Prohlášení k návrhu zákona o církvích

Přinášíme plné znění společného prohlášení tiskového střediska České biskupské konference a sekretariátu Ekumenické rady církví v ČR k návrhu zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností.
Publikováno: 12. 10. 2001 19:00

Praha: Tiskový mluvčí České biskupské konference (ČBK) P. Daniel Herman a vedoucí tajemnice Ekumenické rady církví (ERC) v ČR Naděje Mandysová vydávají následující společné prohlášení k návrhu zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností:

Konstatujeme, že církve jsou znepokojeny omezováním dosavadní svobody, které se díky zákonu č. 308 z roku 1991 těšily. Prohlašujeme, že návrh zákona, který byl předložen Ministerstvem kultury ČR Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (PČR), nebyl se zástupci církví před předložením do Parlamentu řádně projednán.

Zákon zasahuje do práva církví a náboženských společností zřizovat své instituce, které jsou zaměřeny na tradiční působení církví v oblasti sociální a charitativní. Návrh znění zákona může vytvářet nebezpečí vyškrtnutí charit a diakonií z evidence církevních právnických osob.

Zákon omezuje dosavadní právo církví rozhodovat o svých vnitřních záležitostech a staví je do role organizací podřízených státu, nad kterými se zavádějí mnohá nová administrativní opatření a kontroly. Registrující státní orgán by mohl také jakékoliv rozhodnutí církve o zřízení nebo zrušení církevní právnické osoby ovlivnit nebo blokovat.

Pro církve bylo podnikání důležitou složkou financování. Podnikání církví zákon ztěžuje tím, že možnost církví podnikat radikálně omezuje diskriminačním ustanovením, že se smí dosažený zisk použít jen k naplnění cílů činnosti církve a náboženské společnosti, tedy nikoli také k podnikání samotnému. (V praxi to znamená, že například z výnosu lesního hospodaření si církev nesmí nakoupit motorové pily.) Také požadavek, aby byl v základním dokumentu celé církve předem vymezen předmět podnikání, je nesplnitelný, a lze jej bez nadsázky označit za šikanu ze strany státu, neboť takový požadavek není kladen ani na podnikatele.

Toto je souhrn nejdůležitějších výhrad ČBK a ERC k návrhu zákona přijatého Poslaneckou sněmovnou PČR a předloženému ke schválení Senátu PČR. Jeho případné schválení by církve pokládaly za diskriminační opatření, které by omezovalo jejich dosavadní svobody zaručené ústavou a současnými zákony.

Související články

Další aktuality

Papež Thajcům: Jste lid úsměvu

Dnešním dnem začal oficiální program papežovy návštěvy v Bangkoku. Dopoledne se Svatý otec setkal s předsedou thajské vlády a veřejnými činiteli. Poté následovala návštěva u nejvyššího patriarchy buddhistů a nemocnice St. Louis. Posledním bodem programu byla mše svatá, která se konala na národním stadiónu.
21.11.2019

Papež František dorazil do Thajska

Dnes v brzkých ranních hodinách středoevropského času dorazil papež František do Thajska, kde zahájil svoji 32. zahraniční cestu. Na letišti v Bangkoku ho kromě oficiální delegace přivítala i jeho sestřenice řeholnice Ana Rosa Sivoriová, která uvedla, že v zemi panuje tzv. „papežská horečka“, neboť všichni chtějí vidět papeže.
20.11.2019

Vyjádření kardinála Dominika Duky k rozhodnutí Krajského soudu v Brně

Přinášíme vyjádření kardinála Dominika Duky k dnešnímu rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který zamítl žalobu ohledně omluvy Brněnských divadel za uvedení hry O. Frljiče.
20.11.2019

Ignác Stuchlý pokročil směrem k blahořečení

Dne 5. listopadu 2019 se sešel poradní sbor teologů-konzultorů při vatikánské Kongregaci pro blahořečení a jednomyslně schválili dokument o hrdinských ctnostech Božího služebníka Ignáce Stuchlého (1869–1953), od jehož narození v polovině prosince uplyne 150 let. Je to druhý krůček k oficiálnímu prohlášení zakladatele českého salesiánského díla za „ctihodného“. Třetím krokem bude schválení kauzy od kardinálů téže kongregace.
20.11.2019

Tomáš Kraus: Zájem veřejnosti o Červenou středu nás velmi potěšil

Příští středu 27. listopadu se v Praze a v dalších městech a obcích ČR uskuteční iniciativa Červená středa (#RedWednesday), která chce veřejně připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Při této příležitosti jsme udělali rozhovor s Tomášem Krausem, tajemníkem Federace židovských obcí, která se na této akci podílí společně s ČBK a ERC.
20.11.2019