Poselství prezidenta Václava Havla představitelům světových náboženství

Publikováno: 17. 10. 2001 12:00

Praha: Prezident České republiky Václav Havel pronesl 16.10. při multireligiozním shromáždění ve Svatovítské katedrále - v rámci konference Forum 2000 - následující poselství:

Nedávno otřásl světem krutý útok teroristů na New York. Tato událost byla jedním z mnoha soudobých projevů pohrdání životem, základními lidskými právy a etikou lidského soužití, pohrdání, které je dnes o to nebezpečnější, oč dokonalejší technikou disponuje.

Veden hlasem svého svědomí odhodlal jsem se spolu se svými přáteli a spolupracovníky, s nimiž už po léta pořádáme konferenci Forum 2000, oslovit vás, přední představitele největších světových náboženství, kteří jste přítomni zde, na této společné meditaci v pražské katedrále, i všechny další, kteří tu přítomni nejsou, abyste ve světle nedávné hrozné události zvážili možnosti své hlubší spolupráce.

Oslovujeme vás z české země, jejíž minulost je poznamenána krutým násilím vedeným ve jménu náboženství.

Oslovujeme vás ve chvíli, kdy se v Praze už popáté na našem Foru sešli myslitelé, vědci, politici, umělci a náboženští představitelé ze všech kontinentů, aby společně rozmlouvali o nadějích a obavách, perspektivách a ohroženích, jež provázejí lidstvo na počátku nového milénia.

Posvátná Písma a ctihodné tradice všech velkých světových náboženství jsou zdroji duchovní energie, kterou náš svět nezbytně potřebuje - dnes určitě víc než kdykoliv v minulosti. Státníci, politici a další veřejní činitelé nemohou plně dostát své odpovědnosti za mír, respekt k lidským právům a obecnou prosperitu, budou-li odcizeni duchovním kořenům svých kultur, které reprezentujete vy. Pokorná otevřenost všemu, co z těchto kořenů proudí nebo může proudit do mysli soudobého lidstva, je podle našeho hlubokého přesvědčení jedním ze základních klíčů k uzdravení tohoto nemocného světa.

Náš svět je propojen tisícerými způsoby v jednu globální civilizaci, byť nesmírně rozrůzněnou. Nedávné události v USA nám drasticky ukázaly, jak rychle se může globalizovat zlo. Zločin, násilí, fanatismus, arogance, sobectví, bezohlednost k lidem, národům i přírodě se šíří po celé planetě a využívají všech závratných vymožeností dnešní vědy a techniky.

Proto si myslíme, že čas dozrál k tomu, aby se v zájmu "globalizace dobra" daleko víc než dosud spojovaly síly všech, kteří cítí odpovědnost za budoucnost lidského rodu na této planetě. Nejdůležitější zdroje duchovní inspirace a mravní síly k takovému spojování spatřujeme v srdci všech světových náboženství. Význam vaší práce je proto veliký a nezastupitelný. Prosíme vás, abyste využili veškeré své autority ke společnému boji se vším, co ohrožuje důstojný lidský život, a abyste společně čelili všem pokusům zahalovat nenávist a násilí rouškou náboženské argumentace či jejich projevy zdůvodňovat zvráceně pokřiveným výkladem svatých slov, symbolů a tradic. Prosíme, pokračujte ve všech snahách o hlubší vzájemné poznání a dialog světových náboženství, jakož i o dialog představitelů duchovní moci s těmi, kteří spoluutvářejí podobu našeho světa, ať už v politice, hospodářství či vědě. Prosíme, podporujte všechny, kdo se snaží hledat to, co je společné různým náboženstvím, a kdo poukazují na význam pokory, lásky k bližnímu a úcty k řádu přírody a vesmíru.

Domníváme se, že nastal čas vytvářet jakousi "velkou duchovní koalici", která by prohlubovala dosud existující snahy o spolupráci světových náboženství a jejich společné úsilí společně se postavit proti silám zmaru ve jménu úcty k životu a důstojnosti člověka, bratrství a rovnosti národů, spravedlivých světových poměrů a ohledu na zájmy budoucích generací. Úkolem takovéto "duchovní koalice" by bylo hledat a prosazovat základní etické hodnoty, na nichž se shodují všichni lidé dobré vůle, a v duchu těchto hodnot společně působit na život světového společenství.

Související články

Další aktuality

Programové tipy Radia Proglas na 43. týden 2019

V týdnu od 21. října se můžete těšit na pořad věnovaný poutnímu místu Zlatice v Podkrkonoší nebo rozhovor s novinářem Josefem Pazderkou.
18.10.2019

Apoštolský vikář Aleppa: Turci napadli region s mučednickou minulostí

Mučednickou minulost regionu na turecko-syrské hranici připomíná také apoštolský vikář Aleppa Georges Abou Kazen. Jak říká v rozhovoru pro Vatican News, Kurdové nejsou jedinou obětí tureckého útoku.
18.10.2019

John Henry Newman: Světec pro dnešní dobu

Papež František v neděli 13. října v Římě svatořečil Johna Henryho Newmana (1801–1890). Nový světec prožil téměř celé 19. století, první polovinu svého života jako anglikán a druhou polovinu jako katolík. Byl knězem, oblíbeným kazatelem, spisovatelem a význačným teologem obou církví. Ačkoli žil už před delší dobou, stále má dnešním lidem co říct, jak to dosvědčuje také následujících devět oblastí, které nastínil Jack Valero, koordinátor Výboru pro Newmanovu kanonizaci zodpovědný za tisk a média.
18.10.2019

Beatifikační proces Chiary Lubichové postupuje do Vatikánu

Beatifikační proces zakladatelky hnutí fokokoláre Chiary Lubichové vstupuje do druhého stupně. V neděli 10. listopadu bude v katedrále sv. Petra ve Frascati u Říma zakončena diecézní fáze procesu. Pokračovat bude ve Vatikánu, na Kongregaci pro svatořečení.
17.10.2019

Justitia et Pax: Žít společně v Evropě - poučení ze Slovenska

Zveřejňujeme text závěrečného prohlášení mezinárodní Konference evropských komisí pro spravedlnost a mír, které se konalo 11. – 14. října 2019 v Bratislavě.
17.10.2019