Poselství prezidenta Václava Havla představitelům světových náboženství

Publikováno: 17. 10. 2001 10:00

Praha: Prezident České republiky Václav Havel pronesl 16.10. při multireligiozním shromáždění ve Svatovítské katedrále - v rámci konference Forum 2000 - následující poselství:

Nedávno otřásl světem krutý útok teroristů na New York. Tato událost byla jedním z mnoha soudobých projevů pohrdání životem, základními lidskými právy a etikou lidského soužití, pohrdání, které je dnes o to nebezpečnější, oč dokonalejší technikou disponuje.

Veden hlasem svého svědomí odhodlal jsem se spolu se svými přáteli a spolupracovníky, s nimiž už po léta pořádáme konferenci Forum 2000, oslovit vás, přední představitele největších světových náboženství, kteří jste přítomni zde, na této společné meditaci v pražské katedrále, i všechny další, kteří tu přítomni nejsou, abyste ve světle nedávné hrozné události zvážili možnosti své hlubší spolupráce.

Oslovujeme vás z české země, jejíž minulost je poznamenána krutým násilím vedeným ve jménu náboženství.

Oslovujeme vás ve chvíli, kdy se v Praze už popáté na našem Foru sešli myslitelé, vědci, politici, umělci a náboženští představitelé ze všech kontinentů, aby společně rozmlouvali o nadějích a obavách, perspektivách a ohroženích, jež provázejí lidstvo na počátku nového milénia.

Posvátná Písma a ctihodné tradice všech velkých světových náboženství jsou zdroji duchovní energie, kterou náš svět nezbytně potřebuje - dnes určitě víc než kdykoliv v minulosti. Státníci, politici a další veřejní činitelé nemohou plně dostát své odpovědnosti za mír, respekt k lidským právům a obecnou prosperitu, budou-li odcizeni duchovním kořenům svých kultur, které reprezentujete vy. Pokorná otevřenost všemu, co z těchto kořenů proudí nebo může proudit do mysli soudobého lidstva, je podle našeho hlubokého přesvědčení jedním ze základních klíčů k uzdravení tohoto nemocného světa.

Náš svět je propojen tisícerými způsoby v jednu globální civilizaci, byť nesmírně rozrůzněnou. Nedávné události v USA nám drasticky ukázaly, jak rychle se může globalizovat zlo. Zločin, násilí, fanatismus, arogance, sobectví, bezohlednost k lidem, národům i přírodě se šíří po celé planetě a využívají všech závratných vymožeností dnešní vědy a techniky.

Proto si myslíme, že čas dozrál k tomu, aby se v zájmu "globalizace dobra" daleko víc než dosud spojovaly síly všech, kteří cítí odpovědnost za budoucnost lidského rodu na této planetě. Nejdůležitější zdroje duchovní inspirace a mravní síly k takovému spojování spatřujeme v srdci všech světových náboženství. Význam vaší práce je proto veliký a nezastupitelný. Prosíme vás, abyste využili veškeré své autority ke společnému boji se vším, co ohrožuje důstojný lidský život, a abyste společně čelili všem pokusům zahalovat nenávist a násilí rouškou náboženské argumentace či jejich projevy zdůvodňovat zvráceně pokřiveným výkladem svatých slov, symbolů a tradic. Prosíme, pokračujte ve všech snahách o hlubší vzájemné poznání a dialog světových náboženství, jakož i o dialog představitelů duchovní moci s těmi, kteří spoluutvářejí podobu našeho světa, ať už v politice, hospodářství či vědě. Prosíme, podporujte všechny, kdo se snaží hledat to, co je společné různým náboženstvím, a kdo poukazují na význam pokory, lásky k bližnímu a úcty k řádu přírody a vesmíru.

Domníváme se, že nastal čas vytvářet jakousi "velkou duchovní koalici", která by prohlubovala dosud existující snahy o spolupráci světových náboženství a jejich společné úsilí společně se postavit proti silám zmaru ve jménu úcty k životu a důstojnosti člověka, bratrství a rovnosti národů, spravedlivých světových poměrů a ohledu na zájmy budoucích generací. Úkolem takovéto "duchovní koalice" by bylo hledat a prosazovat základní etické hodnoty, na nichž se shodují všichni lidé dobré vůle, a v duchu těchto hodnot společně působit na život světového společenství.

Související články

Další aktuality

Papež přijal křesťany, kteří uprchli z Afghánistánu

Vatikán. Před středeční generální audiencí se papež František setkal s asi patnácti lidmi, včetně sedmi dětí, kteří mu vyprávěli o svém útěku z Afgánistánu do Itálie: „Čtyři dny a noci jsme byli zavření ve sklepě ze strachu, že nás zatknou.“ Zprávu o setkání přináší dnešní vydání deníku Svatého stolce, L´Osservatore Romano.
23.09.2021

Pavel Svoboda: Svoboda vyznání se týká každého člověka, i nevěřícího

Pavel Svoboda je bývalým europoslancem za KDU-ČSL, expertem na evropské právo a „otcem“ Červené středy v České republice. Mezinárodní akce Červená středa se letos v České republice uskuteční již počtvrté, a to 24. listopadu, kdy se po celé zemi, ale také ve světě, rozsvítí načerveno stovky budov, modliteben a kostelů. Proč si pronásledované pro víru připomínáme a odkud se tato připomínka vzala?
23.09.2021

Celostátní akce Den Charity začala. Předvedeme vám, co umíme

Oslavme to spolu! V těchto dnech probíhá série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce. Dny otevřených dveří, kulturní akce, či bohoslužby se konají od začátku září a pokračují i během října. „Máme čím se pochlubit, ale bez zájemců, příznivců a dárců, kteří nás podporují, bychom svoji práci dělat nemohli,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo a předem děkuje návštěvníkům akcí za dodržení všech platných bezpečnostních pravidel.
23.09.2021

Arcibiskup Gänswein: Emeritní papež se stále aktivně podílí na životě církve

Emeritní papež Benedikt XVI. se i nadále aktivně podílí na životě církve, uvedl pro německou redakci Vatikánského rozhlasu jeho osobní sekretář. Arcibiskup Georg Gänswein byl jedním z přednášejících na letošním setkání kruhu nových studentů Josepha Ratzingera, které se zabývalo vykoupením a Božím příslibem spásy.
23.09.2021

Konference církevních škol a školských zařízení 2021

Dovolujeme si vás všechny pozvat na další KONFERENCI CÍRKEVNÍCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ, která letos proběhne ve dnech 10. - 12. listopadu 2021 v Parkhotelu Plzeň. On-line přihlašování se uzavírá dne 27. 9. 2021. Přihlásit se můžete zde: http://sk.cirkev.cz/ Pokud máte o účast na konferenci zájem, přihlaste se, pokud možno, obratem. Věnujte, prosím, přihlašování náležitou pozornost. Veškeré bližší informace a program naleznete v přílohách.
23.09.2021