Prohlášení k návrhu zákona o církvích

Přinášíme plné znění společného prohlášení tiskového střediska České biskupské konference a sekretariátu Ekumenické rady církví v ČR k návrhu zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností.
Publikováno: 12. 10. 2001 19:00

Praha: Tiskový mluvčí České biskupské konference (ČBK) P. Daniel Herman a vedoucí tajemnice Ekumenické rady církví (ERC) v ČR Naděje Mandysová vydávají následující společné prohlášení k návrhu zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností:

Konstatujeme, že církve jsou znepokojeny omezováním dosavadní svobody, které se díky zákonu č. 308 z roku 1991 těšily. Prohlašujeme, že návrh zákona, který byl předložen Ministerstvem kultury ČR Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (PČR), nebyl se zástupci církví před předložením do Parlamentu řádně projednán.

Zákon zasahuje do práva církví a náboženských společností zřizovat své instituce, které jsou zaměřeny na tradiční působení církví v oblasti sociální a charitativní. Návrh znění zákona může vytvářet nebezpečí vyškrtnutí charit a diakonií z evidence církevních právnických osob.

Zákon omezuje dosavadní právo církví rozhodovat o svých vnitřních záležitostech a staví je do role organizací podřízených státu, nad kterými se zavádějí mnohá nová administrativní opatření a kontroly. Registrující státní orgán by mohl také jakékoliv rozhodnutí církve o zřízení nebo zrušení církevní právnické osoby ovlivnit nebo blokovat.

Pro církve bylo podnikání důležitou složkou financování. Podnikání církví zákon ztěžuje tím, že možnost církví podnikat radikálně omezuje diskriminačním ustanovením, že se smí dosažený zisk použít jen k naplnění cílů činnosti církve a náboženské společnosti, tedy nikoli také k podnikání samotnému. (V praxi to znamená, že například z výnosu lesního hospodaření si církev nesmí nakoupit motorové pily.) Také požadavek, aby byl v základním dokumentu celé církve předem vymezen předmět podnikání, je nesplnitelný, a lze jej bez nadsázky označit za šikanu ze strany státu, neboť takový požadavek není kladen ani na podnikatele.

Toto je souhrn nejdůležitějších výhrad ČBK a ERC k návrhu zákona přijatého Poslaneckou sněmovnou PČR a předloženému ke schválení Senátu PČR. Jeho případné schválení by církve pokládaly za diskriminační opatření, které by omezovalo jejich dosavadní svobody zaručené ústavou a současnými zákony.

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019