Mladí lidé se připravují na službu dobrovolníků

První setkání kandidátů dobrovolné služby mládeže v katolické církvi se koná tento víkend v Praze.
Publikováno: 18. 10. 2001 19:00

Praha: První přípravné setkání mladých lidí, kteří přijali výzvu biskupů a mají zájem věnovat rok svého života službě v církvi jako dobrovolníci, se koná od 19.10. v pražském Arcidiecézním centru života mládeže Nazaret. Do této chvíle se přihlásili 4 mladí lidé z Čech a 15 z Moravy. Dá se předpokládat, že se do tohoto prvního roku přípravy dodatečně přihlásí další zájemci. Sekce pro mládež České biskupské konference, která celý projekt dobrovolné služby mladých lidí v katolické církvi zaštiťuje, předpokládá, že bude přijímat zájemce do konce listopadu.

Mladí kandidáti dobrovolné služby projdou roční přípravou. Ta se bude konat v různých centrech života mládeže. Přípravný kurz obsahuje duchovní rovinu, rovinu katechetického vzdělání a samozřejmě také metodiku práce s dětmi a mládeží. Během roku budou vybráni ti mladí lidé, kteří pak od září 2002 nastoupí ve skupinkách na fary.
Dá se říci, že tento víkend je začátkem něčeho zcela nového, co může postupně pro církev a její službu ve společnosti mnoho znamenat.

Bližší informace: www.volny.cz/dobrovolnik.

Související články