Křesťanství ve 3. tisíciletí křesťanského věku - výtvarná soutěž

Výsledky výtvarné soutěže budou zveřejněny 19.10. v Náchodě.
Publikováno: 18. 10. 2001 12:00

Náchod: Výtvarnou soutěž v oboru grafických technik, kreseb a maleb na téma "Křesťanství ve 3. tisíciletí křesťanského věku - Setkání křesťanské morálky, myšlenek i činů se životem nenáboženského světa dnešních dnů" vyhlásila pracovní komise pro 12. ročník Dnů česko-polské křesťanské kultury. Kategorie A byla vyhrazena dospělým a mládeži od 15 let, do kategorie B mohly své práce přihlásit děti do 15 let. Uzávěrka byla posledního září t.r. Osmdesáti výtvarnými díly však byla obsazena jen kategorie B.

Předání odměn a setkání s autory vítězných prací i s jejich pedagogy se uskuteční v pátek 19. října od 9.00 hodin v náchodském Okresním muzeu (Masarykovo nám.), kde bude současně zahájena také výstava o partnerství měst Náchoda a Kladska. Vítězné práce budou k vidění v Okresním muzeu Náchod od 20.10. a přinese je na svých stránkách také Náchodský zpravodaj v listopadu, kdy vyjde zvláštní číslo ve spolupráci se Státní galerií výtvarného umění v Náchodě.

Kontakt: Daniel Kvasnička; tel: 0441/42 73 32; mobil: 0604/94 77 39; e-mail: cbnachod@iol.cz.

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019