Sympozium k 10. výročí Teologické fakulty Jihočeské Univerzity

Publikováno: 19. 10. 2001 22:00

České Budějovice: Sympozium k výročí 10 let Teologické fakulty Jihočeské univerzity (TF JU) se uskuteční ve dnech 26.-27. listopadu v Českých Budějovicích. Z programu:

26.11.
9.30 Registrace
10.00 Veřejné slavnostní zasedání Vědecké rady TF, přivítání a slavnostní zahájení - prof.Ing. František Střeleček, CSc., rektor JU v Českých Budějovicích; prof.Dr. Josef Dolista, Th.D.,Ph.D., děkan TF JU; českobudějovický biskup Antonín Liška a četní hosté
Úvodní referáty: pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk a prof.Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., emeritní předseda České akademie věd
14.00 "Teologie v ČR po roce 1990" - královéhradecký biskup Dominik Duka
15.30 "Ekumenické výzvy české teologii" - prof.ThDr. Pavel Filipi, děkan Evangelické TF Univerzity Karlovy (UK) v Praze
19.00 Varhanní koncert v katedrále, následně společenské setkání na TF JU (Kněžská 8)

27.11.
9.00 "1Kor 14,23-25 a křesťanské zvěstování v sekularizované společnosti. Příspěvek k hermeneutické debatě" - prof.ThDr. Petr Pokorný, DrSc., Evangelická TF UK
10.30 "Armut als Herausforderung für Kirche und Theologie" - prof.Dr. Markus Lehner, Katholisch-Theologische Privatuniversität Linz (A)
14.00 "Měřítka 'dobré služby' v sociální a zdravotní oblasti" - PhDr. Bohumila Baštecká, Filozofická fakulta Univerzity Palackého (UP) v Olomouci
15.30 "Psychologické a sociální aspekty rodiny" - PhDr. Irena Sobotková, Csc., Filozofická fakulta UP
17.00 Zakončení sympozia - děkan TF JU prof.Dr. Josef Dolista, Th.D.,Ph.D.

Upozornění: Žádost o stravování a ubytování (oběd 26. a 27.11. - 50 Kč; nocleh z 26. na 27.11.) je třeba zaslat co nejdříve na adresu TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice; tel: 038/777 35 00 nebo 777 35 02; fax: 038/635 49 94; e-mail: kristan@tf.jcu.cz.

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020