Mladí lidé se připravují na službu dobrovolníků

První setkání kandidátů dobrovolné služby mládeže v katolické církvi se koná tento víkend v Praze.
Publikováno: 18. 10. 2001 19:00

Praha: První přípravné setkání mladých lidí, kteří přijali výzvu biskupů a mají zájem věnovat rok svého života službě v církvi jako dobrovolníci, se koná od 19.10. v pražském Arcidiecézním centru života mládeže Nazaret. Do této chvíle se přihlásili 4 mladí lidé z Čech a 15 z Moravy. Dá se předpokládat, že se do tohoto prvního roku přípravy dodatečně přihlásí další zájemci. Sekce pro mládež České biskupské konference, která celý projekt dobrovolné služby mladých lidí v katolické církvi zaštiťuje, předpokládá, že bude přijímat zájemce do konce listopadu.

Mladí kandidáti dobrovolné služby projdou roční přípravou. Ta se bude konat v různých centrech života mládeže. Přípravný kurz obsahuje duchovní rovinu, rovinu katechetického vzdělání a samozřejmě také metodiku práce s dětmi a mládeží. Během roku budou vybráni ti mladí lidé, kteří pak od září 2002 nastoupí ve skupinkách na fary.
Dá se říci, že tento víkend je začátkem něčeho zcela nového, co může postupně pro církev a její službu ve společnosti mnoho znamenat.

Bližší informace: www.volny.cz/dobrovolnik.

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019