Mladí lidé se připravují na službu dobrovolníků

První setkání kandidátů dobrovolné služby mládeže v katolické církvi se koná tento víkend v Praze.
Publikováno: 18. 10. 2001 19:00

Praha: První přípravné setkání mladých lidí, kteří přijali výzvu biskupů a mají zájem věnovat rok svého života službě v církvi jako dobrovolníci, se koná od 19.10. v pražském Arcidiecézním centru života mládeže Nazaret. Do této chvíle se přihlásili 4 mladí lidé z Čech a 15 z Moravy. Dá se předpokládat, že se do tohoto prvního roku přípravy dodatečně přihlásí další zájemci. Sekce pro mládež České biskupské konference, která celý projekt dobrovolné služby mladých lidí v katolické církvi zaštiťuje, předpokládá, že bude přijímat zájemce do konce listopadu.

Mladí kandidáti dobrovolné služby projdou roční přípravou. Ta se bude konat v různých centrech života mládeže. Přípravný kurz obsahuje duchovní rovinu, rovinu katechetického vzdělání a samozřejmě také metodiku práce s dětmi a mládeží. Během roku budou vybráni ti mladí lidé, kteří pak od září 2002 nastoupí ve skupinkách na fary.
Dá se říci, že tento víkend je začátkem něčeho zcela nového, co může postupně pro církev a její službu ve společnosti mnoho znamenat.

Bližší informace: www.volny.cz/dobrovolnik.

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019