Podle 2/3 občanů ČR začíná lidský život okamžikem početí

Publikováno: 11. 10. 2001 21:00

Praha (podle údajů Hnutí Pro život ČR): Názory občanů týkající se počátku lidského života zpracovala agentura TNS Factum v září t.r. exkluzivně pro Hnutí Pro život ČR. Průzkum se týkal dvou základních otázek: 1) zda respondenti považují za počátek lidského života okamžik početí; 2) odkdy by měl být lidský život chráněn zákonem.
Obecně lze říci, že v odpovědích se radikálně neodrážela otázka vzdělání dotazovaných, věku, sociálního postavení, bydliště či příjmů. Z průzkumu vyplynulo, že téměř 2/3 našich občanů považují za počátek lidského života okamžik početí. Pro legislativní ochranu lidského života jsou ve větší míře lidé mladší a lidé s vyšším stupněm dosaženého vzdělání.

Na otázku týkající se počátku lidského života odpovědělo 63,1 % dotázaných, že lidský život začíná početím. V této skupině jsou zastoupeny více ženy než muži. Ve skupině do 29 let zastává tento názor 66,3 %, v nejstarší skupině (60 let a více) jen 59,3 %.
Na druhou otázku odpovědělo 28,9 % dotázaných, že zákon by měl chránit lidský život od okamžiku početí. Naproti tomu 44,1 % respondentů se domnívá, že lidský život je třeba chránit až od narození. Necelá pětina dotázaných kladla tento moment - odkdy by měl být lidský život chráněn zákonem - mezi početí a narození. Téměř naprostá většina z této pětiny respondentů požadovala ochranu lidského života od období, kdy jsou povoleny miniinterrupce, a spíše ještě od období, dokdy je povoleno umělé přerušení na žádost.

Další informace včetně komentáře k výsledům uvedeného průzkumu najdou zájemci na internetové adrese www.prolife.cz.

Hnutí Pro život ČR je neziskovým občanským sdružením s cílem šířit a prosazovat úctu k lidskému životu od početí do přirozené smrti, především k životu nenarozených dětí, starých, postižených a nevyléčitelně nemocných lidí, podporovat rodinu a šířit vědecké poznatky o souvisejících věcech.

Kontakt: Hnutí Pro život ČR, Zdeňka Rybová, Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha 5; tel: 0603/97 62 31; e-mail: zdenka.rybova@prolife.cz.

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020