivé národní Charity. To platí i pro nás. Zatím se budeme na mezinárodní pomoci podílet finančně. Zvažujeme také možnost - podle aktuální potřeby - vyslat naše humanitární pracovníky do táborů, kde by koordinovali mezinárodní charitní pomoc," dodala Princová.

Konto sdružení ČKCH na pomoc afghánským uprchlíkům: 1011017777/5500, variabilní symbol 132 - Pákistán, u Raiffeisenbank Praha 1, Vodičkova 38.
Kontakt: Květa Princová, vedoucí humanitárního střediska sdružení ČKCH, mobil: 0602/54 42 60; Marta Fišerová, tiskové odd. ČKCH, mobil: 0723/33 50 60.

Související články

Další aktuality

Přímé přenosy bohoslužeb od 10. do 16. srpna 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe, České televizi a Radiu Proglas.
10.08.2020

Nestyďme se křičet jako Petr: Pane zachraň mě!

Před polednem přišlo na Svatopetrské náměstí několik set lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Petrův nástupce komentoval (Mt 14,22-33) evangelium této, 19. neděle liturgického mezidobí o Ježíši kráčejícím po vodě genezaretského jezera k loďce s učedníky zmítané v bouři.
09.08.2020

Náš život je milostí Ducha svatého povolán stát se modlitbou

Papež František zaslal list řeholní kongregaci Nejmenších františkánek od Nejsvětějšího Srdce (M.S.C.), u příležitosti jejich dnes zahájeného jubilejního roku, pojícího se k nadcházejícímu 100. výročí narození pro nebe jejich zakladatelky bl. Marie Markéty Caiani (1863-1921).
08.08.2020

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti - 19. neděle v mezidobí

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti na 19. neděli v mezidobí má název Zachraň mě.
08.08.2020

Papež František poslal církvi v Libanonu finanční dar 250 tisíc eur

Svatý otec poslal prostřednictvím Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji počáteční pomoc libanonské církvi ve výši 250 tisíc eur. Dar je určen pro potřeby místní církve a je výrazem pozornosti a otcovské blízkosti Svatého otce vůči postiženému lidu, který se nachází ve vážných obtížích.
07.08.2020