Prohlášení předsedy biskupské konference USA

Předseda biskupské konference USA biskup Joseph A. Fiorenza vydal 9.10. prohlášení k zahájení vojenských operací proti teroristům.
Publikováno: 11. 10. 2001 22:00

Washington (USA): Předseda katolické biskupské konference USA biskup Joseph Anthony Fiorenza vydal 9.10. následující prohlášení k současné mezinárodní situaci:

Ve chvíli, kdy náš národ zahajuje vojenské operace, vyzývá naše biskupská konference ke stálé modlitbě, pevnému rozhodnutí a rozvážnému postupu v naší odpovědi na teroristické útoky 11.9. t.r. Vyzýváme všechny k modlitbám za našeho prezidenta, vedoucí představitele národa, za muže a ženy působící v armádě a za všechny lidi, kterých se tyto teroristické útoky dotkly.

Opakujeme, že se naše vojenská odpověď musí řídit tradičními mravními zásadami pro užívání násilí. Vždy je třeba litovat, když k ozbrojené akci dochází, ale jsou situace, kdy je třeba chránit nevinné a bránit společné dobro. Plně podporujeme snahy, které jasně vysvětlují, že tato odpověď je namířena proti teroristům a také proti těm, kteří jim pomáhají, a nikoliv proti afghánskému lidu či proti islámu.

Aktivity, které vedou k zajištění bezpečnosti nevinných civilistů, jsou nutné a důležité. Plně podporujeme humanitární iniciativy, které ulehčují těžkou situaci obyvatel Afghánistánu, zvláště uprchlíků a civilistů, kteří byli nuceni opustit své domovy.

Jsme potěšeni, že se rozvíjí snaha o vybudování globální koalice, která usiluje o spravedlnost a řešení, která využívají veškerých prostředků diplomatických, ekonomických, humanitárních i vojenských. Kromě momentální krize pokračujeme v podpoře diplomatické obnovy a dalších akcí namířených k nastolení spravedlivého míru pro Palestince a Izraelce a k prosazení spravedlivějšího světa, který bude nabízet pokoj všem, kdo ztrácejí práva, která jim daroval sám Bůh. Naše veškerá snaha má směřovat k budování světa, ve kterém práva a důstojnost každého jedince budou opravdu respektovány.

Uprostřed konfliktu se modlíme za mír. V důsledku terorismu hledáme spravedlnost. Jako odpověď na nenávist nabízíme lásku. V čase utrpení se vracíme k Bohu, našemu útočišti a síle a prosíme, aby nám ukázal cestu k uzdravení, smíření a pokoji.

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019