Podle 2/3 občanů ČR začíná lidský život okamžikem početí

Publikováno: 11. 10. 2001 21:00

Praha (podle údajů Hnutí Pro život ČR): Názory občanů týkající se počátku lidského života zpracovala agentura TNS Factum v září t.r. exkluzivně pro Hnutí Pro život ČR. Průzkum se týkal dvou základních otázek: 1) zda respondenti považují za počátek lidského života okamžik početí; 2) odkdy by měl být lidský život chráněn zákonem.
Obecně lze říci, že v odpovědích se radikálně neodrážela otázka vzdělání dotazovaných, věku, sociálního postavení, bydliště či příjmů. Z průzkumu vyplynulo, že téměř 2/3 našich občanů považují za počátek lidského života okamžik početí. Pro legislativní ochranu lidského života jsou ve větší míře lidé mladší a lidé s vyšším stupněm dosaženého vzdělání.

Na otázku týkající se počátku lidského života odpovědělo 63,1 % dotázaných, že lidský život začíná početím. V této skupině jsou zastoupeny více ženy než muži. Ve skupině do 29 let zastává tento názor 66,3 %, v nejstarší skupině (60 let a více) jen 59,3 %.
Na druhou otázku odpovědělo 28,9 % dotázaných, že zákon by měl chránit lidský život od okamžiku početí. Naproti tomu 44,1 % respondentů se domnívá, že lidský život je třeba chránit až od narození. Necelá pětina dotázaných kladla tento moment - odkdy by měl být lidský život chráněn zákonem - mezi početí a narození. Téměř naprostá většina z této pětiny respondentů požadovala ochranu lidského života od období, kdy jsou povoleny miniinterrupce, a spíše ještě od období, dokdy je povoleno umělé přerušení na žádost.

Další informace včetně komentáře k výsledům uvedeného průzkumu najdou zájemci na internetové adrese www.prolife.cz.

Hnutí Pro život ČR je neziskovým občanským sdružením s cílem šířit a prosazovat úctu k lidskému životu od početí do přirozené smrti, především k životu nenarozených dětí, starých, postižených a nevyléčitelně nemocných lidí, podporovat rodinu a šířit vědecké poznatky o souvisejících věcech.

Kontakt: Hnutí Pro život ČR, Zdeňka Rybová, Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha 5; tel: 0603/97 62 31; e-mail: zdenka.rybova@prolife.cz.

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019