Sympozium k 10. výročí Teologické fakulty Jihočeské Univerzity

Publikováno: 19. 10. 2001 22:00

České Budějovice: Sympozium k výročí 10 let Teologické fakulty Jihočeské univerzity (TF JU) se uskuteční ve dnech 26.-27. listopadu v Českých Budějovicích. Z programu:

26.11.
9.30 Registrace
10.00 Veřejné slavnostní zasedání Vědecké rady TF, přivítání a slavnostní zahájení - prof.Ing. František Střeleček, CSc., rektor JU v Českých Budějovicích; prof.Dr. Josef Dolista, Th.D.,Ph.D., děkan TF JU; českobudějovický biskup Antonín Liška a četní hosté
Úvodní referáty: pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk a prof.Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., emeritní předseda České akademie věd
14.00 "Teologie v ČR po roce 1990" - královéhradecký biskup Dominik Duka
15.30 "Ekumenické výzvy české teologii" - prof.ThDr. Pavel Filipi, děkan Evangelické TF Univerzity Karlovy (UK) v Praze
19.00 Varhanní koncert v katedrále, následně společenské setkání na TF JU (Kněžská 8)

27.11.
9.00 "1Kor 14,23-25 a křesťanské zvěstování v sekularizované společnosti. Příspěvek k hermeneutické debatě" - prof.ThDr. Petr Pokorný, DrSc., Evangelická TF UK
10.30 "Armut als Herausforderung für Kirche und Theologie" - prof.Dr. Markus Lehner, Katholisch-Theologische Privatuniversität Linz (A)
14.00 "Měřítka 'dobré služby' v sociální a zdravotní oblasti" - PhDr. Bohumila Baštecká, Filozofická fakulta Univerzity Palackého (UP) v Olomouci
15.30 "Psychologické a sociální aspekty rodiny" - PhDr. Irena Sobotková, Csc., Filozofická fakulta UP
17.00 Zakončení sympozia - děkan TF JU prof.Dr. Josef Dolista, Th.D.,Ph.D.

Upozornění: Žádost o stravování a ubytování (oběd 26. a 27.11. - 50 Kč; nocleh z 26. na 27.11.) je třeba zaslat co nejdříve na adresu TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice; tel: 038/777 35 00 nebo 777 35 02; fax: 038/635 49 94; e-mail: kristan@tf.jcu.cz.

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019