Charita se zaměřuje na pomoc afghánským uprchlíkům

Sdružení Česká katolická charita se podílí na cílené pomoci Caritas Internationalis afghánským uprchlíkům. Uvádíme také číslo charitního konta pro tuto pomoc.
Publikováno: 10. 10. 2001 23:00

Praha: Mezinárodní společenství Charit - Caritas Internationalis (CI) - soustředí humanitární pomoc na stávající a nově budované uprchlické tábory v Pákistánu. Další část pomoci bude směřovat k tzv. vnitřním uprchlíkům v táborech v okolí afghánského města Kandaháru, jak uvedl generální sekretář sdružení Česká katolická charita (ČKCH) Jaroslav Kopřiva. Podle jeho informací vybuduje UNHCR v Pákistánu během několika dnů 32 nových táborů pro 320 tisíc afghánských uprchlíků.
"Je to na území 'nikoho' vzdáleném několik kilometrů od afghánských hranic, s minimální možností zásobování vodou. Podle našich posledních informací zatím Pákistán hranice neotevřel. Propouštějí jen ohrožené skupiny obyvatel - matky s dětmi, nemocné. U afghánských hranic se hromadí desetitisíce lidí. Přestože je území, na němž mají vyrůst tábory, nehostinné, jeho poloha je pro hladovějící uprchlíky důležitá," vysvětlil Kopřiva.

CI plánuje dopravit do nových táborů UNHCR stany pro 10 tisíc rodin (přibližně pro 60 tisíc lidí) a deky, matrace, základní oblečení, nádobí, plastikové nádoby a konve na vodu pro 50 tisíc rodin (cca 300 tisíc osob). "V šesti táborech se Charita postará o zavedení vody a vybudování hygienického zázemí. Ve dvou táborech bude zajišťovat základní zdravotnickou péči a potravinovou humanitární pomoc," popsala plánovanou pomoc vedoucí humanitárního střediska sdružení ČKCH Květa Princová.

Charitní pomoc bude směřovat také k lidem, kteří opustili Afghánistán před hrozbami Talibanu před několika měsíci a přežívají v horách nebo provizorních táborech v Pákistánu. "V těchto táborech, kde žijí statisíce lidí, se nedostává potravin, vody, léků. Chybí jakákoliv zdravotnická péče. Už tak zoufalou situaci zhoršuje počasí a blížící se zima. Denní teplotní rozdíly jsou obrovské a mnoho lidí přežívá jen pod igelity nebo dekami," říká K. Princová. Charita zakoupí materiál pro stavbu hliněných domků pro 1.700 neúplných rodin (např. vdovy a sirotky) a zajistí zdravotnické služby v táborech. Podvyživeným dětem v 7 existujících táborech bude zajišťovat základní dětskou výživu a provizorní výuku.

Pomoc vnitřním uprchlíkům v Afghánistánu, kterých nyní UNHCR eviduje kolem 1,2 milionu, bude Charita poskytovat prostřednictvím IbnSina - místní humanitární organizace, s níž již dlouho spolupracuje. "V Afghánistánu se CI zaměří na zásobování vodou a sanitaci v táborech pro 100 tisíc lidí v okolí Kandaháru, dodávky zdravotnického materiálu, mobilní zdravotnické ambulance a potraviny pro děti trpící podvýživou," řekla Princová.

Jak dále uvedla, celkový rozpočet CI na pomoc afghánským uprchlíkům činí předběžně 14,5 milionu dolarů. "Na tuto částku se složí jednotlivé národní Charity. To platí i pro nás. Zatím se budeme na mezinárodní pomoci podílet finančně. Zvažujeme také možnost - podle aktuální potřeby - vyslat naše humanitární pracovníky do táborů, kde by koordinovali mezinárodní charitní pomoc," dodala Princová.

Konto sdružení ČKCH na pomoc afghánským uprchlíkům: 1011017777/5500, variabilní symbol 132 - Pákistán, u Raiffeisenbank Praha 1, Vodičkova 38.
Kontakt: Květa Princová, vedoucí humanitárního střediska sdružení ČKCH, mobil: 0602/54 42 60; Marta Fišerová, tiskové odd. ČKCH, mobil: 0723/33 50 60.

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019