První homilie nového nuncia v ČR

Přinášíme plný text promluvy nuncia Erwina J. Endera při jeho první veřejné bohoslužbě v ČR.
Publikováno: 18. 10. 2001 20:00

Praha: Apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Erwin Josef Ender byl hlavním celebrantem dnešní slavnostní bohoslužby u příležitosti 23. výročí volby papeže Jana Pavla II. ve Svatovítské katedrále na Pražském hradě. Zároveň se jednalo o první oficiální setkání nového nuncia s veřejností. Arcibiskup Ender pronesl při mši následující homilii:

Milí spolubratři v biskupském a kněžském úřadě, milí řeholníci, řeholnice, milí bratři a milé sestry v Kristu!

1. Po svém prvním srdečném pozdravu na začátku dnešní eucharistické slavnosti bych, jakožto apoštolský nuncius, chtěl předat na počátku své homilie tentýž bratrský pozdrav i všem občanům této země, zvláště spolubratřím v ostatních křesťanských církvích a náboženských společenstvích. Doufám, že se v budoucnu s mnohými z vás také osobně seznámím.
Ještě jednou upřímně děkuji za velmi dojemné a srdečné přijetí, kterého se mi od vás dostalo již v den mého příjezdu do Prahy, 15. srpna. Děkuji také médiím, která podrobně informovala o mém jmenování zástupcem papeže v České republice a o mém příjezdu. Jejich zprávám vděčím za to, že si tu zřejmě mohu ušetřit další důkladné osobní představování.
Moje současné povolání do České republiky je pro mne celkově třetím posláním zástupce papeže v nějaké zemi. Po svém působení na místě apoštolského nuncia v Súdánu a ve třech pobaltských zemích jsem se nyní přiblížil k místu, odkud pocházím. Hrabství Kladsko v Dolním Slezsku, kde jsem se narodil, patřilo církevně, jak je známo, po mnoho staletí k pražské arcidiecézi. Kdyby po nešťastné válce nenásledoval ještě odsun, byl bych dnes dozajista knězem této místní církve.
Svou spřízněnost s tímto městem a touto zemí jsem dále mohl prohloubit několika dřívějšími návštěvami. Za svého dlouholetého působení v Římě jsem se mnohokrát osobně setkal s kardinálem Beranem, kdy se po dlouhé internaci mohl zúčastnit alespoň posledních zasedání Druhého vatikánského koncilu, a později také s kardinálem Tomáškem během jeho pozdějších častých návštěv Věčného města. Mé osobní tajné přání, abych jednou mohl z pověření Svatého stolce posloužit své bývalé církvi v této zemi, se mi nyní, po překvapivém pověření Svatým otcem, vyplnilo rychleji, než jsem očekával. Jsem za to Boží prozřetelnosti hluboce vděčný.

2. Nedávno mi byla položena následující otázka: "Excelence, během své služby jste poznal různé země. S jakým očekáváním a s jakým postojem jste k nám přišel?" Odpověděl jsem, že v každé zemi, v Súdánu, v Litvě, v Lotyšsku, v Estonsku a nyní v Česku, jsem pokaždé nalezl a zčásti prožil, či ještě prožívám, osobitou historii s jejími výzvami, možnostmi, těžkostmi a bolestmi. Všechny tyto země se od sebe navzájem liší, přesto však naděje a očekávání lidí jsou stejné: totiž moci žít v míru, spravedlnosti a jistotě.
Místní církve, jimž jsem v těchto zemích mohl jako papežský zástupce po několik let sloužit, sdílejí těžkosti lidí v daných politických, společenských a hospodářských poměrech. Není snadné být křesťanem uprostřed převládající většiny muslimů v Súdánu. Není snadné být křesťanem v dnešním Estonsku, kde se téměř osmdesát procent obyvatel již nehlásí ke křesťanskému vyznání. Stejně tak není snadné být křesťanem v mnoha našich západních zemích, kde hrozí, že zběsilá honba za materiálním blahobytem, za životními požitky a za iluzorním pozemským rájem potlačí smysl pro náboženství.
Již před svým příjezdem do Prahy jsem se z tisku dozvěděl o výsledcích posledního sčítání lidu ve vaší zemi, zejména o ubývajícím počtu osob, které se ještě hlásí k některé křesťanské církvi. Stejně jako v některých jiných dřívějších komunistických zemích je to smutný důsledek půlstoletí ateistické propagandy a výchovy. Přesto by nás to nemělo odradit, nýbrž naopak by nám to mělo dodat odvahy, mělo by to být pro nás pobídkou. Naše svědectví víry je právě proto dnes ještě cennější a nezbytnější než kdy předtím. Naše víra se neopírá o statistické údaje, nýbrž pouze o Ježíše Krista, který, jak nám znovu připomnělo Velké jubileum, "je stejný vče

Související články

Další aktuality

Papež přijal křesťany, kteří uprchli z Afghánistánu

Vatikán. Před středeční generální audiencí se papež František setkal s asi patnácti lidmi, včetně sedmi dětí, kteří mu vyprávěli o svém útěku z Afgánistánu do Itálie: „Čtyři dny a noci jsme byli zavření ve sklepě ze strachu, že nás zatknou.“ Zprávu o setkání přináší dnešní vydání deníku Svatého stolce, L´Osservatore Romano.
23.09.2021

Pavel Svoboda: Svoboda vyznání se týká každého člověka, i nevěřícího

Pavel Svoboda je bývalým europoslancem za KDU-ČSL, expertem na evropské právo a „otcem“ Červené středy v České republice. Mezinárodní akce Červená středa se letos v České republice uskuteční již počtvrté, a to 24. listopadu, kdy se po celé zemi, ale také ve světě, rozsvítí načerveno stovky budov, modliteben a kostelů. Proč si pronásledované pro víru připomínáme a odkud se tato připomínka vzala?
23.09.2021

Celostátní akce Den Charity začala. Předvedeme vám, co umíme

Oslavme to spolu! V těchto dnech probíhá série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce. Dny otevřených dveří, kulturní akce, či bohoslužby se konají od začátku září a pokračují i během října. „Máme čím se pochlubit, ale bez zájemců, příznivců a dárců, kteří nás podporují, bychom svoji práci dělat nemohli,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo a předem děkuje návštěvníkům akcí za dodržení všech platných bezpečnostních pravidel.
23.09.2021

Arcibiskup Gänswein: Emeritní papež se stále aktivně podílí na životě církve

Emeritní papež Benedikt XVI. se i nadále aktivně podílí na životě církve, uvedl pro německou redakci Vatikánského rozhlasu jeho osobní sekretář. Arcibiskup Georg Gänswein byl jedním z přednášejících na letošním setkání kruhu nových studentů Josepha Ratzingera, které se zabývalo vykoupením a Božím příslibem spásy.
23.09.2021

Konference církevních škol a školských zařízení 2021

Dovolujeme si vás všechny pozvat na další KONFERENCI CÍRKEVNÍCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ, která letos proběhne ve dnech 10. - 12. listopadu 2021 v Parkhotelu Plzeň. On-line přihlašování se uzavírá dne 27. 9. 2021. Přihlásit se můžete zde: http://sk.cirkev.cz/ Pokud máte o účast na konferenci zájem, přihlaste se, pokud možno, obratem. Věnujte, prosím, přihlašování náležitou pozornost. Veškeré bližší informace a program naleznete v přílohách.
23.09.2021