Prohlášení k návrhu zákona o církvích

Přinášíme plné znění společného prohlášení tiskového střediska České biskupské konference a sekretariátu Ekumenické rady církví v ČR k návrhu zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností.
Publikováno: 12. 10. 2001 17:00

Praha: Tiskový mluvčí České biskupské konference (ČBK) P. Daniel Herman a vedoucí tajemnice Ekumenické rady církví (ERC) v ČR Naděje Mandysová vydávají následující společné prohlášení k návrhu zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností:

Konstatujeme, že církve jsou znepokojeny omezováním dosavadní svobody, které se díky zákonu č. 308 z roku 1991 těšily. Prohlašujeme, že návrh zákona, který byl předložen Ministerstvem kultury ČR Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (PČR), nebyl se zástupci církví před předložením do Parlamentu řádně projednán.

Zákon zasahuje do práva církví a náboženských společností zřizovat své instituce, které jsou zaměřeny na tradiční působení církví v oblasti sociální a charitativní. Návrh znění zákona může vytvářet nebezpečí vyškrtnutí charit a diakonií z evidence církevních právnických osob.

Zákon omezuje dosavadní právo církví rozhodovat o svých vnitřních záležitostech a staví je do role organizací podřízených státu, nad kterými se zavádějí mnohá nová administrativní opatření a kontroly. Registrující státní orgán by mohl také jakékoliv rozhodnutí církve o zřízení nebo zrušení církevní právnické osoby ovlivnit nebo blokovat.

Pro církve bylo podnikání důležitou složkou financování. Podnikání církví zákon ztěžuje tím, že možnost církví podnikat radikálně omezuje diskriminačním ustanovením, že se smí dosažený zisk použít jen k naplnění cílů činnosti církve a náboženské společnosti, tedy nikoli také k podnikání samotnému. (V praxi to znamená, že například z výnosu lesního hospodaření si církev nesmí nakoupit motorové pily.) Také požadavek, aby byl v základním dokumentu celé církve předem vymezen předmět podnikání, je nesplnitelný, a lze jej bez nadsázky označit za šikanu ze strany státu, neboť takový požadavek není kladen ani na podnikatele.

Toto je souhrn nejdůležitějších výhrad ČBK a ERC k návrhu zákona přijatého Poslaneckou sněmovnou PČR a předloženému ke schválení Senátu PČR. Jeho případné schválení by církve pokládaly za diskriminační opatření, které by omezovalo jejich dosavadní svobody zaručené ústavou a současnými zákony.

Související články

Další aktuality

Papež přijal křesťany, kteří uprchli z Afghánistánu

Vatikán. Před středeční generální audiencí se papež František setkal s asi patnácti lidmi, včetně sedmi dětí, kteří mu vyprávěli o svém útěku z Afgánistánu do Itálie: „Čtyři dny a noci jsme byli zavření ve sklepě ze strachu, že nás zatknou.“ Zprávu o setkání přináší dnešní vydání deníku Svatého stolce, L´Osservatore Romano.
23.09.2021

Pavel Svoboda: Svoboda vyznání se týká každého člověka, i nevěřícího

Pavel Svoboda je bývalým europoslancem za KDU-ČSL, expertem na evropské právo a „otcem“ Červené středy v České republice. Mezinárodní akce Červená středa se letos v České republice uskuteční již počtvrté, a to 24. listopadu, kdy se po celé zemi, ale také ve světě, rozsvítí načerveno stovky budov, modliteben a kostelů. Proč si pronásledované pro víru připomínáme a odkud se tato připomínka vzala?
23.09.2021

Celostátní akce Den Charity začala. Předvedeme vám, co umíme

Oslavme to spolu! V těchto dnech probíhá série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce. Dny otevřených dveří, kulturní akce, či bohoslužby se konají od začátku září a pokračují i během října. „Máme čím se pochlubit, ale bez zájemců, příznivců a dárců, kteří nás podporují, bychom svoji práci dělat nemohli,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo a předem děkuje návštěvníkům akcí za dodržení všech platných bezpečnostních pravidel.
23.09.2021

Arcibiskup Gänswein: Emeritní papež se stále aktivně podílí na životě církve

Emeritní papež Benedikt XVI. se i nadále aktivně podílí na životě církve, uvedl pro německou redakci Vatikánského rozhlasu jeho osobní sekretář. Arcibiskup Georg Gänswein byl jedním z přednášejících na letošním setkání kruhu nových studentů Josepha Ratzingera, které se zabývalo vykoupením a Božím příslibem spásy.
23.09.2021

Konference církevních škol a školských zařízení 2021

Dovolujeme si vás všechny pozvat na další KONFERENCI CÍRKEVNÍCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ, která letos proběhne ve dnech 10. - 12. listopadu 2021 v Parkhotelu Plzeň. On-line přihlašování se uzavírá dne 27. 9. 2021. Přihlásit se můžete zde: http://sk.cirkev.cz/ Pokud máte o účast na konferenci zájem, přihlaste se, pokud možno, obratem. Věnujte, prosím, přihlašování náležitou pozornost. Veškeré bližší informace a program naleznete v přílohách.
23.09.2021