Nový kostel v Ostravě - Krásném Poli

Po více než 60 letech plánů se 20.10. splní věřícím v městském obvodu Ostrava - Krásné Pole sen o novém kostele.
Publikováno: 19. 10. 2001 21:00

Ostrava: Kostel, který si svépomocí vybudovali věřící v Krásném Poli v průběhu šesti let, vysvětí v sobotu 20. října v 15.00 hodin ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz. Nová víceúčelová církevní stavba, kterou projektoval ostravský architekt Richard Špaček, nabízí kromě prostoru k bohoslužbám také místnosti pro setkávání věřících. Městský obvod s více než 200 tisíci obyvateli se dočkal kostela po více než 60 letech úsilí místních věřících.

"V roce 1933 vznikla Jednota sv. Václava, která si dala za cíl postavit v Krásném Poli kostel," uvedl starosta sdružení Radim Výtisk, který dodal, že ze stavby sešlo celkem třikrát. "První iniciativu pohřbila 2. světová válka a v letech 1953 a 1968 politické poměry," uvedl Výtisk. O kostele, který je zasvěcen sv. Hedvice, se začalo hovořit znovu až v roce 1993, kdy byl položen základní kámen. "Stavěli jsme jej 6 let svépomocí. Všechny zednické, tesařské a jiné odborné práce jsme si udělali sami. Neměli jsme žádného hlavního dodavatele," dodal starosta sdružení. Přestože zatím nejsou sečteny všechny výdaje spojené se stavbou, interiérem a vybavením budovy, náklady nepřesáhnou - právě díky brigádníkům - 5 milionů korun.

Starosta městského obvodu Josef Homola soudí, že kostel je zpestřením života občanů Krásného Pole. "Chápu jej jako jednu z občanských vybaveností městského obvodu Krásné Pole se specifickým charakterem," řekl starosta Homola. Vedení obce se na stavbě kromě dodání dlažby podílelo také zprostředkováním dělníků na veřejně prospěšné práce a sháněním sponzorů.

Kostel, který spadá pod farnost Ostrava-Poruba, pojme až 200 věřících. Výzdobu keramickým reliéfem, který znázorňuje patronku kostela sv. Hedviku Slezskou, vytvořila ostravská výtvarnice Kateřina Gavlasová. Ve zvonici již rok visí a vyzvánějí 3 zvony, které budou od zítřka pravidelně dvakrát týdně svolávat věřící na bohoslužby. "Mše zde budou vždy v neděli a v pátek," uvedl porubský farář P. Josef Gazda, který se bude v Krásném Poli střídat s kaplany.

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 tis euro). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019