Prohlášení předsedy biskupské konference USA

Předseda biskupské konference USA biskup Joseph A. Fiorenza vydal 9.10. prohlášení k zahájení vojenských operací proti teroristům.
Publikováno: 11. 10. 2001 22:00

Washington (USA): Předseda katolické biskupské konference USA biskup Joseph Anthony Fiorenza vydal 9.10. následující prohlášení k současné mezinárodní situaci:

Ve chvíli, kdy náš národ zahajuje vojenské operace, vyzývá naše biskupská konference ke stálé modlitbě, pevnému rozhodnutí a rozvážnému postupu v naší odpovědi na teroristické útoky 11.9. t.r. Vyzýváme všechny k modlitbám za našeho prezidenta, vedoucí představitele národa, za muže a ženy působící v armádě a za všechny lidi, kterých se tyto teroristické útoky dotkly.

Opakujeme, že se naše vojenská odpověď musí řídit tradičními mravními zásadami pro užívání násilí. Vždy je třeba litovat, když k ozbrojené akci dochází, ale jsou situace, kdy je třeba chránit nevinné a bránit společné dobro. Plně podporujeme snahy, které jasně vysvětlují, že tato odpověď je namířena proti teroristům a také proti těm, kteří jim pomáhají, a nikoliv proti afghánskému lidu či proti islámu.

Aktivity, které vedou k zajištění bezpečnosti nevinných civilistů, jsou nutné a důležité. Plně podporujeme humanitární iniciativy, které ulehčují těžkou situaci obyvatel Afghánistánu, zvláště uprchlíků a civilistů, kteří byli nuceni opustit své domovy.

Jsme potěšeni, že se rozvíjí snaha o vybudování globální koalice, která usiluje o spravedlnost a řešení, která využívají veškerých prostředků diplomatických, ekonomických, humanitárních i vojenských. Kromě momentální krize pokračujeme v podpoře diplomatické obnovy a dalších akcí namířených k nastolení spravedlivého míru pro Palestince a Izraelce a k prosazení spravedlivějšího světa, který bude nabízet pokoj všem, kdo ztrácejí práva, která jim daroval sám Bůh. Naše veškerá snaha má směřovat k budování světa, ve kterém práva a důstojnost každého jedince budou opravdu respektovány.

Uprostřed konfliktu se modlíme za mír. V důsledku terorismu hledáme spravedlnost. Jako odpověď na nenávist nabízíme lásku. V čase utrpení se vracíme k Bohu, našemu útočišti a síle a prosíme, aby nám ukázal cestu k uzdravení, smíření a pokoji.

Související články