TGM a jeho diskuse s teology v Hradci Králové

Panelová diskuse k 95. výročí rozpravy T.G. Masaryka s teology o náboženství se uskuteční 20.10. ve 14.00 hodin v Novém Adalbertinu.
Publikováno: 18. 10. 2001 19:00

Hradec Králové: Panelová diskuse k 95. výročí diskuse Tomáše G. Masaryka o náboženství, která se uskutečnila 23.10.1906 v Hradci Králové s místními teology, proběhne v sobotu 20. října od 14.00 hodin v Novém Adalbertinu.
Diskuse, pořádané královéhradeckým Diecézním teologickým institutem, se zúčastní historik PhDr. Jiří Kotyk, který představí svou studii věnovanou danému tématu, dále pak filozof a teolog doc.PhDr.ThDr. Karel Vrána a prof.PhDr. Petr Piťha. Úvodní pozdrav přednese arcibiskup Karel Otčenášek, nositel řádu TGM. Diskuse proběhne v rámci cyklu Teologie pro III. věk; je však otevřena širokému publiku.

Rozpravy, jejíž hlavní téma znělo "Náboženství a Bůh", se tehdy zúčastnilo na 500 posluchačů, mezi nimiž byli přítomni téměř všichni profesoři hradeckého semináře a mnoho kněží z města i okolí. Za katolickou stranu se diskuse zúčastnil ThDr. F. Reyl a prof. F. Šulc, za "pokrokáře" např. JUDr. T. Bartošek, redaktor Volné myšlenky. Hlavním řečníkem večera byl T.G. Masaryk, který svůj příspěvek později vydal v brožurce "Inteligence a náboženství".

Související články

Další aktuality

Papež František poslal církvi v Libanonu finanční dar 250 tisíc eur

Svatý otec poslal prostřednictvím Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji počáteční pomoc libanonské církvi ve výši 250 tisíc eur. Dar je určen pro potřeby místní církve a je výrazem pozornosti a otcovské blízkosti Svatého otce vůči postiženému lidu, který se nachází ve vážných obtížích.
07.08.2020

Obnovujeme živobytí na severu Iráku

Charita Česká republika spustila v březnu 2020 nový projekt, jehož cílem je podpora živobytí zranitelných rodin jak v městských, tak venkovských částech provincie Ninive na severu Iráku. Soustředíme se na komunity kolem měst Karakoš, Karemlaš a Bartella 30 minut jihovýchodně od Mosulu a 50 minut severozápadně od Erbílu.
07.08.2020

Papež: Užití atomovové energie k válečným cílům je nemorální

Papež František v poselství, adresovaném prefektovi hirošimské prefektury Hidehikovi Juzakimu, pozdravil účastníky včerejšího vzpomínkového aktu, který se uskutečnil u příležitosti pětasedmdesátého výročí svržení atomové bomby na toto japonské město. Římský biskup se v listě srdečně obrací zejména k obětem, které bombardování přežily a jimž se v japonštině říká „hibakuša“.
07.08.2020

Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný

Kongregace pro nauku víry dnes zveřejnila věroučnou nótu o slovech, kterými se udílí svátost křtu, a záporně odpověděla na dotaz, zda je platný křest udělený slovy: „My tě křtíme ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého“; zároveň prohlásila, že v případě této změněné formulace je třeba křest vykonat správně znovu. Svatý otec František přijal toto rozhodnutí letos 8. června a nařídil jej zveřejnit.
06.08.2020

Maronitský patriarcha prosí o pomoc

Libanonský kardinál Béchara Boutros Raï požádal mezinárodní společenství o pomoc raněnému Libanonu. V textu nazvaném „Výzva ke státům světa“ volá po vytvoření zvláštního fondu pro Libanon pod záštitou OSN. Maronitský patriarcha zdůrazňuje, že hlavní město Libanonu je zničeno a v důsledku dvou obrovských explozí vypadá, jako by se jím přehnala válka. Stovky rodin naráz přišly o dům.
06.08.2020