Křesťanství ve 3. tisíciletí křesťanského věku - výtvarná soutěž

Výsledky výtvarné soutěže budou zveřejněny 19.10. v Náchodě.
Publikováno: 18. 10. 2001 12:00

Náchod: Výtvarnou soutěž v oboru grafických technik, kreseb a maleb na téma "Křesťanství ve 3. tisíciletí křesťanského věku - Setkání křesťanské morálky, myšlenek i činů se životem nenáboženského světa dnešních dnů" vyhlásila pracovní komise pro 12. ročník Dnů česko-polské křesťanské kultury. Kategorie A byla vyhrazena dospělým a mládeži od 15 let, do kategorie B mohly své práce přihlásit děti do 15 let. Uzávěrka byla posledního září t.r. Osmdesáti výtvarnými díly však byla obsazena jen kategorie B.

Předání odměn a setkání s autory vítězných prací i s jejich pedagogy se uskuteční v pátek 19. října od 9.00 hodin v náchodském Okresním muzeu (Masarykovo nám.), kde bude současně zahájena také výstava o partnerství měst Náchoda a Kladska. Vítězné práce budou k vidění v Okresním muzeu Náchod od 20.10. a přinese je na svých stránkách také Náchodský zpravodaj v listopadu, kdy vyjde zvláštní číslo ve spolupráci se Státní galerií výtvarného umění v Náchodě.

Kontakt: Daniel Kvasnička; tel: 0441/42 73 32; mobil: 0604/94 77 39; e-mail: cbnachod@iol.cz.

Související články

Další aktuality

Papež Thajcům: Jste lid úsměvu

Dnešním dnem začal oficiální program papežovy návštěvy v Bangkoku. Dopoledne se Svatý otec setkal s předsedou thajské vlády a veřejnými činiteli. Poté následovala návštěva u nejvyššího patriarchy buddhistů a nemocnice St. Louis. Posledním bodem programu byla mše svatá, která se konala na národním stadiónu.
21.11.2019

Papež František dorazil do Thajska

Dnes v brzkých ranních hodinách středoevropského času dorazil papež František do Thajska, kde zahájil svoji 32. zahraniční cestu. Na letišti v Bangkoku ho kromě oficiální delegace přivítala i jeho sestřenice řeholnice Ana Rosa Sivoriová, která uvedla, že v zemi panuje tzv. „papežská horečka“, neboť všichni chtějí vidět papeže.
20.11.2019

Vyjádření kardinála Dominika Duky k rozhodnutí Krajského soudu v Brně

Přinášíme vyjádření kardinála Dominika Duky k dnešnímu rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který zamítl žalobu ohledně omluvy Brněnských divadel za uvedení hry O. Frljiče.
20.11.2019

Ignác Stuchlý pokročil směrem k blahořečení

Dne 5. listopadu 2019 se sešel poradní sbor teologů-konzultorů při vatikánské Kongregaci pro blahořečení a jednomyslně schválili dokument o hrdinských ctnostech Božího služebníka Ignáce Stuchlého (1869–1953), od jehož narození v polovině prosince uplyne 150 let. Je to druhý krůček k oficiálnímu prohlášení zakladatele českého salesiánského díla za „ctihodného“. Třetím krokem bude schválení kauzy od kardinálů téže kongregace.
20.11.2019

Tomáš Kraus: Zájem veřejnosti o Červenou středu nás velmi potěšil

Příští středu 27. listopadu se v Praze a v dalších městech a obcích ČR uskuteční iniciativa Červená středa (#RedWednesday), která chce veřejně připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Při této příležitosti jsme udělali rozhovor s Tomášem Krausem, tajemníkem Federace židovských obcí, která se na této akci podílí společně s ČBK a ERC.
20.11.2019