Charita se zaměřuje na pomoc afghánským uprchlíkům

Sdružení Česká katolická charita se podílí na cílené pomoci Caritas Internationalis afghánským uprchlíkům. Uvádíme také číslo charitního konta pro tuto pomoc.
Publikováno: 10. 10. 2001 23:00

Praha: Mezinárodní společenství Charit - Caritas Internationalis (CI) - soustředí humanitární pomoc na stávající a nově budované uprchlické tábory v Pákistánu. Další část pomoci bude směřovat k tzv. vnitřním uprchlíkům v táborech v okolí afghánského města Kandaháru, jak uvedl generální sekretář sdružení Česká katolická charita (ČKCH) Jaroslav Kopřiva. Podle jeho informací vybuduje UNHCR v Pákistánu během několika dnů 32 nových táborů pro 320 tisíc afghánských uprchlíků.
"Je to na území 'nikoho' vzdáleném několik kilometrů od afghánských hranic, s minimální možností zásobování vodou. Podle našich posledních informací zatím Pákistán hranice neotevřel. Propouštějí jen ohrožené skupiny obyvatel - matky s dětmi, nemocné. U afghánských hranic se hromadí desetitisíce lidí. Přestože je území, na němž mají vyrůst tábory, nehostinné, jeho poloha je pro hladovějící uprchlíky důležitá," vysvětlil Kopřiva.

CI plánuje dopravit do nových táborů UNHCR stany pro 10 tisíc rodin (přibližně pro 60 tisíc lidí) a deky, matrace, základní oblečení, nádobí, plastikové nádoby a konve na vodu pro 50 tisíc rodin (cca 300 tisíc osob). "V šesti táborech se Charita postará o zavedení vody a vybudování hygienického zázemí. Ve dvou táborech bude zajišťovat základní zdravotnickou péči a potravinovou humanitární pomoc," popsala plánovanou pomoc vedoucí humanitárního střediska sdružení ČKCH Květa Princová.

Charitní pomoc bude směřovat také k lidem, kteří opustili Afghánistán před hrozbami Talibanu před několika měsíci a přežívají v horách nebo provizorních táborech v Pákistánu. "V těchto táborech, kde žijí statisíce lidí, se nedostává potravin, vody, léků. Chybí jakákoliv zdravotnická péče. Už tak zoufalou situaci zhoršuje počasí a blížící se zima. Denní teplotní rozdíly jsou obrovské a mnoho lidí přežívá jen pod igelity nebo dekami," říká K. Princová. Charita zakoupí materiál pro stavbu hliněných domků pro 1.700 neúplných rodin (např. vdovy a sirotky) a zajistí zdravotnické služby v táborech. Podvyživeným dětem v 7 existujících táborech bude zajišťovat základní dětskou výživu a provizorní výuku.

Pomoc vnitřním uprchlíkům v Afghánistánu, kterých nyní UNHCR eviduje kolem 1,2 milionu, bude Charita poskytovat prostřednictvím IbnSina - místní humanitární organizace, s níž již dlouho spolupracuje. "V Afghánistánu se CI zaměří na zásobování vodou a sanitaci v táborech pro 100 tisíc lidí v okolí Kandaháru, dodávky zdravotnického materiálu, mobilní zdravotnické ambulance a potraviny pro děti trpící podvýživou," řekla Princová.

Jak dále uvedla, celkový rozpočet CI na pomoc afghánským uprchlíkům činí předběžně 14,5 milionu dolarů. "Na tuto částku se složí jednotlivé národní Charity. To platí i pro nás. Zatím se budeme na mezinárodní pomoci podílet finančně. Zvažujeme také možnost - podle aktuální potřeby - vyslat naše humanitární pracovníky do táborů, kde by koordinovali mezinárodní charitní pomoc," dodala Princová.

Konto sdružení ČKCH na pomoc afghánským uprchlíkům: 1011017777/5500, variabilní symbol 132 - Pákistán, u Raiffeisenbank Praha 1, Vodičkova 38.
Kontakt: Květa Princová, vedoucí humanitárního střediska sdružení ČKCH, mobil: 0602/54 42 60; Marta Fišerová, tiskové odd. ČKCH, mobil: 0723/33 50 60.

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019