Prohlášení předsedy biskupské konference USA

Předseda biskupské konference USA biskup Joseph A. Fiorenza vydal 9.10. prohlášení k zahájení vojenských operací proti teroristům.
Publikováno: 11. 10. 2001 22:00

Washington (USA): Předseda katolické biskupské konference USA biskup Joseph Anthony Fiorenza vydal 9.10. následující prohlášení k současné mezinárodní situaci:

Ve chvíli, kdy náš národ zahajuje vojenské operace, vyzývá naše biskupská konference ke stálé modlitbě, pevnému rozhodnutí a rozvážnému postupu v naší odpovědi na teroristické útoky 11.9. t.r. Vyzýváme všechny k modlitbám za našeho prezidenta, vedoucí představitele národa, za muže a ženy působící v armádě a za všechny lidi, kterých se tyto teroristické útoky dotkly.

Opakujeme, že se naše vojenská odpověď musí řídit tradičními mravními zásadami pro užívání násilí. Vždy je třeba litovat, když k ozbrojené akci dochází, ale jsou situace, kdy je třeba chránit nevinné a bránit společné dobro. Plně podporujeme snahy, které jasně vysvětlují, že tato odpověď je namířena proti teroristům a také proti těm, kteří jim pomáhají, a nikoliv proti afghánskému lidu či proti islámu.

Aktivity, které vedou k zajištění bezpečnosti nevinných civilistů, jsou nutné a důležité. Plně podporujeme humanitární iniciativy, které ulehčují těžkou situaci obyvatel Afghánistánu, zvláště uprchlíků a civilistů, kteří byli nuceni opustit své domovy.

Jsme potěšeni, že se rozvíjí snaha o vybudování globální koalice, která usiluje o spravedlnost a řešení, která využívají veškerých prostředků diplomatických, ekonomických, humanitárních i vojenských. Kromě momentální krize pokračujeme v podpoře diplomatické obnovy a dalších akcí namířených k nastolení spravedlivého míru pro Palestince a Izraelce a k prosazení spravedlivějšího světa, který bude nabízet pokoj všem, kdo ztrácejí práva, která jim daroval sám Bůh. Naše veškerá snaha má směřovat k budování světa, ve kterém práva a důstojnost každého jedince budou opravdu respektovány.

Uprostřed konfliktu se modlíme za mír. V důsledku terorismu hledáme spravedlnost. Jako odpověď na nenávist nabízíme lásku. V čase utrpení se vracíme k Bohu, našemu útočišti a síle a prosíme, aby nám ukázal cestu k uzdravení, smíření a pokoji.

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019